Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
PARHINHS
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
YRNH THS
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ENIKOINANIA
Τηλ.: 23850 22195
Far: 23850 22288
E-mail: [email protected]
EBAOMAAIAIA E OHMEPIE TAN ANANTAXOY O A NPINAIAN
23399
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2867
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Το φετινό ΠΑΣΧΑ θα αποτυπωθεί ανεξίτηλα στην μνήμη των
ανθρπων , Τις ερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος οι
πιστοί Χριστιανοί , υυοθετντας τις απόψεις των ειδικν και
πειθαρχντας στις οδηγίες της κυβέρνησης, θα τις παρακο- συναγερμός , θα δοξάσουμε τον Πανάγαθο και θα γιορτάσουμε
λουθήσουμε από τις οθόνες των τηλεοράσεων ή από τους το ΠΑΣΧΑ. Βα το γιορτάσουμε Ελληνικά.
δέκτες των ραδιοφνων , Μόνο με τους πολύ κοντινούς μας
ανθρπους , χωρίς τα υπλοπα αγατημένα μας πρόσωπα.
Με διαφορεικό τρόπο θα βισουμε φέτος το θείο Δράμα
αλλά με την ίδια Πίστη , Ισως και πιο βαθιά.
Και όταν όλη αυτή η δοκιμασία λάβει τέλος , όταν λήξει ο
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 117η
ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΙΝ
Πρός τον Τερό Κλήρο ,
tiς Μοναστικές Αδέλφότητες
και τον ευσεβή λαό
Για την χαρά της ζωής
Ήμήπως , Με την χαρά της ζωής .
τής Μητροπολιτικής περφερείας μας .
Αγατητοί μου .
ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ
Προφητευμένη, σαφέστατη
ΣΤους pυθμους Πou έχουν δαμορφυθεί uno Τις συνθήκες οι συνθήκες oπαιτούν να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα , αμπροτατη σε απλοτηΤα
είναι ή σημερινή Ημέρα του
της επιδημίος του κορωναίού κινείται και η κανωνία της Φλρος , Η χpήση του διαδικτύου και α ηλεκτρονικές εφαρμογές γίνονται
Μέχρι την σιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές δεν έχει
παρουσιαστεί νέο κρούσμα στην περιοχή μας εν ο
συμπολίτης μας , που είχε διαγνωστεί με τον κορωναίό , εδ
Eyve jEta dno Kuplou pac.
την άνάσταου
πλέον διεκπεροινουν aρκετές απo τις επείγουσες υnοθεσεις, Του Λαζάρου και έξι μέρες
κτημα όλο και περισσότερων πολιτν που από απόστα ση υyε00 p
Εupεία χρήση των δυνατοτήτων που Πapέχει το διαδίκτυο Πρiν aπό τό Πάσχα . Προηκαι μέρες έχει πάρει εξιτριο από το Νουοκομείο καθς έχει και σι εφαρμογές του γίνεται σπό τον δημόσιο τομέα, Η εται γήηκε πρτα ή μετο κλάδων
δευπκή κανότητα, μετά την επβεβλημένη δακοτή των μαημάτων , Βριαμβευτική ύμνολογία καί
κυβέρνηση, από την συντρπτική πλειοψημία των ολωρνιωτν , έχει αποκαταστήσει την επαφή διδασκόντων-μαθητν , έστω ύστερον άκολουθησε ή μετά
και με απόσταση, συνεχίζοντας τα μαθήματα προσαρμοσμένα ξύλων σύλληφις στήν Γεθα φορείς έχουν npoσαρμόσει τις δραστρόπτες τους στν στα νέα δεδομένα Συνεδρόσεις συλλογουν oργάωv ραμαν Σαύτήν τήν θριαμβευτική |
αποθεραπευτεί . Η τήρηση των οδηγιν που έχει δσει η
προφανς και έχει αποτέλεσμα . Οι Δήμο, η Περιφέρεια, όλοι
νέα πραγματικόητα στε να συνδράμουν στις αναγκαιοτητες ποιούνται μέσω τηλεδιασκέψεων , όπως του Περιφερειακού
των πολιτν.
