Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

12oC, 15:00

18oC, 21:00

13oC - Υγρασία 40%-100% - Άνεμοι: Α-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:11 - Δύση ηλίου: 20:12

€0.80

Ç ðéï ãëõêéÜ ðáôñßäá åßíáé ç êáñäéÜ*

Το μυαλό πάει αβίαστα σε ‘κείνον τον διαχρονικό θρύλο για τον φαντάρο, που τόσκασε ένα Μεγάλο Σάββατο από τη μονάδα του. Πήρε το
πρώτο φέρι. Να πάει στην Σπιανάδα. Ν’ ακούσει τον Αμλέτο και να γυρίσει πίσω. Να μην φανεί η απουσία του. Οι άλλοι φαντάροι τον κάλυψαν, αποδεχόμενοι την κερκυραίικη, τη βουρλισιά του! Έχουν ακουστεί πολλές παραλλαγές του θρύλου. Συνήθως αλλάζει η απόσταση της
μονάδας από το Λιστόν. Ο «Αμλέτος» ως μουσική αναφορά του νόστου, παραμένει ακλόνητος. Φέτος δεν θα γίνει έτσι! 3»

Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5097

24ΩΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

ÌáêñéÜ êé áãáðçìÝíïé
ôï öåôéíü ÐÜó÷á!

Σήμερα η επίσημη ανακοίνωση της Μητρόπολης για την τέλεση των θρησκευτικών
τελετών και των Επιταφίων, Λιτανειών. Διαδικτυακά και ίσως μεγαφωνικά προσανατολίζονται οι Φιλαρμονικές να μεταδώσουν το μουσικό «χρώμα» των κερκυραϊκών, πασχαλινών ωρών!

Ôï ÷èåóéíü óêïñ
ôùí ðáñáâéÜóåùí
ôïõ ðåñéïñéóìïý
ôùí ìåôáêéíÞóåùí

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με ένταση των ελέγχων στα Διόδια στις εθνικές οδούς, και σε κάθε σταυροδρόμι στο επαρχιακό, οδικό δίκτυο, κορυφώνεται η προσπάθεια να αποτραπεί η
χαλάρωση στα περιοριστικά μέτρα με αφορμή την πασχαλινή περίοδο. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιάς, μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη, ανακοίνωσε ότι από τις 18:00 της ίδιας μέρας, ξεκίνησαν οι αστυνομικοί έλεγχοι που θα διατηρηθούν σε 24 βάση και για όλη την περίοδο. 7 (2) »

Ðüôå êáé ðùò
èá îåêéíÞóåé
ç öåôéíÞ ôïõñéóôéêÞ
ðåñßïäïò >>
4

Êëåéóôü ôï êáôÜóôçìá
ôçò Eurobank
óôç Ë. ÁëåîÜíäñáò
5»

ÓôáèåñÜ, âåëôéùìÝíá êáé ãíùóôÜ
ôá üóá áíáöÝñåé (ÔåôÜñôç 8.4.20)
ôï Ðáíåðéóôçìéáêü íïóïêïìåßï 5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα