Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"Aropuva poi oou.
O'ayunotá ópu
μέχρι 0ονότουy.
| νο εxφρόζε
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
| την όπον
oou."
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 5990
Τιμή φύλ.:0.50C
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Σε μετρήσεις συγκέντρωσης
στα καυσαέρια από τους ΑΗΣ Αγίου
Δημητρίου και Μελίτης
προχωρά η ΔΕΗ
Σελίδα &
Γ. Κασαπίδης
Ζητά πλαίσιο συνεργασίας
με όρους συμπληρωματικότητας
μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Φρένο"
Σελίδα 9
στους εκδρομείς το Πάσχα
ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)
Κοζάνη: Εξυτνη Πόλη
νΚαθολικοί έλεγκοι
στuιs οδικέs αρτηρίes
και διηλασιασμός ηροστίμων
νΣιο τραπέα εnnλέν
αυστηροηοίηση των μέτρων
4GO SMARTD
0ι μαθητές του Δήμου Κοζάνης
μετασχηματίζουν την Κοζάνη
σε Εξυπνη Πόλην
- Διαγωνισμός καινοτομίας με βραβεία
την Κυριακή tου Πάσχα
Σελίδα 6
Κορονοιό:
Μεγάλες ελπίδες
για την Ελλάδα
Περιφερειακή Διεύ .
θυνση Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας
Αξιοποιντας την
Πιλοτική της δράση
Πόλοι ΕκπαιδευτιΣελίδα 6
Ελοχεύει ένας τεράστιος κίνδυνος
Καινοτομίας ΤΠΕ),
συνεισφέρει στη
συνέχεια
της μαθησιακής
διαδικασίας , κατά
τη διάρκεια
της αναστολής
λειτουργίας
των σχολείων
Σελίδα 4
Αυτό που φοβόμαστε
ήρθε..
Πολλοί moτεύουν mως η ειδημία δεν είνα napά ένα "κακό
| όνειρο" nou θα κρατήσει ένα δύο μήνες (στην αρχή Της καραντίνος!
| υεήρχε η rεro θηση mως θα κρατούσε 12 εβδομάδες) και μετά eα
| εrανέλθουμε σε αυτό ou npv λίγο καιρό θεωρούσεμε κανονικ
| τητα.
Το πoaνότερο είναι nuς ο εφιάλτης θα κρατήσει noλύ repιoοό
| tερο μέχρι κάποιο εμβόλιο να ανακολυφθεί , να δοκιμοστεί ( 1-1,5|
| χρόνο) και να napox εί σε εmpκείς moότητες (συν μερικοί μήνες|
| τουλάχιστον) και έτοι μια σημαντική μερίδα του rληθυσμού να ano κτήσει τεχνητή ανοσία και μια άλλη συν τωχρόνω την φυουκή ανο oia.
Oς έχουμε αναφέρει συχνά τις τελευταίες εβδομάδες οι συ.
| νtπeeς της επδημίας στην naγκόσμια οικονομία θα είναι κατα
| στροφικές και σε οικονομίες όως της Ευρης και της Ελλάδας
θα μηορούν να συγκριθούν μόνο με αυτές του τελευταίου
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα θ