Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Γερμανικό μπλόκο στο πάγωμα των πλειστηριασμών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| KQ NTRA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10.04.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΟ 1902
TIMH 1€
kontranews.gr
ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟΣΤΟ
ΠΑΓΩΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟ, ΜΗΝ ΥΠΟΧΩΡΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ!
ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ έει ηροκαλέσει στο Μαξίμου η niεση nu ασκούν οι Θεσμοί,
ηροκειμένου να αρθεί 1ο nόγωμα των ηλειστηριοσμν ηρns κατοιίαs nou έχει
αnopooiσει n κυβέρνηση.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΕΛ. 3
Ε8κάστε
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
το ευρωομόλογο
Στόχ0s να
περιοριστούν οι
αρνητικές συνέπειες
στον τουρισμό ΣΕ.7
Η ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ κογκελάριοs φρόντισε
να ξεκαθαρίσει τη θέση τns Πρν τη συνε
δρίοση του Εuogroup .
ΜΕ δήλωσή Tms τάχθηκε κατηγορηματικά
κατά του ευρωομολόγου γιατί όηωs είπε
μεταφέρει το χρέos anό τη μια χρα
στην άλλn.
ΓΙΑ λόγουs καθαρά ηροσχηματικούs n
Μέρκελ είπε ότι υπάρχουν τα εργαλεία
για να αντιμετωηιστεί η κρίση , ενοντα
τον ESM και ένα ταμείο στο οnoίο θα συμ
μετέχει και το Βερολίνο .
ΤΟΝ ΑΔΕΙΑΣ Ε ΚΑΙ Ο ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
Εκθετοs ο Στέλιοs
Πέτσαs για τα περί
κπροσωπικής λατρείαs
ΟΠΟΣ αντιλαμβάνεστε η Μέρκελ διέλυ
σε TIs όnoιεs Ψευδαισθήσειs έτρεφαν οι
χρεs του Νότου μεταξύ των onοίων και
ηΕλλάδα γα την έκδοση ευρωομολόγου
για τη χρηματοδότηση των καταστροφr
κν συνεπειν nou ηροκάλεσε η nανδn
μία στην οικονομία .
Τms Εκκλησίαsw
ΣΕΛ. 3-4
ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΤΙΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑΞΕΝΟΔΟΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ!
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
οι ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 10
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΣΕΛ. 11
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ο ΕΟΔΥ ΠΑ ΤΟ
ΤΙΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΙΚΗ
KONTRA
NEWS O
Βιοιατρική
Μεγάλα ερωτήματα εγείρονται γύρω anό το θέμα των κρου
σμάτων κορωνοίού στην Βιοίoτρική , μετά μόλιστα και TIS
κοταγγελίεs στο Κontra τοu ηροέδρου του Σωματείου των
Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υείo. Ο ΕΟΔΥ οφείλει να ono
ντήσει για το nόoa κρούσμοτα υπήρξαν , αν ικνηλοτήθηκαν
και Πόσοι , οφού καθημερινό στο κεντρικό κατάστημα τns
Βιοiτρικnς περνούσον nάνω αnό 1.000 άτομα.
ΣΕΛ. 9
εδ Πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου
ΓΩPΓΟΣΜΕΛΓΓΩΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22:00 KO ΝTRA