Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής - Νιόλαυς Καραθάνος 1951-1974 * Βικτήτpια - Eτρα Στανρδου Ι. Στυλιανή
APAMA, TETAPTH 8 AIIPIAIOY 2020
Περίοδος ' ( 1974- Ap. φύλλου 6880-12.089
0,50 €
Διαμαρτυρία των σωματείων
του Νοσοκομείου Δράμας
Η Ενωση Κυριν
Βοήθεια στο Σπίτι
Προκήρυξη πρόσληψης
Ενημέρωση παραβάσεων μέτρων
για κορωνοίό από την ΕΛΑΣ
17 παραβάσεις
Δράμας στο πλευρό
2.909 απόμων
. Δήμους
Διεκδικούν μαζικές προσλήψεις
γιατρν , νοσηλευτν
και λοιπν υγειονομικν
στο Νοσοκομείο Δράμας
Με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας 7 ΑπριΜου
Οι πέντε Δήμοι
της Π.Ε. Δράμας
οφείλουν να δηλσουν
τα κενά που παρουσιάζουν
στο Βοήθεια στο ΣπίΤ
των ωφελουμένων της
στη Δράμα τη Δευτέρα
ακόμα και εν μέσω πανδημίας
και 178 συνολικά
Κατ oίκον διανομές και από απόστοση
από τις 24 Μαρτίου
σελ. Dη
Ανοιξε ειδικός λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα
Αννυμος επιχειρηματίας από την περιοχή της Προσοτσάνης
Ξεκινά δημιου ργία αποθήκης υλι κού
από τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας
Προσέφερε ένα iso box έξω από
το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης
ΤΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ αποθήκης υλικού ξε - λογαριασμό Ειδικού σκοπού στην Εθνική
ανάει ο Ιατροκός Σύλλογος Δράμας , τράτεζα
προκεμένου να αντμτωιστούν διάφορες ανάγκες σχετικά με την ειδική κατά - μείου , τους διευθυντές των Κέντρων
σταση που έχει δημουργηθεί από τον υγείας του νομού μας την δεύθυνση του
πανδημία του κορωνοίού Covid-19
Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσό - ατοστελουν εγγράφως τις ανάγκες τους
τιτα, ο kτρεκός Σύλλογος Δράμας έειζη.
τήσει από τη διαίκηση του Νοσοκομείου ούτιρς στε να μπορέσουμε α ης καλύ
Δράμας τους δευθυντές των Κέντρων ψουμε ( όσοντο δυκτόν) σε συκεργασία με
Υγείας του Νομού, τη δεύθυνση του ΠΕΔΥ την Περφέραα AΜ G, τους Δήμους, το
(πρην ΙΚΑ) και του ΤΟΜY, να καταγρά - Εμπορακό Επιμελητήρο , επστημονικούς
για την απομόνω ση ασθενν με κορωνοϊό
Δηλσεις του δημάρχου Προσοτσάνης κ . Αθανασιάδη
και του γιατρού κ . Μπαϊρακτάρη στον n.Τ.
ΖΤτούμε από τν διοηση του νοσακοΠΕΔΙ ( πρην ΙΚΑ ) και του ΤΟΜΥ, να μας
Του Θανόση Πολυμένη
NA Iso box, éva Kovτένερ , ως χρος
απομόνωσης mιθανν κρουσμάτων από τον
κορωνοίό Covi-1 , τοποθετήθηκε τη Δευτέρα έξω
από το Κξντρο Υγείας Προσοτσάνης Το iso box aποτελεί προσφορά αννυμου
επχειρηματία της περιοχής
σε υλικό πpοστασίας του προσωrικού .
ανάγκες τους σε υλικό , στε αυτό φορείς αλλά και με την συνδρομή απλν
να καλυ4θί στη συνέχεα
Ακόμα , όπος διαφαίνεται από την σχετική ανακίνω ση, ο Ιαπρικός Σύλλογος επαφή με πολλοός φορείς της πόλης και η
προσδακά στη συνεργασία της Περιφe - απόφαση μας αυτή έχει μοναδεκό σκοπό
ρeας Αν . Μακεδονίας-Θράκης, των
Δήμων του Ν. Δράμας, το Επιμελητήρο κα προστατευτικού εξοπλισμού των μελν
TOV SuouoINiN pOTv.
