Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4644 - ÅÔÏÓ 17ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Πάσχα με απαγορεύσεις
• Αυτό είναι το σχέδιο της
κυβέρνησης για το Πάσχα
στην Ελλάδα μας, υπό τον
φόβο ότι θα είναι πολλοί
αυτοί που θα θελήσουν να
μετακινηθούν από τα αστικά
κέντρα προς την επαρχία.
•Έρχεται αύξηση των προστίμων για όσους έχουν επιδείξει παραβατική
συμπεριφορά

Αγροτικά

Πολιτική
Κώστας Τσιάρας στην
άτυπη τηλεδιάσκεψη
Υπουργών Δικαιοσύνης της ΕΕ

Προστασία των κτηνοτρόφων εν όψη Πάσχα
ζητάει η Ασημίνα
Σκόνδρα

Óåë. 7

Óåë. 9

s

s

Διαβάζουμε

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Ενημερωνόμαστε

ΕΓΚΥΡΑ

s

Óåë. 5