Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Γενναία διαγραφή χρεών για να πάρει μπροστά η οικονομία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| KC NTRA
TPITH
7.04.2020
ΕΤΟΣ 7ο
ΦΥΛΛΟ 1899
TIMH 1€
kontranews.gr
ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΥΚΕΤΟ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΧΡΕΩΝ
TENNAIA
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΑΡΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΝΑΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ
ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ 500 ΔΙΣ. ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ EUROGROUP ΔΕΝ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
το ΠΑΚΕΤΟ μέρων nενακοσίων δισεκατομμυρίων ευρ nou anοφοοίζει
σήμερα 1ο υrogroup για nν aντιμετnιση των καταστροφικν συνεπειν στην
οικονομία Gπό ον εφάλη του κορωνοίού , δεν λύνει αnaλύτωs κανένα nρόβλημα.
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
ΣΕΛ. 3
O KÍVÕUVO.
ατυχήματος
ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ μέτρα Πoυ έχουν
επιβληθεί αναγκαστικά θα αρχίσουν
να χαλαρνουν από τν Μάιο γιαrί
σε διαφορετική περίπτωση η οικονο
μία θα καταστραφεί ολοσχερs.
ΑΥΤΟ Πou ανησυχεί τοus επιστήμονεs
nou είναι επιφορτισμένοι με τη διαχεί
ριση τns nανδημίαs είναι ο κίνδυνos
ατυχήματοs μετά τη λήξη των Περιορ
στικν μέτρων .
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΩΤΗΡΙΑ
Μητσοτάκns:
Συγχαίρω το
ήρωες Πίσω από
TIs μάσκεs
ΣΕΛ. 3, 5
ΣΕΛ, 7
Σε τρία κύματα
οι Πληρωμέs των
800 ευρ
ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ
ΝΕΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΣΧΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12
ΣΕΛ. 8-9
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 26 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟΥ
ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΕΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
εδ πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου,
Το nρόγραμμα Μένουμε ΟρθοP, ένα γεννοίο εμηρoσθ
Βορέs naκέτο μέτρων στήριξns ns οικονομίos σε ορίζοντα
έξι μηνν , ύψοus 26 διο. ευρ , για την αντιμετηιση των
επnτoεων ms novonμos σε εποειρήσεs και εργοζόμενο .
nopouoίοσε ο Αλέξns Τοίnpοs, μο με τουs τομεόρχεs Οκονομικν , Οικονομίαs και Εργοσίos του κόμματοs , E. Τooκα
λτο, Ν.Ποnno, E. Ατοόγλου.
KO NTRA24
ANAITAIIA
MIAMAAH
ΣΥΡΙΖ/
ΣΕΛ. 11
-o ΤΡΙΤΗ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΒΡΑΔΥ KOΝTRΑ