Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.738 .Τιμή0,60 . Μ. Τρίτη 14 Απριλίου 2020
Tpapeía: 0. TaßÉMa 11- IOANNINA 453 33 • TņA. Kévrpo 26510 25.677,33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΤ. ΠΕΤΣΑΣ (ΚυβΕπρόσυπος) Το Γολγοθά του κορανοίο ανεμίνει δη ηχρο, τ σό κα.
NAEXA «KEKAEIEMENON TAN OYPON!
Ο ιρίς εκλησίς χορίς χυριά χορίς φλους, χορίς οβελία στη σούβλα αγορεντικό μέχρι 27 Απριλίου έβγαλε η Πολιική Προστασία
STOP ο βόλτες σε Παραλίμνιο και
δασύλλιο Φρόντζου-Περιφερειακή!
Ο θ0 πο πατ πιθιοήσουμε, τόνο πο γοήνορα Βα λα η κινονικήητα
. Την Εβδομάδα Των Παθν
διανύουμε από χθες στην πορεία
πpoς Την Ανάσταση, αλλά φέτος
όλα αλλάζουν . Οχ μόνο στη χuραμας, αλλά σ' ολόκληρη την αν
θρωπότηταl Η πανδημα Του ορωνoίοu θερίζ ανθρπινες ζω.
Επιβεβλημένη απόφαση για να περιοριστείο κίνδυνος μετάδοσης
Του ιού , τονίζει ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μ. Ελισάφ
Ασυμπτυματικόςο τρος που νοσηλείται στη Δομούάν Αρητικά όλα τα νάα δείγματα.
PENOP TAZ
ές, διαλύει οικονομίες , προκαλεί
aßeßarómra yıa ro PÉAMOV. I'au
ή η δύσκολη μάχη η Ελάδα
φαiεται πως σνηστέκεται δυναμικα, εχοντας καταφέρε να πε.
ρορίστι rην εξάπλωση του ιου
Όχι εύκολα , αλλά με πολλές θυσίες , οι οποίες θα πρέπει να ποραταθούν λίγο ακόμη, έσι στε
να μην καταστραφεί ό,π με κόπο γορτάσουμε (άδειες από πστούς οι εκλησίες) όχ όpως και ως
χτίσαμε όλο μα4 τις 11ησε
. Πολλή συζήτηση ανάμσα
στους Γιαννιτες αλλά και δυ σφορία σε αρκετούς προκάλεσε η
PENOPTAZ
σπόφαση Της Γrνικής Γραμματεί
: aς Πολτικής Προστοσίας να απa yορεύσει nς βόλες σε δημοφιλή
σημεία όπως η Παραλίμνιος πε
ριοχή και ο δοσά : Το φεπνό Πάσχα θα διαφέρει ως προς Τους Τρόπους που θα το
προς το περεχόμενο του, Τονζει σε εμπνευσμένο μ
.Πpoεδρος της Δημοκρατίας κ Σακλαροπύλο
11n oek.
Κ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
----------------- **θα μοιραστούμε
Θα επεκταθούν χρονικά έως ότου έλθει η κανονικότητα
δίκαια τα βάρη. Πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη
Χαρ . Μηλινης-Κ. Κωστίκας
εργαζομένων και επιχειρήσεων!
>Παρατείνονται προθεσμίες, διευρύνονται οι δικαιούχοι . .
Πρέπει με κάθε Τρόπο
να αποφύyουμε τονσυνωσι φόν ανέφερε χθες σε δηλ: σεις Του ο δήμαρχος (ένθετη
Μένουμε σπίπι με σωστη και
10ορροπημένη διατροφή!
. Το γεγονός ότι ακόμη δεν έ.
Πάντως τα μέτρα πu
χα φανεί ξεκάθαρα πότε θα επα - αποφασίτηκαν για ΜάρΤο και Απρίλιο η Κυβέρνηση ίνα έτοιμη να τα επE
. Κατά mν περίοδο ης υ
ποχρεωτικής απομόνωσης λό γω της πανδημίας Του νέου κοΙρωνοίού, πέρα από την ανάγκη
yna raKTKn áoknon - 5n oe.
ama. Ενα μεγάλο ευχαριστν
πpος Τους πολίτες για ην εμπ στοσύνη, αλλά και την πιθαρ !
| χημένη συμπερpορά , εξippα .
σε χθες βράδο στο -11η σελ|
νέλθει η χρα στην κανονικότη.
Τα, προκαλεί έντονη ανησυχία σε
πολίτες και επιχzpήσεις για Τ n
μέλλει γενέσθαι και με ποο
yópevo
Παραλίνο περoχή και στο
δασλλιο Του Φρόντζου )
p0dov amannedKai yia To Máro Ka Tov louτρόπο θα γίνει η μεάβαση στην νο . Ταυτόχρονα πρατενοντα προθεσμες και δ
ευρύνοντα α δκαούχο
πων μέτρων στήριξης . στε να καλυφθούν ακόμη
επόμενη μέρα
B. Toikapnç -L KapBéAng
Σύμφωναμε όσα αναφέροντα σε χθεαινή ανακοίνωση του
Ναγιατίο Δήμος Ζαγορίου διαφωνεί
με το Κέντρο Ανηλίκων Μεταναστν
Πολιτικές κόντρες σε βάρος
της έγκυρης ενημέρωσης!