Ταυτόχρονα, νέες δεξιότητες αποκτούν οα άνθρωποι καθς
Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
Μια νέα πραγματικότητα έχει πλέον διαμορφωθεί.
είσοδο καί υποδοχή μετά
ακλάδων φινίκων. ύπογραμμίζεται άπό τον εύαγγελιστή
μία σημαντική λεπτομέρεια.
Λέγει ό αύτήκοος καί αύτόπτης του γεγονότος Ματθαίο .
οΙ ΑΡΒΑΝΤΕΣ ΤΟ 1912 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΑΙΩΝΑ
Σχουμτη ποταμού Αλβανούς και να τους διατηρούν ίσελθόντος αυτού είς Τεροοολιμ έρείσθη πάρα ή πoς!!.
σε συνεχείς έριδες με την Ελλάδα . Οστόσο , η Ιστο (Ματθ 21,10). Προκλήβηκε μιά παράξενη αίσθησι . eρίαμβος
piα αργεί αλλά δεν λησμονεί , Εναν αινα αργότερα paσλικός και ο βασιλίάς καθισμένος σέ ένα όνάον Δέν ξα .
ην Ελλάδα κατακλύζουν 500.000 Αλβανοί ο
μικο μετανάστες με αποδεδειγμένη την Πρόθεσή Ματθαΐος καί οι άπόστολο, όλλά όλο τό πλήθος που όνομα τους να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία , ζεται όχλος ή δχλου. Από τόν όχλο Παράγεται καί ή
στη Ρωμοσύη . Δυστιχς , ακόμη μα φορά το μ όχλοβοή ς άποτέλεσμα της έντονης παρουσίας μεγάλου
κροελλαδίτικο αθηναιοκεντρικό Κράτος δεν αντι- | Πλήθους άνθρπων . Από τους όρχυντες ταρακουνήθηκαν μόνο
λαμβάνετα τον εουτερικό ειρμό της Ιστορίας , Ενε - τά ίμάτια τους!
Καθοριστική υπήpξε η κατά θάλασσαν συμβολή
ης Αρβανιτιάς μας και στον Α Βαλκανικό Πόλεμ .
Τον Οκτβριο 1912 ένα τορπιλοβόλο μας , με
σμηστά τα φωτα , γλιστράει κατω από τα
πάκτια τηλεβόλα του Καραμπουρνού , εισηλέει αeέατο έως μέσα στο λιμάνΜ της θεσσαλονίκης και τινάζει στον αέρα το περήφανο πολεμικό καράβι.
αΦετχή Μπουλέντο των ούρκων . Αρβανίτης ο
κυβερνήτης του Νικόλοος Βότσης από την Υδρα .
ανεψός του ναυάρχου Παύλου Κουντουριτη , ο οnοίο θα λέει μέχρι να πεθάνει : "Καλό παιδί ο
Νικόλας και μου στέλνει τα σεβάσματά του με τα
Πρωτα ψάρια , αλλά στη Σαλονίκη δεν με ρτησε ο
κερατάς . Αρβανίτικο κεφάλ . ,
Τον Νοέμβριο 1912 οι Βαλκάνιο Σύμμαχοι Σεpβία, Μαυροβούνιο και Βουλγαρία υπέγραuαν ανακωχή με την μεγάλη οικονομική κρίση , κατεγράφησαν στην Ελλάδι 480.804 | μάτια έν τη όδο, Αλλοι δέ έκοπτον κλάόδους άπό τν δένδρων
Υψηλή Πυλη και άφησαν ολομόναχη Την Ελλάδα ατένοντι στην Αανοι μετανάστες εν το 2015ο συνολικός πληθυσμός Της αι έστρυον έν τή όδ , οί & όλοι οί προάγοτες καο
0Ρωμανική Αυτοκρατορία. 0 ναύaρχος Παύλος Κουντουριτης Αλβανίας ανέρχονταν σε 2.893.000 άτομα . Εως το 2007 - άκολουθούντες έκραζον λέγοντες , σαννά το υίδ Δαί .
