Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΤΗΜΑ ΤΡ0ΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ACONAS
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΩΝΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΩΝΛΟΠΣΤΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΤΗ ΣΣΟ ΡΑΚΗΣ
KAOHMEPLN H
ILEMITTH 9 AIIPIAIOY DIDI- Ap. quiinu S843- Eceç: 37o, 0,50 ETPA -I MAKEAOLAI 4 6TIM EANOH O SIQIIT
E O H ME-PIA.
ENOEH
COPOTEXNKON AOETON
EAEYEEPON
EWTEAMATION
EOE EANOHE
http://www.agonas.gr email:agonRSxangmail.com - TexTIKá pfkog tng EIHEE KRA. KATA I853
Ακυρνεται η δράση
"Το Άγιο Φως
σε κάθε σπιτικό
του Δήμου Εάνθης"
EAIAA 4
Super market
η υγειονομική
Για τις Ομάδες
Κοινυνικής
Δράσης
| Δεύθυνση
Ξάνθης, είχε
πάρει την πρω| τοβουλία να
μεταφέρει το
ο Οwονυμολύγος
Kopvivis
I'seieysog
isolation box
από το Δήμο Ξάνθης
στη μονάδα ΠΦ.Υ.
Σταυρούπολης
ZEAIAA 8
ΣΥΝΕΤΑΞΑΝ ΕΝΑ ΓΡΑΠΤΟ-4ΩΡΟ
Αγιο Φως σε
ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
| κάθε σπιτικό
του δήμου, σε
| ένα πλαίσιο
"Έν gγή ην τα ωθρύπνα δικαιοματα
τον λαν
υποστήριξης
Δήμος Εάν.
FAIAA3
θης σε συνεργα
σία με τη Μητρόκαι ασφαλούς
λειτουργίας του
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
πολη Ξάνθης και
Μένουμε σπίτι".
ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
την Αστυνομική
XEAIAA3
ΤΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
2η ΖΩΝΤΑΝΙ ΜΕΤΑΛΟΣΤ
WORLD
Τον Χρήστον Κηπουρού και Ποrχέλη Χροτούούλου
xrkipouros gmal.com pashalsfagmail.com EAIAA 2
ΑΠΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ ΣΚΕΨΗΣ
HEALTH
UNDERHILL WEST
την Πέμπτη 94/2020 στις 18.30
EAIAAS
METPA
Η nρunη μας αττε
ρα διογγάνσης ξωντανής μετάδοσης αno τuv!
Πολύχωρο Τεχνης και
Σχέγης "οικία Μάνου
Xartdo" eixe orpavuκή ανταπίοpoη Η ο.
ΚΑΙ ΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Στης επιχειρήσεις με ΚΑΛ που πλήγησαν και ο
επιχειρησεις αδοσης ηημεpov
Σύμφωνα με την πρυξη νομοθετικού περεχο
dgkmon pe tov Avtiv uévou, OEK 68/A/203-2020, xatá ro xeoxó baMovoude, wv ctolo xan egagonoijue ideaimga, onpelαοε σχεδόν 10.000 προβοες στη οεδα μας στο face.
bock, γεγoνός που μας δίνει δύναμη να ουνεχίοουμε.
Αυτή τη φορά φύοξενούμε στον Πολυχρο Τέχνης
και Σχίνηςενα σχόμα τυτικό συγκρύτημα, τους URΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
στημα από τις 16 Μαρτίου 2020 έως τις 30 Απριλί-|
Ιoυ 2020 θερείτα
δικαιολογημένη τυχύν διακοπή της έκδοση
των ημερήσιων περφερειακν καu τοπιχν εφη
μερίδων έως δεκαπέντε (15) ημέρες καr ' αντατο
ógio. Tha ro avorégo diáora oI URoggeoivens
Tew oroigelew (a) xai (p) TIS Tag. 3 rov ápegov 2
του ν. 3548/2007 (A'5) s τος τu ελάγηστα uα |
που πευγράφονται ( αριθμός πολήσεων φύλλων
Ι ανά έκδοση και ουνολικο εμβαδόν επιφάνει ας |
pχαρτιού εκτύπωσης) μεινονται κατά το ημισ
VOURVOUKELI
DERHILL WEST a aeiona mg beirepns pag ovámoms.
Ο Μχdης κo ο Τόσος θα μας χυρίοουν τα υπέρο-|
χα τραγοτδια τους την Πάμα τη 94/2000 στις 18.30
Σος Περμένουμε ξανά Η Εμείς αnό o Πaυχόρο
Τοχης και Σκέγης κα εοείς ατό ο σnίει ouς!!
O AvnEgapegenigxns IIE Eávens
Νυκλoς Ενφραμίδης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα