Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πρόσθετα μέτρα στήριξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH
9'771234 "567119
Μ. Τρίτη 14 Απριλίου 2020 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.200
Πρόσθετα μέτρα στήριξης
Για τουρισμό, πρωτογενή τομέα, ακτοπλοία, αεροπλοΐα -Περισσότεροι ΚΑΔ-Επίδομα για μακροχρόνια ανέργους
Με την ύφεση να γίνεται ημέρα με την ημέρα
όλο και βαθύτερη, το οικονομικό επιτελείο Προ
ετοιμάζει νέο γύρο μέτρων οικονομικής στήριξης,
ο οΠοίος αυτή τη φορά θα περιλαμβάνει -πέραν
της επανάληψης των Παρεμβάσεων Που έγιναν
για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο-και στοχευμένες Πολιτικές Προκειμένου να τονωθούν πλητ
τόμενοι κλάδοι όΠως είναι ο εποχικός τουρισμός,
ο πρωτογενής τομέας, η ακτοπλοϊα και η αεροΠλοία. Ηδη ανακοινθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ένα ειδικό επί
δομα για τους μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι
είχαν μείνει εκτός των μέτρων στήριξης. Παράλ
ληλα, Πληροφορίες φέρουν την κυβέρνηση να
μελετά τη διεύρυνση των ΚΑΔ με τις Πληττόμενες
επιχειρήσεις, εν ο υπουργός Οικονομικν άφn
σε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα οικο
νομικό επίδομα επιβράβευσης για τους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας αλλά και για
τους αστυνομικούς. Επίσης, υποστήριξε ότι με
λετάται το ενδεχόμενο μέριμνας και για τις οι
κογένειες Που Πληρνουν φοιτητικό ενοίκιο ,
δεδομένου ότι οι φοιτmτές καλούνται να πληρό
σουν ενοίκιο για ένα ακίνητο Που Παραμένει
κλειστό λόγω της αναστολής των μαθημάτων
στα Πανεπιστήμια. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη
βρίσκονται οι διαδικασίες αιτήσεων, υπεύθυνων
δηλσεων, διορθσεων , αλλά και πληρωμν
για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, επαγγελματίες
και επιστήμονες, καθς μια σειρά από διαδικα
σίες μπαίνουν σε τροχιά ή ολοκληρνονται.
Εντός της Μεγάλης Εβδομάδας και πριν από το
Πάσχα ξεκινούν οι Πρτες Πληρωμές των ειδικν
ενισχύσεων , εν Παράλληλα τρέχουν και στα διακά ολοκληρνονται διαδικασίες για επιμέρους
κατηγορίες εργαζομένων αλλά και επαγγελματιν.
Επίσης, χθες διευκρινίστηκαν από το σύστημα
Εργάνην οι όροι κλεισμένην και πληττόμενην
επιχείρηση . σελ .4,5
Πτση της παγκόσμιας ζήτησης
ΘΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑΟΧΙ ΕΠΑΡΚΗΣ,
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ >7
Γιατί, εν οι τιμές πετρελαίου
πέφτουν , οι ναύλοι αντέχουν
Οι ναύλοι στα δεξαμενόπλοια θα συνεχίσουν
να κινούνται σε υγιή επίπεδα, καθς η υπερΠροσφορά πετρελαίου θα εξακολουθήσει να
υφίσταται Παρά τις αποφάσεις για περικοπή
της Παραγωγής από τις χρες του ΟΠΕΚ , με
αποτέλεσμα η τιμή του αργού να Παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα και η τάση για αποθήκευσηn σε
πλωτές μονάδες να συνεχίζεται. σελ14
Σταδιακή επιστροφή
843 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΣΤΟ ΕΠΑνΕΚ
otiy kavovIKótnta
Σε Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Παρά τα θύματα
Είδος υπό . εξαφάνιση τα αυγά
Χαλαρνουν σταδιακά τα αυ στηρά μέτρα Περιορισμού στην
Ισπανία, την Ιταλία και τmν Αυστρία, εν σχετικές αποφάσεις
αναμένεται να λάβει αύριο και
η κυβέρνηση ης Γερμανίας . Η
Ισπανία, μία από τις χρες Που
επλήγησαν περισσότερο από την
υγειονομική κρίση Που Προκά
λεσε ο Coνid-19, επέτρεψε από
χθες την επιστροφή στηνεργασία
όσων απασχολούνται στον κατασκευαστικό κλάδο και σε ορι
σμένες υπηρεσίες, ακολουθντας
τις αυστηρές οδηγίες Προστασίας
Οι υπόλοΠοι Ισπανοί συνεχίζουν
να Παραμένουν σπίτ. Στην Ιταλία
τα αυστηρά μέτρα Περιορισμού
έχουν Παραταθεί έως τις 3 Μαΐου.