περιοσότεΟ Δήμος Ιωαννιτν έλαβε τα μέτρα του
ra-pipωση-από την 6η ΥΠΕ μιλάει ο Διοκητής Π.ΠΓ.ι
. Κρίσιμη η ε.
ποχή που διανύου
με λόγω της πανδημίας Του κορωνοίού
που έχει ενσκήψε
στη χρα και ένα αmó ra Kúpia (yrod
μενα μέσα σ ' αυτήν
zivar n iykuov
ptpwon ms
γνμης ειδικά όσον
αφορά στα rκταινόμενα Του χρου Της υγείας όπου
δίνεται και η mo κρίσμη μάχη .
Απαπείται λαπόν η ομέρωση Ενας μήνος npάταση γΜ
των τοπικν κανωνν να γίνεται σπό υπεύθυνες πηγές με πλήρη γνύση ης κατάστασης στε να μην
προκαλείταα ανησυχία
Παρεμβάσεις ασφαλείας
• «To mAEUrao xpoνικό διάστημα , ανέκυψε
στο Δήμο μας ένα μείζον
θέμα , ro oποίο αφορά η
δημιουργία δομής για
mην εγκατάσταση εντός
rων ορίων rou δήμου
μας, Κέντρου φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Μετανοστν στον Αγιο
Αθανάσιο Ασπραγγέλων
Ζαγορίου Ο Δήμος Ζa
στη Λαϊκή Αγ. Μαρίνας
VAΑυξημένη είναι η κίνηση * Ληλσεις Βασθη Βλέτσα
. Πολύ κόσμο
για ένα ακόμη Σά .
βατο είχε η Λαίκή
Αγορά Της Αγίος
Μαpiνας , τα φνια
στην οποία αποτtλούν, ως γνωστόν ,
βασική συνήθεα για
ρα φιλόξενοι σε Ελληνες και Ξ : πολλούς Γιoνν
νους , ανεξαρτήτως χρματος, Τες Ωστόσο, ο σφυλής , θρησκεύματος και φύλου. : νωστισμός δεν είναι
γορίου και οι δημότες του, ήταν
Kai mapautvouv návroE, brairESO5 εκπέμπουν
ta EevoboxEia
GER.12
uοwIκd επιδόματα
EfaMou,
προηγούμενους αννες βίωσαν : όπως αυτός της Λαίκής και για ro
βα0ά τη μετανάστευση -2ησεΑ
Ζαγορίσιοι από rοuς : καλός ούτε σε ανοχτούς χρους λόγο συτό ο Δήμος Ιωαννν
προχρησε nς πpon 11η σελ
OEA. 6
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ETTI YAAIAEE
Είναι οι σύγχρονοι
αννυμοι ήρωες .
Με δηλσεις του ο Λευτ. Αυγενάκης άφησε .
<Ανοιχτόν το ενδεχόμενο
αναδιάρθρωσης των πρωταθλημάτων
>Υπέρ της ολοκλήρωσής τους ο ΠΑΣ Γιάννινα
Οι παππούδες, τα εγγόνια
και ο κορωνοϊός
> ράpε ο ΕΩΡΠΟΣ Δ ΚΑΨΑΛΗΣ
>Του ΤΑΝΝΗ ΓΙΩΣΑ,
πp Πρύτανης Πανεππστημίου ωawiυν
. Με υπομονή και προσμονή αναμέ ,
νουν οι άνθpωποι τoυ ΠΑΣ rάννινα Τις E.
ξελίξες στο μέτπο πης πανδημίας Του κορωνοίού , προκειμένου να μάθουν πότε θα
ομαλοποηθεί η κατάσταση και αν θα επστρέψουν στς επαγγελματικές και αγων.
στικές Τους υποχρεσεις στο πpωτάθλημα
ms Super League 2.
Συγκρατημένη αoοδοξα υπάρχα πλέον
κι στον χρο του ελληνικού ποδοοφαίρου ό
πηκατάσταση θα ομαλοποιβεί 12η σελ
Φιλολόγου -Συγγραφέα
. ε κάθε αγνα υπάρχουν οι ορανείς και αν.
νυμοι μαχητές, οι οnoίο νυχθημερόν c
Τπόνο , noλλές φορές , βάρος του . ΕΕίναι εκείνοι mou
μάχονται στην πρτη γραμμή, υπεραστιζόμενοι ά
λοτε τα ιερά και τα όσια και άλλοτε τη ζωήχλάδων
συνανθρπων Τους Κοι αν συμφωνήσουμε ότι mo ερό aπό το μυστήριο της ζωής δεν υπάρχει , Τότε επίσης θα συνονέσουμε στην
παραδοχή ότη η κατάταξή τους στη χορεία των ηρων η σελ.
. Είναι ευρύτερα γνωστό ότι οι παππούδες κά
θε οικογένειας διαδραμάτισαν ένον διαπέρως θε Τικό και καθοριστικό ρόλο , κατά την περίοδο ης
οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας , στηρίζο ντας με Τις όποιες οικονομίες και ης πενιχρές συντάξεις Τους τα
παιδιά και τα εγγόνια τους, για να ανταποκριθούν στς βοσικές
υποχρεσεις τους.
Για την ελληνική οικογένεια επρόκεπο γα μία συτονόητη επιλογή
και απόφοση, η oποίa , ωστόσο, έφερε ακόμη πιο κοντά
onkúvouv TO
-7noed

Τελευταία νέα από την εφημερίδα