Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νκόλος Καραθάνως 1951-19%*Βωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρδον Ι. Στυλιανή
APAMA, M. TETAPTH 15 AIPIAIOY 2020
Περίοδος ' (1974- Ap. φύλλου 6830-12.094
0,50 €
Όλα τα ονόματα των βραβε υθέτων
Το έναυσμα δίνα η Περιφέρεια Ιoνίων Νήρων
Μεγάλη Τετάρτη
Αναγκαιότητα η στήριξη
των τοπικν και
Ο νέος κορονοϊός
και η ακτινοθεραπεία
Τα αποτελέσματα
του 8ου Λογοτεχνικού
Διαγωνισμού
Γρηγόρης Πεντζίκηςν
Της αλειψάσης
περιφερεια κν Μέσων
Ενημέρωσης
Η Περιφέρεια ΑΜΘ οφελει
να ουμπορευτεί
στο αίτημα της στήριξης
τον Κύριον μύρω
Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου
Τον Οκτβριο η τελετή βράβευσης
στη Δράμα
Η Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα Γρανίτες
προχωρά σε δωρεά υπερσύγχρονου ιατρικού
εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Δράμας
- Συνολικής αξίας 200.000 ευρΜέσω του προγράμματος Intereg Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020
Ένα κέντρο εκπαίδευσης
για κυνηγούς με σεμινά ρια
και ενημέρωση στο κ. Νευροκόπι
AEARIATPERI
TENIKO NOEOKOMEIO APANAI
- Δηλσεις του προέδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Κ. Νευροκοπίου στον <Π.Τ.
Του Θανάοη Πολυμένη
épyo ya
-δευση και ενημέ
ρωση των ωνηγν και όχ
μόνο , και γενκς όλων
εκείνων που δρουν στο
περβάλλον , υλοποιάται.
αυτή την περίοδο στο Κ.
Νευροκάτι
Πρόκεπα για ένα έργο ,
ο επίσημος τίπλος του
οπαίου είνα: Κέντρο Εκ.
παίδευσης κα Πιστοποί
ησης των Περβαλλοντικά
Δρντων. ή πιο απλά
Σκοπευτήριο Το έργο εκτε
λείτα μέσω του πpογράμματος 4ntorrog Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 και
έχει συνολικό προϋπαλογ σμό 712905,39 εup , κα
συγχρημαποδοτείται ατό το
Ευρωπακό Ταμείο Περιφe
ρειακής Ανάπτυξης κατά
85% και από Εθννούς πόρους κατά 1 5% .
, Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από την Κυνηγενή
όμοσπονδία ΜακεδονίαςΘράκης (KΟMΑΘ) με
254.615 ,1 ευρ , τον κυνη
γετκό Σύλλογο Κ. Νευροκαπίου Η Αρτεμς με 252.730,15
ευρ, το Δήμο Κ . Neυροκατίου με 23.164 ευρ, το Σύλλογο τηριο στο Νευροκοπ, ο κ Παναγτου μας εξηγεt .Ο
-EURORADAR της Βογαρίας με 14.430 ευρ και τον Κυνηγετικό και Αλιευτκό Σύλλογο Sckol Boουλγαρίας με δασκοας και αίθουσα Τpοσομοίωσης με το ανάλογο
167.966,14 supú.
Μλντας στον "Πρωνό Τύπο ο πρόεδρος του Κυνηγε Πακκής Ασκησης , το αποίο θα περιλαμβάνα σκατευτή
τκού Συλλόγου Κ . Νευροκοπίου , κ . Παναγιτης Παναγιτου , μας εξηγεί ότι ο κύριος σκαπός του έργο , είνα η
οργάνωση και κατάρτιση των κυνηγν για την πpοστασία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
επa PAVLIDIS
MARBLE - GRANITE
- τη δωρεά πέντε πλήρως εξοπλισμέ - λύση στην πρωτοφανή αυτή δοκμασία την
νων ηλειτρικν uνν ΜΕΘ, συνο- σποία βινει η χρα μας αλλά και ολό
4δευόμενες με Αναnνευστήρες κληρη η θρωπότητα και παραμένοντας
Υψηλής Τενολογίας Εντατκής Θερατείας διαχροικά δίπλα στις πρωταρχκές ανάγ
MΕΘ, συνολικής αξίας 200.000 ευρ , στο κες της τοπικής κοινωνίας , αναλαμβάνει α
Γενκό Νοσοκομείο Δράμας , θα ηφοχωρήσει η Παυλίδης Α.Ε. Μάρμαρα Γρακτες .
Συγκεκρμένα, η Παυλίδης Α.Ε. Μάρμορα Νοσοκομείου Δράμας , όπου διατηρεί την
Γρανίτες, αναλογζόμενη την κρίσμη κατά- έδρα της.
