Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα Τns Ηnεiρou-1ρυτήs Ευθ. Izάλλαs-Έros 930-Αρ. Φλλου 24736-Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020-060 ε
FIANNHE NETPAKHE
ΥΕΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Θ. ΠΩΤΙΤΕΑΣ
Mɛ VAR Sɛ Ba
Πέφταμε Πέρυσι
Λες και έχουμε διαφύγει
τον κίνδυνο
Η επόμενη
ΣΕΛΙΔΑ6
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ θ
OKNANA
Από το Πράσινο Ταμείον θα αντλήσει ο δήμος Ιωαννιτν τα κονδύλια για την ανάπλαση του Πάρκου
Πυρσινέλλα, όπως προκύπτει από την απάντηση της δημοτικής αρχής στην παράταξη lωάννινα 2023 .
Πακέτο με είδη
διατροφής
σε 230 οικογένειες
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ένα εορτωστικό nακέτο με εen δoτpονής npoαρέρεια 230 οκογένε
ες Ενάμει wυ Πάσκα ο Ορrοναμός
Κονωνικής Προστασας - Αληλεγyης και Προσκολικής Αγωγής του
δήμου Ιωαναν μέσω του Κουνικού Πανοnuλεou
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Διαδικτυακές
ασυναντήσεις>
με ειδικούς
ωντονές 6α δικιακές συζητίσς
μεδκούς δοφόρων ειδκοτήτων
ξεκνά ο δήμος ωυνντν στο κονάλι
tou oto youtube. Hnpún buabuctuaκή κουνόντo. θa npryματαιore
αίμερο Μεγάλη Τετρτμε τον 6ατpopολόγο Αποστάλη θεοάρους,
EEALAA 3
Σιόχος η aπόδοση
στους πολίτες χωρίς
χρονοτριβές τονίζεται
ως απάντηση στην
κριτική για την
αnοσύνδεση του
σχεδίου ανάπλασης
από την έκταση
Του στρατοπέδου
Βελισαρίου .
Χρονοβόρα και
επίπονη χαρακτηρίζεται
η διαδικασία
Παραχρησης του
στρατοπέδου, αλλά
δεν εγκαταλείπεται η
Προσπάθει .
r.ZAYAE
Πρόταση
για τηλεδιάσκεψη
των επικεφολής
Trv EVepyonoinan tou dunou eομού τς δόσκεψης των επεφολής
των ηερpερεακν πapoτ ξεων και
του ηερφερερη td ond taν ΑMξανάρο Κουρυνηο εnκεpαλής της
napduξnς aΚονό των Ηηκαυτν
Γργoς 2ψος
EEAIAA 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
31XPONOE
ΜΑΥΡΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ
Τexύτερο ίντερνετ
μέσω WIFI4EU
Παροκή υψλής naότητες πρόσpα αης στο δn ίκτυο npoopέρειο δ μας Πωωνου μέστω του ευρωnoκού ηρογράμματος WIFiΔEU. Η ταn BÉTan tou anopaluntou Efonouod
biήδη ξεκήσει και η σύνean στ
14 enideyuévo anuebeo yve mianó
τη oγεκρμίνη nύλn
Κάτω του κόστους Πουλάνε
οι Παραγωγοί
Καμία επαφή
καραντίνας
Αnoύλητu μένουν w ομνοερίpο σε μεγίλο βαθμά ενδόσο πuλoύντοι πλούνται α εξαφιικό χ
μηλές τμές nou δevε Μaι κονές να καλύμουν ούκ τα κόστος napayωγής noω μλον να anoφέ
ρουν και κέρδος σύμpανα με ους noρaγωγούς noτα 6ε θυμζει Πόσκα τουλάχιστον στους αγο Πpοβοτοτρόφους Περμένομε τη Μεγόλη Εβδομόδα να δούμε μα αύξηση των τuν ξέραμε ότι κε
χρόνο έpτνε και η έξιαυρ, Οιxθεσνές tμές είναι στα 3,8 με 4 ευρ το κλά Υndριει πρό βλημο buστυχς ονέφερε το μέλος τς Πονελλήνας Ενωσης Κτνοτρόφων και ηpόεδρος Κτινοτρόφωων θε
onputiος Μυρτ Λύκα
Κομίηεnαφή δεν εύα ο31χpονος , σnaίος εισήxθn στm
Μανάδα Λομωδν του Πανεπστημοκού Ναοοκαμείου
tωoννίτων τω anόγευμα του Σοββάτου, καθς εδα tε θείσε naλuήμερη καραντνα στην οικία του , δεδομένου
ότι σκετζεται με ταξίδι στο εξωτερικό.
ΣΕΙΔΑ 5
ΓΑΔΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 3
Ενίσχυση
με 20 νέα οχήματα
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αναστολή δόσεων δανείων
Mɛ 20 véa oxuaa evoxEmLO otÓλος ης Γεγικής Περυμερειακής Αστυ
ναμμής Δεύθυνσης ΗΠείροu , στο
noίoo της napaλaβής 264 νέων
ακιμάτων από τν Ελληνκ Αστυvaula
για πληττόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 5