οδηγεί τυν ελληνικό Στολο στο Βόρεο Αιγαίο επί του καταδρο - στευλαν στην Αλβανία 500 εκατομμύρια ευρ που αντιπρ- ευλαγημένος όέρχομενος ένόνόμαι Κυρίου, ωσαννά έντοίς
μκου.. Αβέρωφν, δρο Βλάχου. Σης 3
ξερχεται από τ Στενά η τρομερή τουρκική αρμάδα και ωρα 20.000 δρυσαν δικές τους επιχαρήσεις στην Ελάδα. Στην ε την καρδιά τους τ έλεγαν και τ έoναν.
8.40, Παρέταξε εναντίον του τα πέντε βαριά Βuρηκτά της έξω
από το ακρωτήρο της μιθικής Ελλης. ηρα 9.250 r. Αβέρ ωφο απoσnάτα από τον Στολο και με ταχύτητα 20 κόμβων nαρέμειναν μακράν η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα μετανα- Αχουστε τί λέει ο κύριος, Νά χαίρεσαι πολύ, θυγατέρα μου
χυμάει στα θαλασινά θεριά ποu βάλλουν ενατίoν του ομαδι. στν στην Ελλάδα οπου το 2005, σύμφωνα με τα επίσημα Σιν , Κόρη μου Τερουσαλήμ tωναξε δυνατά , Νa ό βασιλάς
κά Ο Αρχηγύς του Στόλου Παίλος Κουντουρτης είναι Αρ - στοιχεία, σε σύνολο 10.858.018 κατοίκων οι Αλβαναί ήσαν | σου έρχετα σέ σένα, Αύτός είναι δίκαιος καί σωτήρας . Είναι
βανίτης, ολλά απουτέλλει το τελευταίο σήμα του σε άπταιστα 438036 και δεύτερη ομάδα ο Βούλγαροι με 35.000, 0 Αλρa- Πραυς καί έρχεται καβάλα σέ υποζύγιο και σέ ένα πουλαράχω
Ελληνικά Aε την δύναμιν του θεού , τας ευχάς του Βασλέως νοt είναι α μόνοι Μουσουλμάνοι μετανάστες nou αΒpoa βa. (Ζαχαρίας 9,9) .
και εν σνόμαι του Δικαίσυ πλέω μεθ oρμής ακαθέκτου και με
νάγινε! Τήν σεισμική αύτή αίσθησι δέν τήν είχε μόνο ό
βαριά ε .
υποδοχή έλαβε μέρος πλήθος λαού.
μεγάλες ευκαιρίες , Λησμονεί π ήταν και εξακολο -Ελεβαν μέρος
υθεί να είναι η Αρβαντόφωνη Ρωμοούνη , Δεν το τεία, σέκ στόματος νηπίων και θηλαζοντων κατηρτίσω
λησμονούν, όμως , ο Αλβανοί μεταννάστες nou στα - aίνον-, Προπορεύονταν στό γεγονός αύτό nαιδάκια , σάν
διακά ενοωματνονται στον Ελληνισμό . Στην Τε αύτοσχέδοι σαλπιγκτα τής a
λευταία απογραφή Το 2011 , oπότε είχε ξεσπάσει η γουδούσαν Αλλά καί νό πλείστος όχλος έστρωραν έαυτν τά
: Οριαμβευτικής παμπής.
