Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

9

ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5404

Π ΑΤ Ρ Ω Ν
n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ν. ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ: ΣΤΑ 300 ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΓΙΑ... ΕΠΙ∆ΟΞΟΥΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΙΣ

Ο ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ Χ. ΜΠΟΝΑΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ:

Σ. ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ: 52 ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ∆ΥΟ ΘΑΝΑΤΟΙ ΧΘΕΣ

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΕΛ. 16

Μπλόκα σε
διόδια, λιµάνια
και αεροδρόµια
ΣΕΛ. 3

«Το πιο βαθύ
σκοτάδι είναι
πριν την αυγή»

ΟΙ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ Η ΧΡΟΝΙΑ

EUROGROUP: ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ «Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ»

Η Ευρώπη
σε... νευρικό
κλονισµό
ΣΕΛ. 10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Περιορισµένη
η εξεταστέα
ύλη για Α.Ε.Ι.
ΣΕΛ. 15

To αισιόδοξο

σενάριο για Ιούλιο
n Μιλάνε στη «Γ»,

ο πρόεδρος των Ένωσης
Αχαΐας, ∆. ∆ιαµαντόπουλος
και Καλαβρύτων, Ν. ∆αφαλιάς
n Θεοχάρης: Σκέψεις

του υπουργείου Τουρισµού
για επέκταση της σεζόν
ΣΕΛ. 9

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΝΑΩΝ

∆ιπλό σχέδιο
της ΕΛ.ΑΣ.
για το Πάσχα
ΣΕΛ. 6

Χωρίς...
ίντερνετ και
υπολογιστές

ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕΛ. 7