Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιeρντής- Νιόλους Καραθάνς 1951-197* δoτή τρια - Εκδότρια Σταυρίδου L Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠ ΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)* Ap φύλλου 6880-12.090
0,50 €
Υγειονομικό υλικό
στο Νοσοκομείο
Δράμας παρέδωσε
το Σωματείο
Εργαζομένων
της ΔΕΥΑ Δράμας
Ερτηση Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
για τις πανελλαδικές
Μην παίζεται άλλο
με την αγωνία
των μαθητν.
Ανακοινστε την ύλη
των πανελλαδικν τρα
KOvrá
Τα Σκόπια
στους Δραμινούς
το Κέντρο Πρόληψης
Εξαρτήσεων
της Π.Ε. Δράμας
στο ΝΑΤΟ
Γράφει ο Ανηγος ( εα )
Θεόκλητος Ρουσάκης
Ετίτυμος Διουητής Β' Σματος Στφατού
Εν αναμονή της έγκρισης καταφυγίου
αδέσποτων ζων από το Φλόδημος
Καγιάογλου: Είμαστε σε διαβούλευση
και ετοιμάζουμε μελέτη για ταϊστρες και
Δωρεά εξοπλισμού στις ένοπλες
δυνάμεις του νομού Έβρου
ποτίστρες σε όλο το Δήμο Παρανεστίου! από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
Νεκρά σκυλιά από φόλες με κυάνιο στο Παρανέστι
Του Θανάση Πολυμένη
TO TEAÉYTAIO adστημα , έχει παρ τηρηθεί
ένταση στην πeροη
του Δήμου Παρανεστίου , όσον αφορά το
θάνατο αδέσποτων σκυλιν σε κάποια χωριά .
Το πρόβλημα με ης
φόλες βρίσκεται σε α ξηση το τελευπαίο δεκ πενθήμερο και σίγουρα
προβληματπίζει όλους
τους αρμόδους, τόσο
το Δήμο Παρανεστίου
και την πενταμελή Εmτροπή για τα αδέσποτα, τους εθελοντές aπαγορeυεται, στην Ελλάδα κα όπως.
φιλόζωους εν απασχόλησε και το
Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης
(OA.OP.)
Μάλιστα, σε πρόσφατη ανακοίνωση apaνεστίου για τα αδέσποτα, ο δήμαρτου Φ.Λ.Ο.P, Yeταu γνωστό ότι αφόλες χος κ καγιάογλου επισημαίνει όι -ο
από κρέας, πεpeίχαν αμπούλες κυαίου Δήμος διαθέτει κάθε χρόνο 3.00οω ευρ
ένα εξαιρετικά σχυρό δλητήριο, από το
οποίο θα μπορούσαν να κανδυνεύσουν
ακόμα και άνeρωrou θα πpέπει να σημα- Το τάισιατων αδέστοστων .
ωθεί ότι η πληση αμπούλων κυανίου
απαγορεύονται στην Ελλάδα , και σύμ φωνα με όσα ακούγοντα, η προμήθειά
τους γεται από τη γεπονιή Βουλγορία
Καιτο ερτημα που τίθεται εδ , είναι για
το πς γίνεται κάποος ή κάπαα να μπα - τομάρ μια μελέτη για την κατασκευή
ακούμε από φήμες το αγοράζρυν από τη
Βαυλγορία .
Σε ερτηση για την πολιτική του Δήμου
Συνεταιριστυή Τράπεζα Δράμας
στα πλαίσα της εταιροσής καινων.
11ής της εuθνης προέβη στη
δωρεά επιχειρησιακού εξοπλισμού , με
απτερο σκοπό την ενίσχυση τωναστυνομικν και συνοριακν Τμημάτων φύλαξης του νομού Έβρου .
Ηπαράδοση του εξοπλισμού έγνεαπό
τον διευθυντή της νσης Πίστης κ . Αδάμ
Γεργιο και τον προϊστάμενο του λογ
στηρίου της τράπεζας , κ Παναγόπουλο
Παναγιτη που επισκέφθηκαν όλα τα σημεία για τη διανομή του εξοπλισμού. Οκ.
Παναγόπουλος προχρησε σε δηλσεις όπου μεταξύ ΦΩΤΟ επόνω- Η napόδοση Του εξοπλισμού στο συνοάλλων ανέφερε: Η τράπεζα δραστηροποιείται στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που είναι και η έδρα της ΦΩΤΟ κάτω- Αρστερά οκ Μικολόπουλος Ιωάννης (Δ
Ηπεριοχή αυτή προβάλλεται συνεχς λόγω του προβλή , ευθυντής Της Συvεταιριστικής Τράπεζος Δράμας) , κοι
ματος που έχει προκύψει με το μεταναστευτικό . Η Συνε - δεξιά ο κΠανογόπουλος Πανογιτης Προίστάμενος
ταιριστική Τράπεζα Δράμας δεν θα μπορούσε να μείνει ογιστηρίου ης Συνεταιριστικής Τράπε ζος Δράμας).
αμέτοχη σε αυτό και στέχεται αρωγός στη προσπάθεια
που καταβάλλεται αυτή η περίοδο από όλους Μα προ - ανθρπους που φυλάνε τα συνορα yr αυτό και είμαστε
σπάθεα συλλογική που ξεανάει από την κυβέρνηση, τα
σματα ασφαλείας και τους απλούς παλίτες που με αν - νεταριστική Τράπεζα Δράμας, είναι η τράπεζα του τάπου
διοτέλεια και θάρρος υπεραστίζονται τα σύνορα της
χρας αποτρέποντας την είσοδο στους παράνομαυς με
τανάστες Πα το λόγο αυτό η τράπεζα προχρησε στη
δωρεά επτιχειρησιακού λκού στα σματα ασφαλείας.
και ειδικά στα αστυνομκά
και διασυνορια κά τμήματα
του νομού Έβρου και υπόσχεται πως θα είναι ενεργή
για να συνδράμει σε σιάποτε άλλο της ζπηθεί.
Επίσης, σε δηλσεις προχρησε και ο γεuκός δευθυντής της τράπείας , κ.
κολόπουυλος Ιωάννης
αναφέροντας: -Η τράπεζα
πάντα θέλει να είνα αρωΥός σε τέτοιες προσπάθεες στηρίζοντας τους
για τροφός για τα αδσποτα , περίπου
200 τσουβάλια των 20 κλν , τα οποία
διατίθεντα σε εθελοντές φύόζωους για
Όπως επίσης επισημαίνειο διος, αυτό
το διάστημα ο Δήμος, σε συνεργασία με
την πενταμελή Επροπή για τα αδ σποτα και με εθελοντές φιλόζωους ,
ριακό ημήμα Του Σουφλου.
ι διαδικασία να αγοράοουν ένα τοίστρν και ποτίστρων που θα τοποθε
τόσο ισχυρό δηλητήρo από μια γεπονοή τηθουν σε όλη την επpάτεα του Δήμου,
χρα το onoio αgενός κοστίζp, αλλά κα
είναι παράνομη και εισαγωγή του στη
χρα μας! Τ πρέπει να έχει στο μυολό φeρόμενους τόσο από τους εθελοντές
του ένας τέτοος άνθρωπος;
Μλντας με το δήμαρχο Παραεστίου θέουν ηις δέες και τις προτάσεις τους
κ Καγιάογλου , ο-Πρωνός Τύπος- δh - προκειμένου να μπορέσει να γίνει κάτι
τησε την άποψή του, αν αυτές οι φόλες καλύτερο .
έχουν μπει πeανότατα για λύκους ή κά
ποια όλλα άγρα ζα . Όπως μας είτε,
"nανότατα όχ, γιατί τα νεκρά σκυλιά στου έχει καταθέσει πρόταση χρηματο.
βρέθηκαν σε δρόμους των χωριν και
όρα δεν είναι για άγρια ζοΌπως είτε ο ίδος, -διαβάσαμε M εες κοντά στην έγκρισή του Παp όλα αυτά
ότι οι φόλες περείχαν αμπούλες κυανoυ , και σύμφωνα με πληροφορέες μας ηταν πολ κοντά στην τελική τους έγείναι ένα δηλητήριο που η πλησή του κριση, δυστυχς μπλόκαραν εξαπίος
σε όλες Τς Kονότητες
Ο ίδιος, ζπόει από όλους τους ενδιαφλόζωους όσο και από το Φ.ΛΟΡ. να
πάντα δπλα σε όλα τα προβλήματα της περοχής Η ΣυΤο κατοφύγιο οδέσποτων
Υπενθυμζεται ότ , ο Δήμος αρακ και πάντα θα βαηθάει σε όλες τις δύσκολες καταστάσες
και θα προσπαθεί να λύνει τα πραβλήματα των πελατν
δότησης στο -Φλόδημος 1- , ψους
300.000 ευρ και ήδη βρισκόταν πολύ
όλες αυτές οι προτάσες των Δήμων, εν
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
των γεγονότων της πανδημίας του κορω
Πάτκος-Μασμανίδης
voioú.
Βλπίδα όλων είναι να
ανοίξουν και πάι σύν
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
τομα και να μην ακυρωθούν οι χρηματοδοτήσεις αυτές για λλους
λόγους .
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Tnà: 25210-22112 & 25210-20806
σελ4η
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάστων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηλiξη στην εξέτοση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
MENOYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υέρηχο -Τmplex αγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάνα 8πλα όας αζτιέοη
μοίτνσ τροοντο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
MHNKH
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα