Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

12oC, 15:00

18oC, 21:00

12oC - Υγρασία 35%-100% - Άνεμοι: Α-Β 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:12 - Δύση ηλίου: 20:11

γράφουAwakenings (ÎõðíÞìáôá-1990) μεΔεν πάνω
σε
λευκό χαρτί. Η πολυτέλεια της αναπάντεχης επάρκειας του χρόνου,
που έφερε μαζί της η καραντίνα, είναι προσωρινή. Ένα διάλειμμα. Η
αναπόφευκτη χρηματοδότηση της οικονομίας από τα όποια κρατικά
αποθέματα δεν θα παραμείνει εσαεί.
Οι δυνάμεις της αγοράς θα δοκιμάσουν την ισχύ τους τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτικό/διοικητικό πεδίο, μόλις δοθεί το εναρ-

€0.80

κτήριο λάκτισμα της επόμενης φάσης. Γι’ αυτό και χρειάζεται η αξιοποίηση της παρούσας φάσης. Αυτής που εκόντες άκοντες υποχρεώθηκαν όλοι στην αναγνώριση της αδήριτης προσφοράς των δημόσιων υπηρεσιών και στη μοναδική δυνατότητα της χρηματοδότησης της οικονομίας από το «κρατικό» αποθεματικό!
Ιδιωτικά και κρατικά «βαμπίρ» της διεθνούς οικονομίας θα αντιστέκονται στη διάχυση των πόρων εφόσον το ανταγωνιστικό τους μοντέλο
εδράζεται ακριβώς στην αντίθετη πεποίθηση. 3»

Τετάρτη 8 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5096

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Ç óéùðÞ ôùí áìíþí

• Ç áðïêëéìÜêùóç
åßíáé ìáñáèþíéïò
êé ü÷é óðñéíô
• Ôï 4ï êåñêõñáúêü
êñïýóìá ïéêïõñåß
• Ìå ôçí Ýãíïéá
óôïõò Üëëïõò äõï
áóèåíåßò óôá
ÃéÜííåíá
ΑΘΗΝΑ. Με μαραθώνιο δρόμο
παρομοίασε την άρση των περιοριστικών μέτρων της κίνησης, ο
καθηγητής Σ. Τσιόρδας στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, την Τρίτη το απόγευμα. Υπογράμμισε ότι δεν είναι
εθνικό το θέμα. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα στις χώρες που
τροφοδοτούν έτσι με διαφορετικό τρόπο τις σχέσεις και τους
κινδύνους διασποράς του νέου
κορωνοϊού.
Η εμφάνιση εφησυχασμού λόγω
του ότι φαίνεται να έχουμε αποφύγει, μέχρι στιγμής, μια ξαφνική
κορύφωση της καμπύλης, είναι επικίνδυνη για την συνέχεια.
Ο υφ. Πολιτικής Προστασίας,
Ν. Χαρδαλιάς, στο ίδιο μήκος κύματος με τον Σ. Τσιόδρα, τόνισε
πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη
χαλάρωσης των περιοριστικών
μέτρων προ της 27ης Απριλίου.
Αν όλα πάνε καλά τότε, θα μπορέσει να αρχίσει μια συζήτηση
για την σταδιακή αποφόρτιση.
Σελίδα 5>>

Τσάι και συμπάθεια για τους αγωνιστές της δημόσιας υγείας χθες, λόγω της ημέρας. 15»

Ï «Õìíïò óôç ÷áñÜ» óå âåñóéüí
«ÌÝíïõìå óðßôé» áðü ôç «ÌÜíôæáñï»
Óôçí ÅÓÅÅ ôá ðñïâëÞìáôá ôùí åðï÷éêþí ôïõñéóôéêþí åðé÷åéñÞóåùí æçôÜ ï Åíéáßïò ÖïñÝáò
Îåíïäü÷ïé êáé åóôéÜôïñåò æçôïýí
áðü ôïí äÞìï áñ÷éêþò ðÜãùìá
êáé äñáóôéêÞ ìåßùóç ôùí ôåëþí 5>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα