Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Μήνυμα Βερούτη: αH ΠΕ
Λακωνίας στέκει όρθια και
στηρίζει τους Πολίτες > σαλ 7| του απολογισμού > σελ. 10
Mητρoπολίης Ευστόθιος <Μετά την
καταιγίδα θα έρθει η ρα
Βοήθεια σε 18.000 νοικοκυριά
από την Περιφέρεια
Μέσω Προγράμματος ΤΕΒΑ > ελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 8 Απρυλίου 2020 Ι Ετος 24-1 Αριθμός 5860 Τιμή φύλλου 0,506
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail:[email protected] www.lakonikos.gr
18 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Πελοπόννησο
Κεκλεισμένων
των θυρν
Ημέρες κορονοϊού στη Λακωνία
της Μ. Εβδομάδας
Χωρίς ην naρouσία niστν
θα τελεστούν οι ακολουθίες
της Μεγάλης ΕΒδομάδας
καθς σύμφωνα με το Υnουρ γείο Παιδείας και θρησκευμάτων , για το διάστημα anό 12
Απριλίου έως και 20 Απριλίου
2020, οι νέες ρυθμίσεις για την
αποτροηή μετάδοσης του κορονοϊού στους χρους λατρείας ηροβλέηου :
Anaγoρεύονται, nαpoυσία
κοινού , οι λετουργίες , λατρευτικές συνάξεις , ιερoηραξίες και Πάσης φύσεως
θρησκευτικές τελετές σε
όλους ανεξαιρέτως τους χ
poυς θρησκευτικής λατρείας
κάθε δόγματος και θρησκείας.
ανεξαρτήτως μεγέθους και
χωρητικότητας Εnίoης , επ τρέπεται η τέλεση λειτουργιν
κεκλεισμένων των θυρν ,
αποκλειστικά και μόνο από
θρησκευτικό λειτουργό και
Βοηθητικό Προσωnικό ( n.x.
ιεροψάλτης των onoίων ο συνολικός αριθμός δεν υπερθαί.
νει τα 4 φυσικά ηρόσωηa Δεν
επιτρέπετα, ούτε κεκλεισμένων των θυρν , η τέλεση λειτουργιν σε χρους λατρείος
nou Βρίσκονται σε ιδιωτικό
κτήματα , κτίρια κλη ΕπiΠλέον , απαγορεύεται η εn
σκεψη κοινού , ατομικά ή
ομοδικό, στα μοναστήρια. Εn .
τρέπεται η τέλεση λειτουργιν
και ακολουθιν στα μοναστήρια χωρίς την nαρουσία κοι νού , εν είναι δυνατή
επιπλέον της τηλεοπτικής και
ροδιοφωνκής και η αυτοτε λής διαδικτυακή μετάδοση .
Εξάλλου , το Αγιο Φως θα
αφκθεί στην Ελλάδα το βράδυ
του Μεγάλου Σαββάτου , με
στρατιωτικό σεροσκόφος και
όχι με το Πρωθυπουργικό
όηως συνηθιζόταν τα τελευταία χρόνια. Ειδικές πτήσεις
για τη διασηορά του Φωτός
στην Ελλάδα δεν θα πραγματοnoineouν αλλά η μεταφορά θα
γίνει με τις Προγραμματισμένες εκείνη τη μέρα πτήσεις.
Οι έλεγχοι και οι δράσεις προστασίας του πληθυσμού
Υπό έλεγκο μοιάζει η κατάστοση μέρωση κατά τη συνεδρίαση της περιπτσεις του ιού στην Πελο - λεία και επτά νοσηλεύονται έως
με την εξάπλωση του κορονοίού συντονιστικής επτροηής της Πε- nόννησο είναι . 2 στην Αργολίδα , σμερα σε δημόσια νοσοκομεία.
στην Περιφέρεια Πελοπoνn - ριφέρειας Πελοποννήσου . Συγ 3σην Αρκαδία, 4 στην Κορινθία , Τα υπόλοιηa κρούσματα είναι
σου, καθς έως και τη Δευτέρα κριτικά με την ηροηγούμενη 1 στη Λοκωνία και 8 στη Μεσση - nρος το nαρoν , υπό nαρακολού [6/4) είχαν καταγραφεί συνολικά αποτύπωση της διάδοσης του νία . Αnό τους 18 ανθρnους θηση, λαμβάνοντας συγκεκριμέ
18 επιΒεβοιωμένα κρούσματα Covid-19, στην Περιφέρειά μας nou έχουν διαγνωστεί θετικοί νες οδηγίες , Από την αρχή της
σε Αργολίδα , Αρκαδία, Κορνθία , υπήρξε ένα ακόμα κρούσμα του στον κορονοιό , 13 είναι όνδρες Πανδημίας ένας άνθρωηος έχει
Λακωνία και Μεσσηνία Το na - ιού το οnoίo εντοηίστηκε στον και 5 γυναίκες Εκτων αναφερό - χάσει τη ζωή του στην Περιφέρaπάνω στουχεία ηροκύπτουν νομό Κορινθίας
από την τελευταία επίσημη ενημενων ηεριτσεων , δύο έχουν ρεια Πελοnowήσου.
Αναλυτικό, οι επιβεβαιωμένες λάβει εξπήριο μετά από νοσησυνέχεια σελ 9
SoS εκπέμπουν οι φοιτητές
των Ψηφιακν Συστημάτων
Τα ατήματά τους υπό τον φόβο απλειας του εξαμήνου
Για σοβαρές napαλείψεις και Συμβούλιο του Φοτητικού Συλ- δευτικού ηρογράμματος.
ολιγωρία ως προς τις αποτού - λόγου του εν λόγω τμήματος
μενες ενέργειες για την ομαλή Όηως ισχυρίζονται οι φοιτητές , ρατέρω η Πανδημία του κορο και εύρυθμη λειτουργία του διαπιστνονται αυξημένα ηρo - νοtού που έχει αναστείλει- επ'
Τμήματος Ψηφιακν Συστημά- Βλήματα στη στελέχωση σε αν- αόριστον- τη λειτουργία του
των (nρnν Τμήμα Μηχανικν θρηινο
Πληροφορικής Τ.Ε) του Πανε- υλικοτεχνικό εξοπλισμό noυ Βαθμίδων εκπαίδευσης στη
nιστημίου Πελοηοννήσου εγκα - έχουν αντίκτυno στην υλοnοί - χρ .
λεί τη διοίκηση το Διοικητικό ηoη του ηροβλεπόμενου εκπαιΤην κατάσταση επιΒαρύνει ηe δυναμικό
και τμήματος, όπως και όλων των
OUVÉXEIO oel. 8
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ // ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ
Ενημερωνόμαστε για τις εξελίξεις
και τηρούμε τις οδηγίες προστασίας από τον κορονοίό.
0 Αγιος κόπος
των χεριν
της Νατόσος Μικoηλίδου
> oeA. 3
COLOR VILhS

Τελευταία νέα από την εφημερίδα