Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
AoToz
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 63ο-Αρ. φύλλου 17.736 . Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 10 Απριλίου 2020
Tpapeía: 0. TÇaBENa 11- IOANNINA 453 33 • TrA. Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax: 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα που αντικαθιστά τον "φιλόδημον
2,5 AIE. EYPA FIA THN AYTOAIOIKHEH!
ΟΔιασφαλισμένοι οι πόροι και από ευρωπαϊκούς φορείς Εξετάστηκαν δεκάδες δείγματα αλλά δεν προέκυψε..
Κανένα νέο κρούσμα
Τ.ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ: Πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια των ΟΤΑ
κορωνοϊού στην Ήπειρο!
• Eva vto pulódofo
Φακό πρόγραμμα που θα ενισχύσει την πολύπαθη Τοπική Αυτοδ
oίκηση (Δήμους και Περιφέρεε ,
όψους 25 δο. Eup και με διάρΚεια έως Τα τέλη του 2023 , ανακοίνωστ χθες ο Υπουργός Εσωτε .
TUΒελπινεταιη εικόνα τωνασθενν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Χιλιάδες μάσκες πρόσφερε η ΕΕΤAΑ στους τοπικούς
Δήμους . Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στα Γιάννενα
ANHAP
PENOP TAZ
ρικν Τ. Θεοδωρικάκος, υπογρά φοντας Κονή Υπουργική Απόφαση με τους.
. Χωρίς κανούρια επιβεβατωμένα κρούσματα κορωνοίού πα
ραμένει η Ήπερος, παρά το γεγο
νός όn Το ελευταίο δήμερο εξεΤάσηκαν πολλές δεκόδες δείγματα από όλα α Τοπικά Νοσοκομεία
ruy KaI Avárrutnc. covoj
Με το νέο αυτό πρόγραμμα που
ανικαθιστά του φλόδημα και φ ρa συμβολικά το όνομα του Αντνη
Τρίτση , αναμίνειαι να δημουρη
θούν 40.000 vέες θέσες εργασίας,
εν θα χρηματοδοτηθεί από το Τα
μείο Παρακαταθημν κα Δανείων
και ην Ευρωπαίκή Τράπεζα Επενδύσεων με δυνατότητα αύξησης της
χρηματοδότησης , εάν υπαρξει σναλογη ζήτηση από
Σημαντικό εργα.
Aio ya Arjpous
και Περφέραες
θ" αποτελέσει το
: νέο αναπτυξιακό
πρόγραμμα που
avaKoividnKE
xBeç. (H éveem paró amó
Την υπογραφή της ΚΥΑ
PENOPTAZ
κι αυτό απorελεί έναν θετικό οo
νό για ην περαπέρω πορεία mης
εροχής μας εν μέσω πανδημίας.
θετικό γεγονός είναι πίσης η
βελτίωση ης κατάστασης όσων
νοσούν και νοσηλεύοντα
ΣΤο μεταξύ , με χιλιάδες μάσκες
ενσχυσε χθες η ΕΕΤΑΑ του Δή μους της Hπρου και συκεκριμένα
σεS : τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα
11n acd.
Συνεχζονται καθημερινά από συνεργεία του Δήμου τω πλόσιμο
και οι απολυpάνσεις δρόρων, πέζοδρομίων και άλλων
Kovóxpgorov xaipav ara TiáweVaL.
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
Μεινεται η εξεταστέα
ύλη των πανελλαδικν
ν Αγνωστο μως ακόμη πότε αχριβς θα διεξαχθούν .
-------------------------------------------------Βoήeεια στο ΣπίΤ που εππελούν
σημαντικό έργο
Ον ροpά στον -η0 Αλλεργία-κορωνοίος: Πς
Κα εημέρωση σπό ηγ Ειαροτή Π.ΛΓ.ΝΙ
Τέλος στις προοδοτίες πoτν έβαλεηΙερά Σύνοδος
Μόνο για τυς ιερείς ανοικτές
οι εκκλησίες τη Μ. Εβδομάδα
εχωρίζουμε τα συμπματα
NANEAMAAIKA: EroUç 86
OI VENPOÍ anó tov Kopwvoio
1 VÉn xpoÚqpara oeR.12
. Η επιδημία Του κορωνο.
oú TOU ÉXEI KAEoe Ta ayoleia
εδ κι ένα μήνα φέρνει αναπό φευκτα και μείωση Της όλης νόμει των πανελλαδικν εξετάστων , που ακόμη όμως δεν χε ξεκαθαριστεί πότε ακριβς
da defayeouv, apoù auro E
ξαρτάται σπό την πορεία Του ού στη χρα μας .
Αναλυτικά η νέα ύλη είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας :
https://www.minedu.gov.gr/
Χθες για α μπουν Τέλος στα
σενάρια και να καη 11η σελ.
. Αυτήν ην tποχή έχουε
παροδοσιακά έξαρση ων αλ .
λεργικν συμπτωμάτων και του
άσθματος Κάποια
VΕτις νανη πρφορά του Επιταφν χαι η πλεπ ης Αναστάσεος
.0ι προσδοκίες που καλλιεp .
γήθηκαν πως οι mτol θα μπορούν
η Μεγάλη ΕΒδομάδα να μταβα
νουν στουκ tρούς ναούς έστω και
για να ανάψουν !
: στηκαν χθες από την ερά Σύνοδο .
Αθλητισμός, πολιτισμός, περιβάλλον...
Ανάπλαση σε τρεις άξονες
για το Πάρκο Πυρσινέλλα!