συνδρομή των ατλν
Ο αρθμός λογαριασμού με δκαούχο τον Με την βοήeεκα όλων θα δημιουργήσουμε
ατρακό Σύλλογο Δράμας- ενα στην μα αποθήκη υλικού στο σύλλογο μας
Εθνοκή Τράπεζα της Ελλάδος:
Αρθμ Λογαρασμού:337/004820-87
IBAN: GRO201103370000033700482087
Το τελευταίο διάστημα έχουμε έρθει σε
την διαχείρωη χρημάτων για την αγορά
καθς και τη
μας που μάχοντα κατά του ιού στην
πρτη γραμμή.
Δήμος φρόντισε στε αυτό
να εγκατασταθεί και να
συνδε θεί με ηλεκτρικό
ρεύμα και νερό .
Η τοποθέτηση του so
bo, έγινε μετά από αίτημα
ατρονοσηλευτικού
προοωπικού του Κέντρου
Υγείας Προσοτοάνης προς
το δήμαρχο κ . Θεόδωρο
Αθανασιάδη και έτσι δεται
η δυνατότητα στο προσω πικό του ΚY. να διαχερ Γιατροίκαι νοσηλευτές μπροστά ατό το so bax, ξω ατπό το Κέντρο Υγείας Προσοτσόνης
στεί με ασφάλεια όλα τα
ύποπτα κρούσματα του COVID-19
Αθανοσάδης: Το μεγαλείο αννυμου επενδυτή
Μλντας στον-Πρωνό Τύποο δήμαρχος Προσοτοά - κρούσματα κορωνοίού
στε να καλύψου με κα τις μελλοντικές
ανάγκες των μελν μας , καθς οιπροβλέ
ψες των ειδικν αφήνουν αναχτό το εδe
γος 46 ίνpo οιαρκός Σύλλογος
του ο τρυός Σύλο - χόμενο και δευτέρου κύματος επιδημίας
μέσα στον χαμνα
Δεδομένου ότι 'Ο βος βραχς , η δε
Δράμας , αναλογζόμενος τις ουθύνες που
του αναλογούν , αποφάσιοε να κάνει πράξη τέχνη μακρή , ο δε καρός οξύς , η δε πείρα
την ρήση του Αριστοτέλη:
ο συμφορές εννουν τους ανθρ - 2τούμε την συνδρομή όλων σας για την
πους- κανα ενεργοποήσει ένα τραπ:ζό επίτευ ξη του σκαπού μας]
oφαλερή , η δε κρίσς χαλετή, Toκράτης.
για τον συνάνθρωπο.
Μπαίρακτόρης Θα εξετόζονται πιθανά
Αναγκαιότητα χρου φύλαξης και ειδικού εξοπλισμού
Για την τοποθέτηση του iso bax μλησε στονΠρωνό
Προτάσεις της Κοινότη
ευροκοπίου ης κ . Αeανασιάδης, εξηγεί ότι αρχκά ητήθηκεη συν.
δρομή του Δήμου από το ΚYκαι μετά από συνεννόηση Τύπο και ο γατρός του Κέντρου Υγeίας Προσοτοάνης
ψάχνοντας α δούμε πς μπορούμε να είμαστε λεπουρ- κ Κστας Μπαίρακτάρης ο οποίος εξήγησε ότιπρόκετα
γικά καλύτεροι και χωρς κνδύνους, όσον αφορά τα για έναντύπο πρακάτ, που είναι ένας εξωτερικός χρος,
κρούσμα των κορωνοίού απομοννοντας το Κέντρο οοποίος θα χρησιματουηθεί από το ΚY. για να εξετάζε
Υγείας , καπαλήξαμε σ αυτό .
