Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διοφυν μου ου
θ αγwνoτ όμως,
μέχρι θανότου y
| νο εκφρόγν
cAcóbepo/
την δηοo
oou."
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Απριλίου
Αριθ. φύλλου 5989
Τιμή φύλ.:0.50 C
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάvης
Περιφερειακό Συμβούλιο Δ. Μακεδονίας
Ενέκρινε ομόφωνα την
Ολοκλήρωση Κτιριακν Υποδομν
Σχολής Πυροσβεστν στην Πτολεμαϊδα
Σελίδα 9
Γ. Κασαπίδης: "Να μην είναι απαιτητή
από την ΔΕΗ ΑΕ η προκαταβολή
για την ένταξη των πελατν της
στον διακανονισμό των οφειλν τους "
Kar' oíKOV
Σελίδα 9
υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας
COVID-19
Σε λεπουργία 500 Κνητέs
Ομάδες Υγείαs (KOM ) Ειδικού Σκοηού
του ΕΟΔΥ nou θα nροσφέρουν κατ ' οίκον
unnpeoies voonneutIKńS opovribas
και θα λαμβάνουν
βιολογικό υλικό anό neανά
ή unonτa κρούσματα κορονοίού
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ημερήσια Αναφορά
COVID-19
Σελίδα 6
.Μένουμε σπίτι,
βγαίνουμε
νικητές!
Σελίδα 8,
KE.N.KA.
Δυτικής Μακεδονίας:
Προσοχή
HpooMna&
ΠΟ ΨΕΙΣ
Απ' το καλς ήρθε
δολάριο, στο Ευρωομόλογο...
η νέα καμπάνια για τους περήφανους Έλληνες
Σελίδα 6
" Λυτοί και δεμένο " τις τελευταίες εβδομάδες βάλλουν κατά
| της Γερμανίας λόγω της άρνησης έκδοσης ευρωομολόγου .
Η ιστορία μοάζει με αυτήν μιας nολυμελούς οικογένειας nou
| επλήγη aπό μια ασθένεια και κάποια μέλη της διαθέτουν στην
Τ άκρη, τα αναγκαία για το κόστος αντιμετπισης της έκτακτης!
| κατάστασης και κάποια άλλα όχ
Καθς οι συνθήκες είναι έκτακτες τα μέλη που δεν διαθέτουν!
| anoταμίευμα αλλά ούτε την αναγκαία noτoληπτική ικανότητα
να δανειστούν με ανεκτούς όρους , ζτόνε aπό τα νοικοκυρε |μένα" να εγγυηθούν .
Η επδημία ως "ασθένεια" στην προκειμένη περίπτωση αλλάζει
| τα πράγματα ως αφορμή σε σχέση π . με την ελληνική χρεοκο|
| ra το 2010, nou rpoήλθε από την "ασωτία. της διακυβέρνησης!
| Καραμανλή μεταξύ 2004-00 nou δόρε και μοίραζε ευημερία
κορωνοϊό
MΕΝΟΥΜΕ
ΣΠΙΤΙ
ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ
NIKHTEE
του διαδιTIPOET
ITIKH
κτύου
(internet)
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
Σελίδα 4
KNAIKOZ EO EATA