Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ευρωσυμφωνία ύψους 540 δισ. για τον ιό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤIΖΕΙ ΓΙΑ. ΕΞΤΡΑ ΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΠΙΑ!
ΘΕΑΤΡΟ . ΜΕΣΩ ΖOOM
ΣΤΗ ΝΕΑ YΟΡΚΗ
MAOYS
aMIKY NovalyE
ΣΕΛΙΔΑ 14
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108 979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Β' ΕΚΔΟΣΗ
Ετος 101ο Η Αρ. φύλλου 30.392 Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑ ΣΚΕ ΥΗ 10 ΑΠΡΙΛ ΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr €1,20
Ευρωσυμφωνία ύψους 540 δισ. για τον ιό
ÚLOUG
Ανοιχτο
ναοί αλλά
όχι για τους
πιστούς
tOV 1Ó
Συμβιβασμός ύστερα από ισχυρές πιέσεις Βερολίνου και Παρισιού σε Ιπαλία, Ολλανδία
ευρ. Από αυτά , τα 240 δισ. ευρ θ
διατεθούν μέσω προληπτικήs γραμμής όροι μακροοικονομική s προσαρμογής
πίστωσηs αno τον Ευρωπαϊκό Μηχανι -μετά την πανδημία. Εξίσου αόριστη είναι
yos του υποστήριξε πωs θα υπάρχουν
Χωρίς την πολυτέλεια να καταλήξουν για
μια ακόμη φορά σε αδιέξοδο οι υπουυρYoί Οικονομικν τns Ευρωζνns συμφνησαν αργά το βράδυ σε έναν συμ- σμό Σταθερότητα . Ασαφέs παραμένει
βιβασμό επί ενός πακέτου στήριξηs των
κρατν-μελν που πλήττονται από την
πανδημία, συνολικού ύψοUs 540 δισ.
την καθοδήγηση των ηγετν και με την
Ολλανδία να πανηγυρίζει οότι απέτρεψε
την έκδοση ευρωομολόγου. Για την επί
τευξη αυτήs τns συμφωνία , πάντω , το
Κοινή γραμμή
εκκλησίας- κράτους
ποιοι θα είναι οι όροι. Είναι ενδεικτ
κό ότι ο Ιταλός υπουργός είπε πωs δεν
υπαρχουν όροι, εν ο Ολλανδ0ς ομόλο - καινοτομα χρηματο δοτικά εργαλεία, υπό
και η αναφορά στο ταμείο για την ανά καμψη τηns ευρωπαϊκns οικονομίαs, για Βερολίνο χρειάστηκε να ασκήσει ισχυτο οποίο συμφωνήθηκε να εξεταστούν
ρέs πιέσειs στη Χάγη και το Παρίσι στη
Ρμη. Σελ. 22
Αναστάτωση για το ενδεκόμενο μέσα
στη Μεγάλη Εβδομάδα να καταγρα
φούν περιπτσειs συναθροίσεων
πιστν στιs εκκλησίεs προκλήθηκε
xθεs , όταν έγινε γνωστό ότι οι ναοί
θα είναι ανοικτοί για τέσσεριs ρes
τη Μεγάλη Παρασκευή και για δύο
ρεs καθημερινά τιs άλλεs ημέρεs
του Μεγαλοβδόμαδου. Τα αναφερόμενα σχετικά σε εγκύκλιο τns Δ
αρκούs Ιερas Συνόδου σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση και στιs
αρμόδιες για την τήρηnση των μέτρων
κατά τns διασποράs του κορωνοίού
Αρχέ . Επειτα από την αρχική ανα
στάτωση , κυβέρνηση και Εκκλησία
έσπευσαν να διαμηνύσουν ότι δεν
υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά
τιs προβλέψειs για τnν παρουσία π
στν στουs ναούs και ότι τα μέτρα
που έχουν ισχύσει μέχρι τρα θα τη
ρηθούν απαρεγκλίτωs. Σελ . 3
Αυξημένοι οι έλεγχοι
ενόψει Πάσχα
Ξεχάστε τις χειραψίες
Ελπίδες
για εμβόλιο
το φθινόπωρο
στην αγορά
εργασίας
Από το Πανεπιστήμιo
της Οξφόρδης
Χάθηκαν 41.903 θέσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίαs, λόγω τns πανδη
pias xãenkav 41.903 0E0EIS Epγασίαs. Η εικόνα θα ήταν πολύ
χειρότερn αν τα μέτρα στήριξns
των επιχειρήσεων από το κράτοs
δεν είχαν ωs προϋπόθεση τn δια τήρηση των θέσεων απασχόλησns. Είναι ενδεικτικό ότι οι αποΕπιστήμονες του Πανεπιστημίου τms
οξφορδηs εκφράζουν την ελπίδα
ότι το δικό τουs εμβάλιο κατά του
COVID -19, για το οποίο πρόκειται
να ξεκινησει κλινική δοκιμή σε 500
ασθενεis τιs επόμενεs ημέρε , πιθανus να είναι έτοιμο μέχρι το φθινο
πωρο, αν φυσικά ισχύσει το απιο αt
σιόδοξο σενάριο . Την ίδια στιγμη,
ένα γερμαικό υποψήφιο εμβόλιο,
τns εταιρείαs CureVac, αναμένεται
να εισέλθει στη φάση τns κλινικής
δοκιμής τον Ιούνιοη το αργότερο
τον Ιούλιο, σε περίπου εκατό εθε
λοντέs . Η αμερικανική φαρμακο
Biounxavia Pfizer Inc avakoivooE,
επίσns, πωs τα πρτα στοιχεία από
το φάρμακο που παρασκευάζει ε ναι ενθαρρυντικά. Σελ. 10
λύσειs ηταν λίγότερεs σε σχέση
με τον περυσινό Μάρτιο. Ωστόσο, οι προσληψεs ηταν μειωμένEs
σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με
τον αντίστοικο περυσινό μήνα. Οι
θεσμοί προβλέπουν ύφεση 8%-9%
φέτ0s. Σελ.23
Σελ. 4
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
KYPIO APOPO
Καμία απόφαση
για την επανέναρξη
Τηλεκήρυκες
οι αντικρουόμενες προσεγγίσεις
μεταξύ τωνσυναρμόδιων κυβερνη
τικν στελεχν αναφορικά με τον
χρόνο επανέναρξης των μαθημάτων
στα σχολεία έχουν ως αποτέλεσμα
να μην υπάρχει ακόμα απόφαση για
τον χρόνο έναρξης των Πανελλαδι κν Εξετάσεων . Χθες , ανακοινθηκε
από το υπουργείο Παιδείας η εξετα
στέα ύλη , n onoia, όπως είχε γράψει
η αΚο, αφορά ό,τι είχε διδαχθεί στα
σχολεία μέχρι τις 11 Μαρτίου. Σελ . 7
καραντίνα
ευνοεί
την αύξηση
γεννήσεων
Είναι κάτι που φαίνεται να
διαφεύγει από κάποιουs που
αρθρνουν δημόσιο λόγο
για την πανδημία: δεν έχουν
όλοι οι πολίτες τιs ίδιεs προσβάσειs στα νέα μέσα επικοινωνias. Δεν έχουν όλοι
Ti Seixvouv
την ίδια προσαρμοστικότη τα, ιδίωs σε ο,τι αφορά τ1s
απαγορεύσειs που αγγίζουν
τον πυρήνα τηs προσωπι
KÕTNTås TOUS -thv miotn
TOUS. O 618aKTIOpÓS Kai n
χλεύη δεν είναι ο τρόποs για
τα πρτα στοιχεία
