Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

15oC, 15:00

22oC, 21:00

15oC - Υγρασία 50%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:08 - Δύση ηλίου: 20:14

€0.80

Çëßá ñß÷ôï - ¼ëá åßíáé äñüìïò!

Όχι, δεν πάνε καλά τα πράγματα με την ενημέρωση για τον κορωνοϊό ούτε με την ενίσχυση των εφημερίδων και των άλλων ΜΜΕ. Παρά το φύλλο συκής, που παρέχεται με τον τσαμπουκά καθ’ όπως λέγεται, του Καχριμάνη, η ενημέρωση είναι σε καραντίνα. Κι αυτό για το καλό του κοινωνικού σώματος, όπως
διατείνονται αυτόκλητοι λογοκριτές. Κι ενώ σε κεντρικό επίπεδο, η τριάδα που μας πληροφορεί καθημερινώς, επιμένει στην αξία της ενημέρωσης, στον περιφερειακό αντίποδα έχει επιβληθεί σιγή ασυρμάτου. Αντί της ζώσας ενημέρωσης στα Ιόνια, έχει επιλεγεί ένα κακοφτιαγμένο και
λανθασμένο patchwork ανακοινώσεων, που εκδίδει η Πολιτική Προστασία εδώ, και βεβαίως η ελλειπτική αχτίδα ενημερωτικού φωτός από τον
«αντάρτη» της 6ης ΥΠΕ, περιφερειάρχη Ηπείρου, που εκδίδει ημερησίως ανακοίνωση από τα νοσοκομεία της Περιφέρειας του. 3»

Σάββατο 11 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5099

ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ËÜæáñå, ìåßíå óðßôé!

• ÂåëôéùìÝíç
ç êáôÜóôáóç
ôùí Êåñêõñáßùí
áóèåíþí
• Ðüôå êáé ðùò
èá îåêéíÞóïõí
ôá áåñïðïñéêÜ
ôáîßäéá
ΑΘΗΝΑ. Είναι νωρίς να αναφερθεί κανείς στα αεροπορικά ταξίδια
και στις συνθήκες αποκατάστασης τους, απάντησε ο καθηγητής
Σ. Τσιόδρας σε δημοσιογραφική
ερώτηση, κατά την καθιερωμένη
ενημέρωση την Παρασκευή.
Σελίδες 3 & 5>>

Ôï «åõ÷áñéóôþ»
ôïõ Ó. ¢íèç óôï
Íïóïêïìåßï 3>>

ΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗ (ΚΟΥΡΣΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Åíßó÷õóç åðé÷åéñÞóåùí, Íïóïêïìåßïõ óôï Äçìïôéêü

ÐÝôáîå (ãéá ìéá áêüìá öïñÜ)
ôç ìðÜëá óôçí åîÝäñá,
ôï Eurogroup Π Π
7»
ΤΟΥ

ΕΤΡΟΥ

ΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ÐÜåé Þ ü÷é ôåëéêÜ,
ãéáôñüò óôï ÅÊÁÂ; Ðüëåìïò
áíáêïéíþóåùí & äçëþóåùí

8(2)>>

4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα