Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ACONAS
Ρυθμίσεις ζητημάτων
για καταβολή
μισθωμάτων
και απαλλαγής
Δημοτικν Τελν
KAOHMEPINH
E O H ME-PIA.
TH IOOPAKHI
LABBATO 11 AIPIAIOY M20- Ag. gior 844- Eroç: 370, 0,50 EYPA -0 MAKEMONIAE L STION BANEI 154I717
http://www.agonas.gr e-mail:agonasxangmailcom - TEKTIKÉ ikog ng EIHEE KRA. KATA 1858
Αρητικά όλα τη
Της δεύτρης εξταισης του ΕΟΑΥ
τους πολίτες που πίντροψον
στην ΑΝΘ από την Τουρεα
δεματα
AHMOC
ZANOHCwww.cityofxanthi gr
ZEALAA 7
Συνεχζονται ο δεγγοι
για τη διαπίότοση παραβίασης
τον μέτρων απουγής και πριοοσμού
της διάδοσης του κορωνοίού
Δείγματα από 195 επιπλέον πολίτες
που επέστρεψαν στην Περιφέρεια ΑΜΟ
από την Τουρκία εξέτασε κλιμάκιο του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(EΟΔΥ) το Σάββατο 4 Απριλίου, από τα
οποία δεν προέκυψε κανένα κρούσμα
του ιού COVID -19 και οι πολίτες αναχ .
ρησαν για τα σπίτια τους , όπου θα πα ραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό.
69 παραβάσεις
στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη
EAIAA 7
ZEAIAA 3
Ο αδιομαραθνιος Αγάτης
Σύσκεψη
στο Δήμο Τοπείρου
για την αποζημίωση
γεωργοκτηνοτρόφων
από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα
το Γηροκομείο
Ξάνθης
την Τετάρτη
osuroN ETO
nOHEID
27 Μαϊου 2020
FAIAA 6
EAIAA 3
METPA
ΚΑΙ ΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
Στα Πλσίσια της 2ng
δωντανής μετάξοσης onό
Tov Nonuxupo TExvnç Ka
Εκεφις "Oικία Μάνου χατζιδάκη, οι UNDERHIL πιχειρησεις ειδυσης εφημερίδων
WEST Hac uovevav ue
Inv napouoia rouç. ZrioaΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Στης επιχειρήσεις με ΚΑΛ που πλήγησαν και ο
Σύμφωνα με την πρuξη νομοθετικού περεχο
μένου, ΦΕΚ 65/4/20-3-2020, κατά το χρονικό διάστημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλί-|
Ιoυ 2020 θερείτα
δικαιολογημένη τυχύν διακοπή της έκδοση
Tev uegrjouov negegegeruxuiv xu toIxÓv eyΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
με όμορφες στιγμές με το Μοonn και τον Τόσο καί
τουκ ευκοριστούμε oοντερα
To EdBBato 11 Anptiou Kai ipa 18.30 ota ntai
σα της 3ις ωντανς μετάδοσης φιλοξενούμε τν
ASMIK BECιARTAN στσν nonuxipο Τένης κο Σκέψης μερίδων έως δεαπέντε (15) ημέρες κατ ' ανύτατο.
n onoia ue to návo kar tnv aéprvn pavri tn ea uac
taξ έφει στους δινούς tης μουοκου κόομου
Σος Περμένουμε ξανά!! Εμες oπo το Πολυχopο
TÉXvnC Kai IKÉIC KOI SOsiC anó To oniti oocil!
VOURVOUKELI
oo . Για το ανοτ(oω διάστιμα οι υποχρεσεις
Tew oroigelew (a) xai (p) TIS Tag. 3 rov ápegov 2
του ν. 3548/2007 (A'5) s τος τu ελάγηστα uα |
που πευγράφονται ( αριθμός πολήσεων φύλλων
|ανά έκδοση και συνολικό εμβαδον επιψάνει ας|
Ο Αντιnεριφερειάρκης ΠΕ αvoης χαρτιού εκτύποσης) μεινοντα κατά το ημυν
Νικόλοος Ευφραμίδηκ|

Τελευταία νέα από την εφημερίδα