θα υπάρξει έκρηξη τms τεκνοποίη
σns λόγω καραντίναs; Καταστήματα ερωτικν ειδν απαντούν θετκά, αφού βλέπουν διπλασιασμό των
πωλήσεων. Το κράτ0s τns Δανίαs
έχει αναλάβει να καλύψει τοUs μ
σθούs που χάνονται, απαλλάσσονταs τουs πολίτεsαπό το άΥχ0s Που
δηλητηριάζει τη σεξουαλική τουs
ζωη. Ωστόσο , η μετέπειτα οικονομική κρίση αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα. Σελ. 11
Μπόρις Τζονσον: Εκτός εντατικής, σε κανονική πτέρυγα νοσοκομείου του Λονδίνου μεταφέρθηκε
χθες, ο Βρετανός Πρωθυπουργός
Μπόρις Τζονσον. Σελ. 9
να απευθύνεται κάποι0s σε
Οα πρέπει να μάθουμε να ζούμε για μεγάλο διάστημα με τον κορωνοϊό και θα χρειαστεί να αλλάξουμε
συνήθειες- για Παράδειγμα να ξεχάσουμε μια για Πάντα τις χειραψίες . Αυτό συνέστησε ο δρ Αντονι Φά
ουτσι, επικεφαλής του επιστημονικού επιτελείου των ΗΠΑ για την αντιμετπιση της Πανδημίας, Προσθέ
τοντας ότι , Παρά το τεράστιο οικονομικό κόστος , είναι Πολύ νωρίς για άρση των Περιοριστικν μέτρων.
Αναθερησε ωστόσο Προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για τις απλειες λόγω κορωνοϊού (από 100.000
έως 200.000 σε 60.000) , τονίζοντας ότι τα μέτρα αποδίδουν. Σελ. 9
αυτούs τουs πολίτεs , οι οποίοι, στην πλειονότητά τοus,
ανήκουν σε γενίέs που έχοUν
επιζήσει από πιο δεινέs κα κουχίes. Χρειάζεται πειθ.
Oχι τηλεκήρυγμα .
. Τράπεζες: Αφθονη ρευστότητα
χορηγούν οι κεντρικές τράπεζες της
Βρετανίας και των ΗΠΑ Προκειμένου
να στηρίξουν τις οικονομίες
των χωρν τους . Η Τράπεζα της Αγγλίας , σε μια πρωτοφανή κίνηση ,
θα δανείζει απευθείας την κυβέρνησn, εν n Fed ανακοίνωσε ένα
νέο Πρόγραμμα χορήγησης δανείων
σε επιχειρήσεις , ύψους 2,3 τρισ.
δολαρίων. Σελ. 27
ΣΧΟΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΑΡΑ
Η φύση αναζωογονείται
Η ρα των φυλακν
71 νέα κρούσματα χθες, σε 1.955
ανήλθαν τα επιβεβαιωμένα
Περιστατικά στη χρα μας
Η Στους 86 οι νεκροί, με τρία
νέα θύματα χθες
Η κυβέρνηση δείκνει ότι μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις με αποφασιστικότητα
και συνέπεια. Πέρα από την Πανδημα
και την επιθετική συμπεριφορά της Τουρ - μελν της επιπροπής (Μάρτιο-Απρίλιο) ,
κίας όμως , η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη έχει να αντιμετωπίσει και τις
συνέπειες δεκαετιν κακής διαχείρισης.
Μεταξύ Πολλν άλλων , καλείται να λύσει
και ένα από τα μεγάλα, χρονίζοντα προβλήματα της κοινωνίας: τη μεταχείριση
φυλακισμένων και κρατουμένων και τις
συνθήκες διαβίωσής τους.
Αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη
επιχείρησαν να βελτισουν την κατάσταση στις φυλακές και στα κρατητήρια . Κύ ρια προβλήματα εδ και χρόνια είναι ο
υπερηληθυσμός, τα σοβαρά επεισόδια
βίας μεταξύ κρατουμένων, το ολιγάριθμο Προσωπικό , οι ακατάλληλες συνθήκες
διαβίωσης και η ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όπως σημεινει έκ
θεση της Ευρωπαϊκής ΕΠπροπής για την
βελτισεις Που υλοποιούνται η προετοιμάζονται. Μεταξύ αυτν , η αντικατάσταση των φυλακν Κορυδαλλού με νέο
συγκρότημα στον Ασπρόπυργο . Είναι
σημαντικό ότι υπάρχει εΠοικοδομητι
κή ενασχόληση και συνεργασία για την
αντιμετπιση αυτν των Πολύ σοβαρν
ζητημάτων> σχολίασε εκπρόσωπος της
ΕΠΒ , Προσθέτοντας, ομως , Πως η εππροΠή θεωρεί ότι δεν απαντνται οι ανησυΧίες της με τρόπο συστηματικ .
Οι ανάγκες φυλακισμένων και κρατουμέ
νων ίσως να μη φαίνονται ως Προτερα
ότητες σε Περίοδο υγειονομικής κρίσης ,
οικονομικής αβεβαιότηπας και αμφισβή
τησης των συνόρων. Ισως κάποιοι εκλά
βουν την κριτική ως κεπίθεσην στη χρα .
Ακριβς , όμως , επειδή η εποχή είναι
δύσκολη και αυτή η κυβέρνηση δείκνει
ότι μπορεί να λύνει Προβλήματα, είναι
καιρός να τελεινουμε με μια διαχρον
κήντροπή.
Πρόληψη των Βασανιστηρίων (ΕΠΒ) του
Συμβουλίου της Ευρπης, η οnοία δημοσιεύθηκε χθες . Υστερα από επίσκεψη
η ΕΠΒ αεξακολουθεί να ανησυχεί για τη
δεινή κατάσταση του ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος και τα ανεπαρκή
μέτρα Που έχουν ληφθεί για την αντιμετπιση της κρίσης των φυλακν Μέσα
σε 77 σελίδες, καταγράφει τις συνθήκες
Που επικρατούν σε φυλακές , κρατητή
ρια και τμήματα μεταγωγν , τη συμπεριφορά αστυνομικν και σωφρονιστι
κν υπαλλήλων, καθς και το αίσθημα
ανομίαςοστη φυλακή , Που είναι συνέπεια
του ολιγάριθμου Προσωπικού και της ελλιΠούς εκπαίδευσής του.
Η κυβέρνηση αnαντάει με 28σέλιδη έκ
θεση, στην οποία τα υπουργεία Εξωτερικν , Δικαιοσύνης και Προστασίας του
Πολίτη Παραθέτουν νομοθετικές, διοικη
τικές , εκπαιδευτικές , υλικοτεχνικές κ.ά.
Σελ. 6
ΕΓια τον κίνδυνο ενός δεύτερου
κύματος Πανδημίας ΠροειδοΠοιεί το Πεκίνο
Σελ. 9
ΕΣε καραντίνα συνοικισμός Ρομά
στη Λάρισα μετά τη διαπίστωση
Πολλαπλν θετικν
κρουσμάτων στον κορωνοϊό
Τα περιοριστικά μέτρα κατά της Πανδημίας επιτρέ
Πουν στη φύση να αναζωογονηθεί, χωρίς ανθρπινες
Παρεμβάσεις. Ετσι , ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα αγριολού λουδα θα αποδειχθείη διακοπή του κουρέματος των
Πάρκων και των λωρίδων Πρασίνου από τις δημοτικές
υπηρεσίες , αλλά και ο περιορισμός των οχημάτων Που
τα δηλητηριάζουν με τα αέρια των εξατμίσεων . Σελ. 10
ΘΕΩΡΕΙΟ
ΣΕΒ καλεί .
Μαξίμου
Σελ. 4
EPA / OLMER CONTRERAS
IOVIVA3 IHUOILAOUN /3UW LY

Τελευταία νέα από την εφημερίδα