Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ

13

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 48ος / Αριθµ. φύλλου 2537

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

∆ΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥΣ

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΑΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ 6η ΥΠΕ

Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ Τ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΛ. 10

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΗ

Οι µάσκες που
(τελικά) δεν...
αγοράστηκαν

Εδώ Νέα Υόρκη:
Η απόλυτη κόλαση

ΣΕΛ. 3

«ΜΟΥ∆ΙΑΣΜΕΝΟΙ» ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΥΛΩΝΑ ΣΕ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑ

Νέο καµπανάκι
για τη ∆υτική
Αχαΐα
ΣΕΛ. 13

Προβληµατισµός
αλλά και... αγωνία
n Πτώση ζήτησης και τζίρου έχει καταγραφεί

ΒΙΒΙΑΝ ΣΑΜΟΥΡΗ

Μεγαλώνει
η ανέχεια
στην πόλη
ΣΕΛ. 7

στην τοπική αγορά, µε τους επαγγελµατίες να τηρούν
στάση αναµονής για τις αγορές της Μ. Εβδοµάδας
n Η καραντίνα έχει αλλάξει και τις καταναλωτικές
συνθήκες, ενώ οι περιορισµοί
«µικραίνουν» το πασχαλιάτικο τραπέζι
n Μιλούν στη «Γ» εκπρόσωποι
των επαγγελµατιών της περιοχής
ΣΕΛ. 4

ΕΛΛΑ∆Α: 33 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 5 ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ

Μόλις πέντε ασθενείς µε κορωνοϊό στην Πάτρα
ΕΠΤΑ «ΕΣΠΑΣΑΝ» ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Έπεσαν
τα πρώτα
«300άρια»
ΣΕΛ. 6

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 800.000 ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

«Έρχεται»
η πρώτη δόση
των 800 ευρώ
ΣΕΛ. 2

ΖΗΤΗΜΑ ΗΜΕΡΩΝ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ REMDESIVIR ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

ΕΚΑΒ: ∆ΙΝΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΧΗ ΟΙ ∆ΙΑΣΩΣΤΕΣ

Η πρώτη
γραµµή
άµυνας
του ΕΣΥ

TI ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΗ «Γ» Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΕΛ. 8-9

ΣΕΛ. 3