Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μέτρα στήριξης με δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH
9771234 "567164
Σάββατο 11 Απριλίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.198
Μέτρα στήριξης με δόσεις
Covid-19: Μετά τη συμφωνία του Eurogroup για τα 540 δισ, Παραμένει μεγάλο ζητούμενο η δυνατότητα κοινής έκδοσης χρέους
Η συμφωνία Που επιτεύχθηκε
την Πέμπτm το βράδυ στο Eurogro
up για το περιεχόμενο της ευρω Παϊκής απάντησης στην αντιμετ
Πιση των δραματικν επιτσεων
της πανδημίας του κορονοϊού στην
οικονομία είναι θετική ος πρτο
βήμα και υπό την Προϋπόθεση ότι
αυτό Που θα ακολουθήσει θα είναι
ρήγηση δανείων Προς τα κράτη μέλη που χρειάζονται Πολλά χρήματα για την ανά
καμψη της οικονομίας, αλλά δεν είχαν μεγάλες δη
μοσιονομικές δυνατότητες , μεταξύ αυτν είναι και
η Ελλάδα. Τρα, μετα 540 δισ. Που θα αποδεσμευθούν
αμέσως γιατί η διαπραγμάτευση σχετικά γρήγορα, έναντι των 3,2 τρισ. Που υπολογίζεται
η συνολική αξία των μέτρων , θα μπορούν να ξεκινή
σουν άμεσα την Προσπάθεια ανασυγκρότησης. Αναφορικά με τη δυνατότητα κοινής έκδοσης χρέους,
Που είναι και το μεγάλο ζητούμενο, στη συνεδρίαση
της Πέμπτης δεν έγινε διαπραγμάτευση επί της ουσίας
καθότι θα συζητηθεί από τους ΕυρωΠαίους ηγέτες ,
οι οΠοίοι θα κληθούν να αποφασίσουν για τη χρήση
ακαινοτόμων, όπως αναφέρθηκε, εργαλείων χρημαθετική γιατί δίνει μια Πρτη ανάσα σε εκείνα τα κρά - τοδότnσης των οικονομιν της Ευρωζνης . σελ.5
ΕΩΣ 10ΜΑΪΟΥ ΚΛΕΙΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Χρ. Σταϊκούρας
υπουργός Οικονομικν
μέλη από διαθέσιμα του ESM και
στήριξη της απασχόλησης και των
μμε Και δεν έφτασαν σε συμφωνία
7 με 8 δισ. ευρ
η βοήθεια στην Ελλάδα
Ντένις Τζ. Σνόουερ
Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας
για τις Παγκόσμιες Λύσεις,
καθ. στη Σχολή Διακυβέρνησης Hertie στο Βερολίνο
κυριαρχήθηκε από τακτικισμούς,
. Η χρα δεν θα επιστρέψει με τους βόρειους να βλέπουν στα
αιτήματα των χωρν του Νότου
μια προσπάθεια αμοιβαιοποίησης
του χρέους μέσω της κοινής έκδο σης δανείων. Η συμφωνία Που θα πρέπει τρα να
επικυρωθεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες ήταν απο
λύτως επιβεβλημένη και υπό την έννοια αuτή είναι
στα μνημόνια
σελ.4
Η πραγματική
οικονομική
αστοχία
TOU Covid-19
κάτι ακόμη Π0 ισχυρό. Οι ΥΠΟΙ
χρειάστηκαν δύο συνεδριάσεις και 20 ρες διαβουλεύσεωνγια να συμφωνήσουν σε Πράγματα Που στα
μάτια των Ευρωπαίων ολιτν ήταν απολύτως αυτο
νόητα, δηλαδή μια Πρτη δέσμη μέτρων , όπως χo
Πλήγμα στο θαλάσσιο
εμπόριο από τον ιό
Αντιμέτωπη με σημαντική πτση της ζήτησης ,
λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, είναι η
Παγκόσμια ναυτλία, κάτι Που μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τη μείωση του θαλασσίου εμπορίου κατά 49% το 2020 σε σύγκριση με τον
Προηγούμενο χρόνο . Αν επιβεβαιωθεί αυτό το
σενάριο, θα πρόκειται για επιστροφή στην
εικόνα Που Παρουσίασε το Παγκόσμιο διά
θαλάσσης εμπόριο τη διετία 2008-2009 της
μεγάλης οικονομικής κρίσης . σελ . 15
Τι επιδόματα παρέχουν
οι άλλες χρες της Ε.Ε.
