Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΤΡΙΤΗ

14

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5407

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΠ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΧΑΛΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»:

ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ: ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Πειραµατική θεραπεία
µε πλάσµα αίµατος

«Οι ελπίδες µας
στην κολχικίνη»
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕΛ. 5

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ 31 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΘΑΝΑΤΟΣ

ΣΕΛ. 4

ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ 2,5 ΜΗΝΕΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ:

«Τα σπίτια
έχουν γίνει
εκκλησίες»
ΣΕΛ. 7

Αχαΐα: Ασφυξία
για τις επιχειρήσεις
n Σε µαζική αθέτηση

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Χάλκινο στις…
«άσκοπες
µετακινήσεις»

n Τα ερωτήµατα

πληρωµών έχει οδηγηθεί
η αγορά ενώ εκατοντάδες
εταιρείες αντιµετωπίζουν
πρόβληµα επιβίωσης

που ανακύπτουν και
η αναγκαιότητα για άµεση
άρση των ανισοτήτων
από την κυβέρνηση
ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 6

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΑΠΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΡΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ

Ξανα-βλέπουν… «πόλεµο
µε την πόλη»!

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΒΟΥΛ∆Η

«Έφυγε» ένας
πρωτοπόρος
της εστίασης
ΣΕΛ. 14

ΖΟΦΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

Μέχρι και…
λουκέτο
για «2 στα 3»
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 10

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Ορίζοντας... επιστροφής
στην κανονικότητα!
ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 400 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΣΕΛ. 3