καί τρα
TOU NiKou Méprcou
u 1912 eοσπευαν το 93 του ΑΕη της χρας τους, εν περίπου ύψστοιςν . Ο όπλός λαός καί τά άκακα παιδάκια ήξεραν μ
Ας άναφέρουμε την προφητεία του προφήτη Ζαχαρίου ς
πταετία της κρίσης 75.000 περίπου επέστρεψαν στη χρα το υς αλλά δηλνουν έτοιμοι να επανέλθουν . Εως και το 2017 | αυτόπτου μάρτυρος πρίν άπό έξι αίνες . " Τάδε λέγει Κύριος
φτζουν τα παιδιά τους Χριτιανούς Ορθοδόξους, Το ποσοστό |
Όμως μέοα
μν Πεnaθησν της vίκης εναντίον του εχθρού του Γένους . . Των μαθητν με αλβανκή κατανωνη 2 λΕ oe aoο ntr και εnΜετά ια να μη χάνει τον πολύτμο χρόνο, στρόφετα προς το σχολεία τάνει σο 71,5% του συνολου των αλλοδοπν μαθη αύτή ήταν ή στάσι τν Βρησκευτικν όχοτων, Είπαν στή
Πλήρωμα του κ αρχίζει τ αρβανίτικα με την Παραδοσιακή πο - των . 100.000 Αλβανοί μετανάστες έχουν τελεισει τη δευτερ - σύσκεφί τους . Καταλάβατε ότι δεν καταφέραμε τίποτα:
καταστρματος όλες οι διαταγές της Βρυλικής ναυμαχίας της παίδευσης . Οι γονείς ωθούν τα παιδιά τους στην εκμάθηση της | αύτόν , ή άπαξίωσι του προσπου! 0i ταλαίπωροι! Λίγο
Ελλης καταγράφονται στ αρβανίτικα με ελληνικά γράμματα. ελληνικής γλωσσας , σην απόκτηση πτυχου τρτοβάθμας εκ- νυρίτερα όΚαίδφας τpοφήτεψε ς άρχερέας, όη συμφέρει
Όλοι οι άνδρες του πληρμτος είναι Αρβανίτες. Μόνοι τους παίδευσης και , σε ορκέτές περιπτσεις , τους αποτρέπουν νο άπολεσύή ένας aναρωπος υπέρ του λοού καί νά μή χαθή
καταναυμαχούν την τουρκική αρμάδα . Ετσι η Ελλάδα υπαγόρ - από το να χρησμοποιούν ην αλβανική .
ευσε στην 0θωμανική Αυτοκρατορία τους όρους της ειρήνης .
Αρβανίτες ταν ο πρτος Πρόεδρος της πρτης Ελληνικής
δο το έθος, ευ 2
ή ούτος ο άνθμωπος πολλά σημεία πoιεί .
συνέχεια στην σελία 2
συνέχεια στην σε
Anuoxpatias
λειμμα το
o 1926, o 8
: Κουντουριτης (1924-1929 ) κα , σε δια 0 n δικτατup Πρόεδρος της Δημοκρατίας στρατ.
ΔιαΒάζουμε
ηγός θείδωρος Πάγκαλος , οι τέσσερις αλληλοδιάδοχα ΠρE+HMEPIAEE
w Δλαςn71048) Γεργιος Κουντουριτης
Αντνιος Κριεζής (1841-1843 και 1849-1854) .
Κίτσος
( 1843 ) και Αθανάσιος Μιαούλης ( 1857-1862 ο δύο από τους
Τρεις άνδρες της Τριανδρίας Δαγκλής καα Κουντουριτης στο
Κίνημα της Εθνικής Αμύνης με τον Βενιζέλο . Στην Εθνική
Αντισταση ( 1942-1944 ) ο Αοτγός του ΕΔΕΣ συνταγματάρχης
Ναπολέων Ζέρβας, Αρβανίτης επίσης είναι ο από θηβν
Αρχιεπίσκοηος Αθηνων
ταν το 2008 ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασίλειος Νικό noυλος
Κατά τον Α Παγκόσμο Πόλεμο και την διάλυση της 0θωμανικής Αυτοκρατορίας , οι νικήτριες Δυτικές Δυνάμεις αναγνωρζουν ανεξάρτητο Κράτος των Αλβανν . Το κατεβάζουν, ο.
μως, επίηδες nρος Νότον έτα στε να διακόψουν την έλξη
που ασκούσε πάντα η Ρωμιοσύνη στους νοτίως του Γενούσου
Ενημερωνόμαστε
PENOYE
ETKYPA
nάσης Ελλάδος Ιερνυμος και ή
nΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ENAPXIAKOY TYNOY