331,80
23.500
23.500
23.719,37
22.500
Σε εργαζόμενους και αυτοαπαοχολούμενους
21.500
Τα περισσότερα μέτρα Που
λαμβάνονται στις χρες της Ε.Ε.
για τον Περιορισμό των συνε
Πειν της Πανδημίας αφορούν
το επίπεδο των μισθν ή mv
αποζημίωση των εργαζομένων
λόγω της αναστολής ή του Πε
ριορισμού ης οικονομικής δρα
στηριότητας εξαιτίας της κρί
σης, τα σχήματα μείωσης ερ
γάσιμου χρόνου (μερική απασχόληση , εκπεριτροnής εργα
σία κ.λπ. ) , την Προστασία από
τις απολύσεις, τη διασφάλιση
των θέσεων εργασίας, την κά
λυψη της κοινωνικής ασφάλι σης εργαζομένων . Αυτό Προκύ
Πτεί από mν καταγραφή των
έκτακτων και βραχυπρόθεσμων
οικονομικν μέτρων σε όλες
τις χρες της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, Που κωδικοποίησε το lVστιτούτο Εργασίας της ΙΣΕΕ, σε
συνεργασία με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκν Συνδικάτων
(ΣΕΣ) . Τα μέτρα στήριξης έχουν
σημαντικές διαφοροποτήσεις
από χρα σε χρα τόσο ως Προς
το είδος των Παρεμβάσεων όσο
20.000
19.000
ΠΟΙΟΙ .. ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ ΠΙΚΡΟ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΓΛΥΚΟ ΚΑΦΕ
Απρίλιος 2020
STOXX (αριστερή κλίμακα )
Μάρτιος 2020
DJI δεξά κλίμακα)
-Μείωση έως και 90%
στο κανάλι τις εστίασης
Ταχρηματιστήρια κεξουδετέρωσαν τον ιό
-ΥΠΟχρηση της ζήτισης
έως 70% στα Παραδοσιακά
καφεκοπτεία
- Με +20%η ίτηση στο ράφι
και +50% οι κάψουλες
Μία από τις καλύτερες εβδομάδες στην ιστορία ήταν η τρέχουσα γα τη Wall Street και τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, βγάζοντας nxηρή αντίδραση για δεύτερη φορά στο διάστημα των
τελευταίων 8 εβδομάδων , κατά το οποίο έχει χτυπήσει ο τυφνας Coνία-19 τις αγορές. Ο
Dow Jones εκτινάχθηκε 12,67% αυτή την εβδομάδα, σημεινοντας την καλύτερη επιδοση
από το 1933. Παρόμοια Πορεία χάραξε και ο Euro STOXX 600, Που έκλεισε την τρέχουσα
εβδομάδα ενισχυμένος 7,36%. σελ. 18, 19
και ως Προς τα Ποσά Που Παρέχονται ως βραχυπρόθεσμες
ενισχύσεις, δεδομένου ότι υπάρ
χουν αισθητές μισθολογικές
διαφορές . σελ 1011
Euv EKKÍVNON Ta 30 SOS
η κάλυψη
των μμε έναντι
της κρίσης
Ο κορονοϊός
χτύπησε το
Στην εκκίνηση
Δεκάλογος ενισχύσεων
για τον τουρισμό
Σειρά 10 μέτρων για την ενίσχυση του ελληνκού τουρισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης
Που έχει δημιουργήσει η Πανδημία, αλλά και για
την επανεκκίνηση Που θα χρειαστεί ο κλάδος
αφού αντιμετωπιστεί ο κορονοίός, ζήτησε ο
ΣΕΤΕ από ον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. σελ 14
των φετινν
φοροδηλσεων
Χρηματιστήριο
Ενέργειας
Τόκοι ενήμερων δανείων
"EVTUIIO E1
Μετάθεση έναρξης
Την επόμενη εβδομάδα αναμέ
νεται να αρχίσει η υπο βολή αι
τήσεων για την κάλυψη των τόκων
υφιστάμενων ενήμερων δανείων
των μμε Που Πλήττονται από την
κρίση του κορονοίού . Το μέτρο
ενίσχυσης ισχύει για Απρίλιο,
Μάιο και Ιούνιο, εν Προβλέπεται
η δυνατότητα Παράτασης του
χρονικού διαστήματος. σελ. 9
Ελάχιστες αλλαγές σε σύγκριση με πέρυσι έχει το Ε1
της δήλωσης εισοδήματος Που θα υποβάλουν και
φέτος στο σύστημα ΤAΧISnet Περίπου 9 εκατ. Πολίτες.
