Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Γράφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ
Σελ. 24
HatEn «ENNEH» va cíval návro
κυρίαρχη στο μυαλό κάθε ΑΕΚΤή!
Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ
θα γιορτάζει
Πάντα ως ΑΕΚ
96KPONIA
ENAOEHT
ETOPIAZ KAI
ATENEINTHE
YNEPHOANEIAE!
12 ΣΕΛΙΔΕΣ
TIA THN AEK
ME MONADIKA
AQIEPOMATA TIA
TA TENEOAIA THE!
Eel 2
Εβδομαδιαία
18antIKÁ
εφημερίδα
Δευτέρας
M. AEUTÉPO 13 Anpiaiou 2020/ Oúaão 391 (579) /€ 1.30
ΜΙΛΑΝΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑν, ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟN, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ,
ΘΩΜΑΣ ΜΑΥΡΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ . ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΦΦΑΤΟ
AEKAPA
ENOEH
ORIGINAL
EYXAPIETOYME
TPONOZ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΣ
NOY YNAPXEIE!
ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
AIKEPAAOE
AETOE
OIKOTENEIA