Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

10

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5405

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ Ε∆ΩΣΕ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Η ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ

ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛ. 30

«Οι πιστοί να
παραµείνουν
στο σπίτι»

Πανελλαδικές:
«Ψαλίδι»
µέχρι και 25%

ΣΕΛ. 8

ΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΑΣΑΝ ∆ΟΥΛΕΙΑ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ: 500.000 ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

15 Απριλίου
το επίδοµα
των 800 ευρώ
ΣΕΛ. 13

Στο µικροσκόπιο
όλα τα οχήµατα
n Ξεκίνησε ο 24ωρος έλεγχος

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Πάνω από
1.000 φιάλες
αίµατος

των διερχοµένων στα διόδια του Ρίου,
πάνω από 900 οχήµατα πέρασαν χθες

n 852 παραβάσεις για άσκοπη µετακίνηση

έχουν βεβαιωθεί στο νοµό
από την αρχή εφαρµογής των µέτρων

ΣΕΛ. 2

Tα «µαθήµατα»
της ΕΙΝΑ και
η οφειλόµενη
απάντηση ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 5

71 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.955) ΚΑΙ ΤΈΣΣΕΡΙΣ
ΑΚΟΜΑ ΘΑΝΑΤΟΙ ΧΘΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΣΕ

Καταγγελία
για… επίγεια
σχέδια
ΣΕΛ. 6

Μειώνεται
ο αριθµός των
διασωληνωµένων
ΣΕΛ. 3