Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Συνέντευξη
Ευρω-μνημόνια
Μέρα
δράσης για
την εργασία
η Τρίτη 14/4
Σέλμα Γκιουρκάν
και όχι
ευρω-ομόλογο
Και ο Ερντογάν σζει
πρτα το κεφάλαιο
από την EΕ
> σελ. 15
> σελ. 3
> σελ. 23
>Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς
• www.prin.gr
€ 2
ΣΑΒΒΑΤΟ 11-ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 280 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1.470
9" 771109
121118
Μόνο ο λαός
σζει τον λαό
Σκάνδαλο στην
τηλεκατάρτιση
Η κρίση είναι ευκαιρία λένε
οι μεγαλοεπιχειρηματίες .
Ειδικά εάν έχεις την
κατάλληλη κυβέρνηση . Η
τηλεκατάρτισην των 182.342
επιστημόνων για να πάρουν τα
600 ευρ έχει προϋπολογισμό
192.965.940 ευρ . Από
αυτά , όμως, τα 84,6 εκατ. θα
μοιραστούν στα ιδιωτι κά ΚΕΚ
- που θα πάρουν πάνω από 72
εκατ.-και σε λίγες εταιρείες
ηλεκτρονικής πιστοποίησης
και πλατφορμν! Για μόλις
δύο μήνες , χωρίς ουσιαστική
προσφορά . Εάν οι δικαιούχοι
έπαιρναν 800άρι θα κόστιζε
144,3 εκατ. , δηλαδή το
δημόσιο θα εξοικονομούσε
σχεδόν 50 εκατ. Αλλά πς θα
ταίζονταν οι αετονύχηδες;
I TOV
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜ
"Μαζικές προσλήψειs
γειονομικού Προσωπικα
Μέσα Ατομικής Προσταο
> Πλήρns επίταξη του
ίδιωτικού τομέα υγείαs
Η άλλη όψη
AIEKAIKOYME
MAAEYOYME
MAZI IAI
BONAITE
MAZI MAI
RAMEYOYME
MAZI EAI
ΤΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΦΩΝΗ
Μαζικές Προσλήψειs υγειονομικού προσωπικού
- Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείαs
: Μέσα Ατομικήs Προστασίαs για όλουs
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
Φόβος,
εξαρτήσεις και
Ψυχική υγεία
OSNAITE
MAZI MAZ
Για τις μεγάλες προκλήσεις και
Τις νέες ανάγκες στην εποχή
του κορονοϊού γράφουν ι
Κατερίνα Μάταα , θόδωρος
Μεγαλοοικονόμου, Ασπα
Μπινιρη και Αρχοντούλα
Βαρβάκη.
ΜΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
>>> σελ . 11-13