ωστόσο απόσήμερα θα εππτραπεί
το άνοιγμα ορισμένων καταστημάτων όΠως βιβλιοπωλεία, χαρτοΠωλεία και μαγαζιά τα οποία
Πωλούν παιδικά ρούχα . Τα ερ
γοστάσια δεν ανοίγουν Προς το
παρόν, με τον Ιταλό πρωθυπουρ
γό Τζουζέπε Κόντε να δηλνει
Πως θα συνεχίσει να αξιολογεί
την κατάσταση όσον αφορά τα
νέα κρούσματα και να ενεργεί
αναλόγως ανοι συνθήκες το επι
τρέπουν. σελ 11
Θέμα επάρκειας αυγν ενδέχεται να προκληθεί
τους Προσεχείς μήνες στην αγορά
στον βαθμό Που θα διατηρηθεί η αυξημένη
ζήτηση Που καταγράφεται λόγω
της Πανδημίας σε συνδυασμό με τις εριορσμένες εισαγωγές, Που Πιέζουν την ήδη
ελλειμματική Παραγωγή. σελ . 16
Πς υπολογίζονται
οι εισφορές των μισθωτν
Η εμπιστοσύνη στο κράτος θα Πυροδοτήσει μεταρρυθμίσεις,
Αναλυτικές διευκρινίσεις για τις επιμέρους
μεταβολές στο καθεστς ασφαλιστικν
εισφορν κύριας σύνταξης μισθωτν Που
επέρχονται με το νέο ασφαλιστικό δίνει νέα
εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. σελ . 17
Το αισιόδοξο όραμά του για την Ελλάδα της επόμενης μέρας μετά την κρίση της Πανδημίας
Παρουσίασε χθες με τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
εκφράζοντας την πίστη ότι η εμπιστοσύνη στο κράτος Που χτίστηκε αυτή την Περίοδο θα
Πυροδοτήσεν στο μέλλον σημαντικές μεταρρυθμίσεις. σελ . 19
Αρθρο,
του Χαβιέ Βίβες
Καθηγητής Οικονομικν
και Οικονομίας στο ΙESE
Business School
Στο τραπέζι
δάνεια,
a' κατοικία
Κίνδυνος
αλουκέτου)
Κρατικό
μέτωπο
στον κκινεζικό
δράκο
Η νέα καθοριστική
στιγμή
της Ευρπη
yia to 65%
των ξενοδοχείων
Άμυνα σε εξαγορές
Tηλεδιάσκεψη τραπεζν-θεσμν
Αρθρο των Τζορτζ Π. Σουλτζ, Μάικλ
Τζ, Μπόσκινς και Τζον Μπ. Τέίλορ
Ο κίνδυνος της επιθετικής εξαγοράς από κινεζικούς ομίλους ευρωπαϊκν επιχειρήσεων , Που
Πλήττονται από την Πανδημία του
κορονοίού , ήρθε στο προσκήνιο,
αυτή τη φορά από τη Μαργκρέτε
Βεστάγκερ, η οποία συνέστησε
στς κυβερνήσεις της γηραιάς ηεiρουνα αγοράσουν εταιρικά μερί
διαγια να αποτρέψουν μια δυνη
τική κινεζική εισβολή . σελ.7
Tηλεδιάσκειψη έχουν οργανσει για αύριο θεσμοι Αρθρο του Ιωάννη
και τράπεζες, για τα προβλήματα και τις προοπτικές
των τραπεζν στο Πλαίσιο του Ιockdown, με τους θε
σμούς να αναμένεται να ζητήσουν ενημέρωση από
τους CEOS των Πιστωτικν ιδρυμάτων. Η συζήτηση
θα βάλει το Περίγραμμα για τα κόκκινα δάνεια, καθς
και το Πς οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν τηνέα
κρίση, χρηματοδοτντας παράλληλα τηνοικονομία
εν μεγάλο αγκάθι παραμένει το θέμα της α' κατοικίας τρεις μεγάλες
και αν θα δοθεί παράταση στηv ισχύ του πλαισίου
Προστασίας Που εκπνέει στις 30 Απριλίου. σελ6
Σειρά μέτρων σε Πέντε άξονες
για τον ελληνικό ξενοδοχειακό
κλάδο, Προκειμένου το 65% των
ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας να μn βάλει λουκέτο από
τον κορονοϊό, ζήτησε χθες ο
Πρόεδρος του Εενοδοχειακού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, τονίζοντας ότι ο κλάδος έχει ανάγκη
από χρηματοδότηση 1,79 δισ.
ευρ. σελ.9
Α. Μουρμούρα
Καθηγητής , υποδιοικητής της ΤτΕ
Ευρωζνη:
Τρίτη δεκαετία,
Μαθήματααπό τις κρίσεις
του Παρελθόντος
κρίσεις
σελ. 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα