Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

11 12
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5406

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ
ΕΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP

Από το ολότελα
...540 δις ευρώ!
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ,
ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΡΙΖΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ,
ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ

Κλειστά
σχολεία έως
τις 10 Μαΐου!

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 8

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ

ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ: 56 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ

«Είναι
µαραθώνιος,
όχι σπριντ…»
ΣΕΛ. 3

Τροµάζει

την Αχαΐα η Λάρισα
n Νέα παρέµβαση από τον Σπ. Μυλωνά

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ:

«∆εν θέλουµε
φαινόµενα
Νέας Υόρκης»
ΣΕΛ. 9

προς τους πολίτες της περιοχής του,
όπου σηµειώνεται το 1/3
των παραβάσεων όλου του νοµού!

n Η αστυνοµία εντατικοποιεί τους ελέγχους,

ενώ σε απολύµανση στον καταυλισµό της
Εγλυκάδας προχωράει ο ∆ήµος Πατρέων
n «Καµπανάκι» κινδύνου από

την συντονιστική επιτροπή συλλόγων
και φορέων για τον Ριγανόκαµπο
ΣΕΛ. 4

ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ∆ΙΕΛΕΥΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Ψεκάζουν
σε πλατείες
και κάδους
ΣΕΛ. 15

Κοινή γραµµή για το τρένο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΙ: ΒΡΗΚΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

ΣΕΛ. 5