σταση που επικρατεί σε ολόληρη την
χρα αλλά και παγκοσμίως , τον καθημε - noύ, θα προχωρήσει σε δωρεά υπερσύν
ρινό αγναα rου καταβάλλει το ιατρκό κα χρονου ιατρικού εξοπλισμού τελευταίας
νοσηλευτικό προσωπικότης χρας ενάντια τεχολογίας διαθέτοντας πέντε 65) πλήρως
στον CoD-19, καθς και τις επτακτικές εξαπλισμένες ηλεκτρικές Κλνες ΜΕΘ, συανάγκες του Εθνκού Συστήματος γείας νοδευόμενες με Αναπνευστήρες Υψηλής
(ΕΣΥ ) , επιθυμεί να σταθεί έμπρακτα κα ουσταστικά αρωγός στην κονή αυτή Τpοσπά - ουνολικής αξας 200.000 ευρ , επανδρ
υποστηρίει τη δυαμικότητα των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας 0MΕΘ) του Γενικού
Η μακέτα Του Κέντρου
όπως θα είνα ότον ολοκληρωθεί
των Περβαλλοντικά Δρντων ή πο απλά Σκοπευτήρο, ξκνησε Τριναπό 10 χρόνια . Από τότε , στον Κυνηγετικό Σύ
λογο κ . Νευροκατίου έχουν αλλάξει 4 διακητικά
συμβούλια Αντιμετωπίσαμε πάρα πολές δυσκολίες όσον
αφορά τη δαδικασία .
Σημαντυκή εναι η προσφορά του κ. Θεοφάνη Καραμπατάκη, του επιστημοννού συνεργάτη της ΚΟΜΑΘ μας λέει
οκ Παναγντου και σημεινει διαίτερα ότι , όλα αυτά τα
χρόνια , κατμετωπίσαμε πολλά προβλήματα βρίσκαμε συ
νέeεια μπροστά μας ένα ταχο , όσον αφορά τις δημόσες
υπηρεσίες κα τη γραφειοκρατία , εν αργότερα αρχσαμε
να αντμετωπίζουμε κα προβλήματα και στον δωτικό
τομέα .
Στην ερτηση για το τι ακρβς θαπερλαμβάνειτο Σκο
Για την εxπλήρωση του παραάνω σκο
Τεχνολογίας Εντατικής Θεραπείας ΜΕ6,
: δωτικής πρωτοβουλίας για το νοντας με αυτόν τον τρόπο το Γενκό Νo
συλλογικό συμφέρον .
Με υψηλ αίσθημα ευθύνης κα κονων - οτμετη ση της υπάρχουσας κατάστα
κής προσοράς , η εταρεία όντας ασό δοξη και πετπεισμένη ότι σύντομαθα βρθεί ες της επόμενης μέρας .
σοκομείο Δράμας όχ μόνο για την
Οκ Πονογτης
Πανογτου .
τά του COVID-19, αλλά γα τις ανάγχρος θα περλαμβάνει ένα κτίρο 80τ.μ. ως Κέντρο Εκπαί
δευσης και Πισταποίησης, το αποίο θα διαθέτει αθουσα δ Διαφωνίες για τον τρόπο επιλογής του νέου
Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Φεστι βάλ Δράμας
σττικοακουστικό εκπαιδευτικό υικό και επίσης , το Πεδίο
ΤΗΜΕΡΑ M . Τετάρτη και με κατεπεί του Π.Ο.ΦΤΜΜ. κ. Δεμερτζή για καταράδε
γουσαπρόσιληση του Διοικητικού Συμ κτα προκλητικό θράσος χωρίς έχνος εβ
4-βουλίου του Πολστκού Οργασμού-σμούν, για τον τρόπο με τον οποίο θα γνα η
Φεστιβάλ Τανιν Μκρού Μήκους Δράμας , πρόσλημη του νέου Κολλπεχνικού Διεuθυντή,
πρόκεπαινα ίνα η πρόοληψη νο Καλλτεχοκού Διυθυντή για το Φεστιβάλ στη θέση
του πρόσφατα εκλτόντος Αντνη Παταδ - λάνε μάλιστα για μαγείρεμο Προς το
πουλoυ.
Με τη δοδεαοία mou θα ίν όμως, διοpυνούν άμεσα δο τουλάχιστον παραπάεις.
smssovoCAmefeeknan Cepou Tov Bio TOV
μοπήλινου και κνητού στόχου και χρο ασήσοων πολπtκής προστασίας . α δύο παρατάνω χρα , μαί την
ορχτετονή διαμόρφωση του περβάλλοντος με πράσνο,
πόρκιγκ, περίφραξη κτλ θα συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο
χωρκά κέντρο Περβαλλοντυκής και ΑΕλητικής
Εταίδευσης και Επιμόρφωσηςτους, τ
, τη δίατήρηση κα ανάππυξη του θηραματικού πλούτου
knbμ οτ έτα κτους δίνει το &
ι τον επέξουν μόνα τους, και μκαι η προστασία του φυσικού περβάλλοντος καιτης φυσκής βιοπουαλότηταςΌπως ο ίδιος εξηγεί ,n
ιδέα για το κέντρο Εnαiδευσής κα Πιστοποησης
| σελ3η
παpoν πάτως , δεν έχει γίει τάτστα γνωστό
ατό το Δήμο Δράμας κα τη δημοτική αρχή
ούτε και από
Πoτν .
Πολιτιστικά
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
H vpoefoniyem dndrran ro Kopion
τουλάχιστον μέχρι την ρα που γράφονταν Οργανισμό.
αυτές οιγραμές.
οπαρατάξεις, κατηγορούν τον πρόε δρο
Πάνκος-Μασμανίδης
είντopi oστροy eτην αrouτητα
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Kal Svap
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
brpiroy. Kupuaylins
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 1730-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογραφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεξλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέρnχoς Μαστού
MENOYME
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνεα δπλα 6ης αξπέoα
μαθράπσ τροάκτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Αράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
EAMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα