Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

23 άτομα σε
καραντίνα στην
παθολογική
του Μαμάτσειου
- Απρόσκοπτη
η λειτουργία
της κλινικής
- 8 νέα ύποπτα
κρούσματα

σελ ~ 5

Δεύτερο
βραβείο μουσικού
στίχου στη Βάγια
Λαμπροπούλου
στο 10ο παγκόσμιο
λογοτεχνικό
διαγωνισμό

σελ ~ 4

Οι μαθητές του
Δήμου Κοζάνης
μετασχηματίζουν
την Κοζάνη σε
«Έξυπνη Πόλη»
- Διαγωνισμός
καινοτομίας
με βραβεία

σελ ~ 5

Δύο νέα θετικά κρούσματα σε
εργαζόμενους στην παθολογική
του «Μαμάτσειου»

σελ ~ 3

Κατασκευής Μοράντι και η
γέφυρα που έπεσε στην Ιταλία μετά
από αυτή της Γένοβας - Τι θα γίνει
με την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων
σελ ~ 3

Ανοιχτοί οι Ιεροί Ναοί για
τους πιστούς τη Μεγάλη
Βδομάδα μετά το πέρας των
ακολουθιών; - Η απόφαση
της Ιεράς Συνόδου
προβληματίζει

σελ ~ 24

7207

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 13

Ενισχύεται το Μαμάτσειο
Νοσοκομείο με μηχάνημα
ανίχνευσης "real time PCR"
στη μάχη κατά του κορωνοϊού
- Νέο ερευνητικό εργαστήρι
για την αξιοποίηση των
φυσικών προϊόντων