: κρί διαμεύΤους Τροφοδοτούν με φάρμακα, Τρόφιμα κ.α.
Δήμοι και Ελληνικό Προξενείο στηρίουν
Τους έγλειστους Βορειοητειρύτες
νΤρς μήες χωρίς σύνταξη όνοι χινούνται άσκοτα στην Αβανία!
Ση διμοσι τητα δά0ηκε η πρύταση ης Δημ. Αgής lωaiίνων
• Eyraralappévo zbu
και μία δεκαεnα περίπου
To Nápro nluparviAla
pmopri Kai mpÉnI va yivu
ξανά στολίδι για τα Γιάννενα , ένας από Τους wραιό .
1ερους πεύμονες πρασ
νου και χρους αναψυχης
rou Aexavoneőlou.
Αφού το ιδιοκτησιακό
Του επιλύθηε και η κυριότη
τα πέρασε ορστικά πα στον Δήμο
Ιωσννπν , είνα καιρός να ανηθούν
α δαδικοσίες ανάπλασης του χpοoυ στε να αποδοθεί ξανά το συντομότερο στους πολτες Μελέτη YU EKTOvneei Kai de -11n o
Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, από σχετική αναφορά στην
Εγαύκλιο της Δρκούς Ιεράς Συνόδου , πως ο κλησίες θα ανοίγοuν
δύο ρες μετά το τέλος πον λεπουρμν κατά την Μεγάλη Εβδομάδα
: δηλαδή από nς 11 το πρωί έως Τη1
Το μεσημέpι , εν ειδικά ην Μιγάλη
Παρασκευή θα ανof
BOAEZ
Στη νέα εποχή.
• H AABavia
με 402 επιβεβαιο
μένα κρούσματα
και 22 νεκρούς με
> Του ΠΑΝΝΗ ΜΠΟΥΙΑ
- 12n oe.
χΡ χθες σύμφω
va pe ra emionua
O Timor dev sivar ibro am Çari
μας, μετά την εμφάνιση Του αoρατου εχθρούs! Θα σφήσει Τολ λά ακουσούριαν . στην κοννωνία
μας , καθςς οι άνθρωπο γίνονται
στοχεία , συνεχίζει
να παίρνει οκληρά
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
NnEpoç um Aucuni Marebovin
mpwenGhirpueça onv avepyia
OEA. 6
μέτρα για Τον π .
ριορισμό ης μετά
Kayúmonror Kai empulaKTKOl doonc rou KOOMToU Kopavoioú. Merá rqv
Ο Δήμαρχος Χρ. κίτoιος ο Γ Πρόξενος
Α Κακίσης και η διακειρίστρια Ε. Παnnd
Kotá n diavouri rav pappáKuv
Τα κατάλοma της νόσου , θαγίνοVrai oloéva Kai mo qupavj!
άρνησή της να επ .
Στη νέα λοπόν εποχή -η σελ pμε -2η σελ .
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
TEA. 7
Λιαπιστσεις .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Ο κορωνοϊός έχει
και τα καλά του ..
Ανέφικτη η συνέχσή τους εκτιμάn ΕΠΟ
O Covid στον δρόμο
του μεταξιού ...
Προς οριστική διακοπή τα
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
> ράφει ο ΧΑΡΗΣ AΕΟΝΙΑΡΗΣ
Φλάλογος-Συγραφέας
> Γpάφειο ΠΑΝΝΗΣ Β ΔΕΒΕΛΕΙΚΑΣ
Ανμένεται κτρική απόφαση μα προβιβοσμούς- υποβιβοσμούς
Μια απλή ματιά στον παγκόσμιο χάρτη με τα
στοιχεία εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοί
ού, αρκεί για να διαπιστσει κανείς ότι η μετάδοσή του, ακολούθησε τον δρόμο του μεταξιού.
Οδρόμος αυτός που υπάρχει εδ και 2.000 χρόνια, ξεκνούσε αρχικά από την Κίνα και. κατέληγε
στη Ευρπη δια μέσου της Κεντρικής Ασίας Της
Μδίας και της Μικράς Ασίας συνδέοντας ανθρπους, πολιτισμούς
και οικονομες των κρατν Του γνωστού κάθε φορά κόσμου . Σή
μερα, ακολουθντας Τις ίδιες χερσαίες και θαλάσσιες 4η σελ
. Σημαντικές αποφά.
στις πήρε η τεσινή συνε
δρίαση , μέσω τηλεδιάσκε .
Ψης της Εκτελεστικής ΕπΤpoπής της ΕΠΟ για ο ελ.
ληνικό ποδόσφαιρο λόγω
mς πανδημίας Τοu κορω
voioú, perațu rav oroluv
ήταν η επ' σόρστον αναβο λήτου ΚυπέλΟΗ Ιστορία μας πληροφορεί ότι ύστερα από μια
μεγάλη δοκιμοσία , Περπέτεια και αναστάτωση,
ακολουθεί μια νέα κατάσταση με σοβαρές μεταβο λές στην πολτική οργάνωση, στην οικονομική διο χείριση και στη θεσμική αναμόρφωση μιας κοινωνίας . Μαί ' αυτά και οι άνθρωπο αλλάζουν και οκέφτοντοι διο φορετικά για τα συλλογικά, αλλά και τα ατομικά προβλήματα.
Αυτό θα συμβεί και τρα σε όλα τα κράτη , οφού πρτα πληρσουν ακριβά τον επονομαζόμενο οόρατο εχθρό. της επιδημίας.
Τinoτε δεν 0α tίναι ίδιο με το χτες, όταν τελεισει η
11noeh.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα