Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Απριλίου 2020 | Αρ. φύλλου 602 | 0,50 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

«Μένουμε απέξω» από το «πάρτι» πολιτικής συναλλαγής και
απευθείας αναθέσεων διαφημιστικών δαπανών με αδιαφανείς όρους
• Έντονη διαμαρτυρία του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων
Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών
Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) παρακολουθεί με
ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις αναφορικά με την κρατική διαφημιστική καμπάνια για τον κορωνοϊό, ύψους 11
εκατομμυρίων ευρώ.
Αποτελεί ηθική και νομική υποχρέωση
της κυβέρνησης να εφαρμόσει άμεσα και
χωρίς άλλη καθυστέρηση την ποσόστωση
του 30% υπέρ του Περιφερειακού Τύπου,
ο οποίος σε συνθήκες διάλυσης των τοπικών οικονομιών συνεχίζει να δίνει καθημερινά τη "μάχη" της έγκυρης ενημέρωσης

απέναντι στη λαίλαπα των ψευδών ειδήσεων που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος εν
μέσω πανδημίας.
Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκαλούν αναφορές εφημερίδων - μελών του
Συνδέσμου μας, για έκτακτες διαφημιστικές δαπάνες από Δήμους και Περιφέρειες
σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες γίνονται οριζόντια, χωρίς να τηρείται κανένα από τα
κριτήρια που ορίζει η νομοθεσία.
Ο ΣΗΠΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχθεί η
υγειονομική αυτή κρίση να εξελιχθεί σε
ένα "πάρτι" πολιτικής συναλλαγής και

«Είμαστε πολύ κοντά σε
μία συμφωνία», έγραψε ο
πρόεδρος του Eurogroup,
Μάριο Σεντένο, στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Twitter, λίγο πριν την έναρξη
της συνεδρίασης, μέσω τηλε-

διάσκεψης, του Συμβουλίου
για την ευρωπαϊκή απάντηση
στον οικονομικό αντίκτυπο
του κορονοϊού.
«Είμαστε πολύ κοντά σε μία
συμφωνία. Πιστεύω ―εξακολουθώ να πιστεύω― ότι αυτή

Λόγοι Ὁσίου Παΐσίου γιά τήν Ἐκκλησία καί
τούς κληρικούς
Τοῦ ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη
Εἶναι σημαντικό, ὅλοι οἱ χριστιανοί,
νά τοποθετοῦνται στά διάφορα ζητήματα πού ἀνακύπτουν μέ μία ὀρθή
ἐκκλησιολογική βάση. Δέν ὑπάρχει
καλύτερος «διδάσκαλος» περί αὐτοῦ,
ἀπό τόν ἀγαπητό σέ ὅλους μας ὅσιο
Παΐσιο τόν ἁγιορείτη. Στό κείμενο
πού ἀκολουθεῖ μεταφέρω, καί σχεδόν
τίποτα παραπάνω, μέρος ἀπό αὐτά,
πού ἔχουν καταγραφεῖ στά βιβλία του,
τά ὁποῖα ἐκδίδονται ἀπό τό περίφημο
μοναστήρι τῆς Σουρωτῆς στήν Θεσσαλονίκη.
Ὁ Ὅσιος στούς λόγους του περί τῆς
Ἐκκλησίας, «συλλαμβάνεται» νά ἔχει
μελετήσει τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν
ἁγιορείτη καί ὄχι μόνο, ἀλλά καί τόν
Μέγα Βασίλειο, τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο, τόν Ἱερό Χρυσόστομο, τόν Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, κ.ἄ. Ἔτσι ὁ
Ὅσιος βλέπουμε ἐν πρώτοις, ὅτι
ἐκφράζει καί ὑπηρετεῖ τήν Παράδοση

απευθείας αναθέσεων διαφημιστικών δαπανών με αδιαφανείς όρους, είτε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο είτε σε επίπεδο
αυτοδιοίκησης.
Περιμένουμε δε από την κυβέρνηση να
ξεκαθαρίσει επιτέλους την κατάσταση με
το περιβόητο πρόγραμμα ενίσχυσης της
εργασίας στον Περιφερειακό Τύπο, το
οποίο έχει "παγώσει" εδώ και μήνες, χωρίς
να υπάρχει η παραμικρή επίσημη ενημέρωση. Χρονικά περιθώρια για νέες αναβολές δεν υπάρχουν. Η ενημέρωση δεν
μπορεί να μπει σε "καταστολή".

τῶν Πατέρων μας.
Ὁ Ὅσιος ἔνιωθε τόν ἑαυτό του
μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Πολλοί λένε «τί
κάνει ἡ Ἐκκλησία;», σάν νά μήν εἶναι
μέλη τῆς ἴδιας Ἐκκλησίας. Ἔλεγε λοιπόν: «Μία μάνα ἡ φυσική, μία μάνα ἡ
Παναγία, καί μία ἡ ἐκκλησία».Ἠ
Ἐκκλησία εἶναι μάνα καί ἔχει κοιλιά,
πού τήν ὀνομάσαμε Κολυμβήθρα.
Μέσα σ᾽ αὐτήν «ξαναγεννιόμαστε».
Ἔλεγε ἐπίσης: «Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία μας δέν ἔχει καμία ἔλλειψη.
Ἡ μόνη ἔλλειψη πού παρουσιάζεται
εἶναι ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους, ὅταν δέν
ἀντιπροσωπεύουμε
σωστά
τήν
Ἐκκλησία. Ἄν κάποιος χριστιανός καί
κάποιος κληρικός δέν εἶναι σωστός
στό ἔργο του, δέν σημαίνει ὅτι φταίει
ἡ Ἐκκλησία... Δέν εἶναι ναός πού κτίζεται μέ πέτρες, ἄμμο καί ἀσβέστη
ἀπό εὐσεβεῖς, καί καταστρέφεται μέ
φωτιά βαρβάρων. Ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός».
[• ΣΕΛΙΔΑ 10 - 11]

τη φορά θα αρθούμε ΟΛΟΙ στο
ύψος των περιστάσεων. Και θα
δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα
συμβιβασμού, το οποίο είναι το
θεμέλιο της Ένωσής μας»
έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Αγροτική παραγωγή,
διατροφικό μοντέλο
και Covid-19
Οι επιπτώσεις του κορωναϊού στην αγροτική
παραγωγή ήταν το βασικό ζητούμενο στο πρώτο
μέρος του παρόντος πονήματος. Στη συνέχεια θα
δούμε τις προοπτικές για την εξέλιξη της αγροτικής πολιτικής ως βασικού πυλώνα που επέβαλε
τη δημιουργία της Κοινής
Αγοράς, της Ευρωπαϊκής
Του ΓΙΩΡΓΟΥ
Οικονομικής Κοινότητας, ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ
που μετεξελίχθηκε σταδιακά σε Ευρωπαϊκές Κοινότητες και στη συνέχεια σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια διαδικασία που
στηρίχθηκε, μεταξύ άλλων και στην αυτάρκεια
των αγροτικών προϊόντων και δημιούργησε το
σημερινό διατροφικό μοντέλο αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Οι προοπτικές που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δεν
αποτελούν προβλέψεις. Παραμένουν προοπτικές
και θα επιτευχθούν αν δε λυγίσουν οι ευρωπαϊκές
οικονομίες και όσες λυγίσουν, αν δεν αναταχθούν
άμεσα, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να επεξεργαστούμε.
[• ΣΕΛΙΔΑ 8 - 9]