Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠOΝΝΗΣΟΣ
MILIAHIS APwOa
HMLHOA ANLAPIHIHIIPDEPUAKH LOINLPA LICE PH2 S
Εμείς οι μακηιές
του Αγίου Ανδρέα
Τα μάτια που
éxkEIoav
Ιό λιτότητας
βλέπουν οι Αχαιοί
ΓΚΑΛΟΠ
DATA G
nΟΣ ΘΑ
TEAEIOZEI
H XPONIA
HIH IR VETPA
ALEAD TIE
rEcnes
ESTIMOIN Dn META
XT1HLAN TD
THN ENUHVIK
EPITINA TIM
TENOO EY
KIEICTON EXSACION
> LArAI EIENES
TEM TEPIOEFEIA
na ItTEVIIN
OTI TIM NAO BI
ATAMATJIME
EIILONCOH
THE BEDHE TOVI
EINIKE
Ο ΒΟΥΡΔΑΣ
ΕΠΙΜΕΝΕΙ
ONA HTAN OK
ni IEAETISE
Y Neoxops
KaI ArTODAIKO
SoilaanAng
HEATPAISletilneratispa
Taye me Anviv
Ο ΒΟΣΚΟΣ
ΕΛΥΣΕ ΤΟ
ΜΥΣΤΗΡΙΟ
A aonsaS
nooeoa: Koopervs 18s
Mnimring 2aka
LMtyakn Metdoipon
Προoφope λeνικό
Káptovva 19kg
AKPTIHMOY 243, HA. 2610 525.220
OPAPIO. E-17
se ta nues ne 2610 312530
6981 933337 fask a
-Πασχαλινές
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
OA/2020
ANAPIKONOYAOE
ZUPLE VARCET
flondurta & Oncovopfa