Οι Πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν την ανάρτηση
των καταβληθέντων εντός του 2019 διδάκτρων ιδιωτικν
σχολείων σε πληροφοριακό Πίνακα, την κατάργηση το Πλαίσιο
του Πίν . 10 Που αναγράφονταν οι αριθμοί IΒAN για
την καταβολή επιστροφν φόρου , και την προσθήκη Κρατικν
νέων κωδικν για όσους έχουν μεταφέρει m φορο λογική τους κατοικία στην Ελλάδα. σελ. 12-13
Σε καθυστέρηση οδηγείται η
έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέρ
γειας, καθς λόγω της κρίσης του
κορονοϊού ανατράπηκε ο Προ
γραμματισμός σχετικά με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατ
φόρμας της αγοράς εξισορρόη
σης του ΑΔΜΗΕ. Η πρεμιέραυ
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
έχει οριστεί για τις 30/6. σελ. 16
σελ. 4
Κομισιόν
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25%
ΣΕ ΕΜΠΡ00 ΕΣΜΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ
Διευρύνεται
ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
25% ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ενισχύσεων
LA. X.A. 607,29 (-0,3%) ▼ A
DOW JONES 23.683,54(1,07%)
FTSE 100 5.842,66 (2,9%)A
DAX 30 10.564,74 (2,24%) A
CAC 40 4.506,85 (1,44%)
ΧΡΥΣΟΣ 1.680,71 Δ
NETPEAAIO 18,71 V
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,0927.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη επί της Μπερ Σεβά στην Κύπρο
  Μπορεί να είχε αρκετές αλλαγές και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες, αλλά αυτό δεν εμπόδισε το «τριφύλλι» να νικήσει στο πρώτο του φιλικό…Παναθηναϊκός: Φιλική νίκη επί της Μπερ Σεβά στην Κύπρο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Έρχονται διώξεις για Γιουβέντους, Ανιέλι και τα μέλη του πρώην Δ.Σ.
  Ραντεβού στο δικαστήριο για τον Αντρέα Ανιέλι και το υπόλοιπο διοικητικό επιτελείο της Γιουβέντους, που πρόσφατα υπέβαλε την παραίτησή του. Οι δικαστές της εισαγγελίας του Τορίνο υπέγραψαν το αίτημα για…Έρχονται διώξεις για Γιουβέντους, Ανιέλι και τα μέλη του πρώην Δ.Σ. - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνάντηση Ν. Δένδια με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας την Παρασκευή – Η ατζέντα
  Συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, Olta Xhaçka, στο πλαίσιο επίσκεψής της στην Ελλάδα, θα έχει αύριο Παρασκευή στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Οι διευρυμένες συνομιλίες θα…Συνάντηση Ν. Δένδια με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας την Παρασκευή – Η ατζέντα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Χωρίς αξιολόγηση κινδύνου το ένα τρίτο των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ»
  Σχεδόν το ένα τρίτο των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις χώρες μέλη της ΕΕ έχουν άδεια, η οποία ανανεώθηκε χωρίς αξιολόγηση κινδύνου, υποστηρίζει η οργάνωση καταναλωτών Foodwatch. Οι άδειες για τα…«Χωρίς αξιολόγηση κινδύνου το ένα τρίτο των φυτοφαρμάκων στην ΕΕ» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Facts και χρήσιμες πληροφορίες για τον HIV και το AIDS που πρέπει όλοι να γνωρίζουν
  Μπήκε στις ζωές μας τη δεκαετία του ’80 ως ένας ιός που έμοιαζε πολύ τρομαχτικός, που μεταδιδόταν πολύ διαφορετικά από τους ιούς που γνωρίζαμε μέχρι τότε και που έχει κοστίσει…Facts και χρήσιμες πληροφορίες για τον HIV και το AIDS που πρέπει όλοι να γνωρίζουν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