Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ILWHONPWOra
HMLHEA ANLAPIHIHIPDEPUAKH LOHNLPAA LIUL PHE B5
Δεν είναι άνθρωΠος όΠοος
δεν σκέφτεται τον συνάνθρωΠο
ar. Tetealec
Avonyaydem Wre arNaves TwAt
1ILEPEMLA KIFII
HE TH IPIEH DAPI a evtanEnd ne ar a beo te Ii
enw nyein evt
ma etterdtsda
Η επιδημία έριξε
60% το έμφρωγμα
έμφραγμα
EOTAIEI
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
KAHZH 5.0006
ENT/RAEIAKA
D penpem
nevest
NATEPAL
KOLAHLE A1O rID
KAI NIEHLEYONTAI mn neniENTYRAEIAN
AIBAN)
NA BIOYME ANO
KYKAOOPIKA
EIEDLU LE
AXATA KAI
NANELAHNINE
sntea 21 aee.
THN KAPANTINA
vtenree en an, EPIK TIM MAIS
ITA J10
ΕΠΑΙΞΕ
TZoro ME TA
ΛΕΟΤΑ ΤΟΥΣ
NOLOIDMEIA
AIDI NAZI
THE AIAIAI
sana nal teo
Καιαιγιομός αιo -ζnaμε,
και επιλήμμος συνωστισμός
oI TATAAPOI
NAIZOYN
ΘΗΣΑΥΡΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ
ΜΕΣΟ ΑΓΥΙΑΣ
Το μεγάλο νιέρμι1 ης pευοιό μας
tec ya CUba dn tyar tan lena na aeE
lesatepdtees
NEnaa Dn, ak
toda a. Yae
Arv néproupe
οαν taiκη
rou xopovotoú
Arine
HOrynet nce
a NatKagnas
winme e 2610 312530
a 6981 9333371 lostapusi