Όπως τονίζε, όλο αυτό έγινε χωρίς έξοδα από το θανά ύποπτα κρούσματα Covid-19 Περιστατικά δηλαδή
Δήμα γιατί αρχικά δούλεψε το προσωτικό του Δήμου για τα οποία θα έρθουν και θα χορακτηριστούν ως άποτα
το στήσιμο του iso box και με τη βοήβεα των αρμόδων θα μπαίνουν σ ' εκείνο το χρο , θα μπαίνουν με εδικές
αντδημάρχων αλλά και του αντιδημάρχου Κοωικν στολές γιατρός και οσηλεύτρια, θα εξετάζεται το περ.
Υπηρεσιν κ. Άλκη Σαρίδη , εν είχαμε την ευγενή προ - στατικό κι από εεί και Πtpα α ακολουθείται η διαδικασία
σφορά σοβαρού επενδυτή ης περιοχής μας , ο οποίος βάσει οδηγιν του ΕΟΔΥ για το τ μέλλειγενέσθαι για το
θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του και αυτό δείχνει περιστατυό.
και το μεγαλείο του και τον
οπαίο ευχαριστούμε θερ
για τη διαχείρι ση των αδέσποτων ζων
Μιλάνε στον Π.T ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νευ
ροκοπίου κ. Χατζηκωνσταντίνου και ο αντιδήμαρχος αδέσποτων κ
ΦιλιΤπίδης
αυτό τον χρο , το ατρονοσηλευτικό προσωπικό, τα πΤου Θανάon Πολυμένη
τητα Νευρακοrίou , γιατί eva και κυνηγεΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με τα αδέστοτα τική περισχή κα κτηνστροφιή περιοχή.
Οπότε υπάρει μαυαοθητoτoίηση σε ουν είνoλίγαστις σημερνές σύγ - νεργασία με την Kοnότητα και τον αρμόδιο
χρονες κουωνίες Πλέον ατόμα και χωρά αντδή μαρχο κ Φυππίδη, προκειμένου να
όπως το Νευροκόη, αντμετωπίζουν σο - λάβουμε μέτρα Υπάρχει συχνή εταφή του
αντιδημάρχου με τους προέδρους των ΚαΣτοπλαίστο ατό, ο πρόεδρος της Κοκό - νοτήτων αλλά και με τους δύο κηνιάτρους
τητας Νευροκοπίου κ . Ησαίας Χατζζηκων- που έχουν σύμβαση κα μας λείπουν κά
ζα συντροφάς και κυρίως τα σ
Auá, bevel
σελ.8η
βαρά ζητήματα με τα αδέστοτα .
Ο δήμαρχος Προσοτσάνης τονζεa διαίτερα : aστεύουμε ότι θα λύσει ένα
μεγάλο πρόβλημα με την
απομόνωση του κρίου του
Kέντρου Υγείας Eπίσης.
για τον εξοπλισμό του
φρόντισε τόσο ο Δήμος, ο
αννυμος επενδυτής και
το ΚΥ. Έχει Yνeι μα με
γάλη συλλογική προσπάeεια, καθς υπάρχει θέλη
ση ανθρπων και αγάτη
σταντίνου , μλντας στον -Πρωνό Τύπο- πρες υποδομές.
αναφέρεται στα προβλήματα της Κονότηο ίδος ετισημαίν την ανάγκη δημιουρτας σχετικά μετα αδέσπστα Όπως τονίζeι, γίας ενός χρου προσωρωής φύλαξης.
aείναι ένα θέμα που βασανίζει την Κανό - όπου θα μπορούν κα μείνουν για κάποιες
ημέρες μερεκά αδέστοτα και στη συνέχαια
ο κτηνίατρος θα πληφθεί του θέματος ανάλογα με το αν γίνει στεί
ρωσή τους κτλ , άτως και
κάπρα από αυτά που παρουσάζουν μια ιδιαίτερη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκος-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
TnA: 25210-22112 & 25210-20806
επιθετικότητα
σελ 4η
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Νέες υπερσύγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν ξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 1730-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογραφίο
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηεέλιξη στην stέταση του μαστού
. Ynέpnxoς Μοστού
MENOYME
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μονητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστκής Πυκνότητος
. Ορθοπαντογράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πάντα δπλα 6ης αξπέoα
μαθράπστροάωτο
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
EMHNKH AHMOKPATIA
w le vyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα