Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Δοφωνό μοψ οου .
Γσογwνιστό όρος,
μέχρι θανότου wp
va txopolcio
ΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
| Την όrον/
oou."
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 5986
Τιμή φύλ.:0.50
Kαθημερινή εφημερίδα Κοzάνης
Τα νέα μέτρα
για μη έξοδο το Πάσχα
φΤι θα κρίνει την πιο σκληρή απαγόρευση κυκλοφορίας
Σελίδα 6
Εκτός κάδρου
η προτεραιότητα ένταξης
των λιγνιτικν μονάδων
με τηλεθερμάνσεις
αΦρένοΣ
Σελίδα θ
στη μείωση τν κόκκινων δανείων
Οι pάπεεs έχουν συμφωνήσει στο
επάγωμαν των χρεολυσίων για όλεs
us enκεpήσεs nou nλήτοντα αnό
την υγειονομκή κρίση έωs και τα τέλη
Σεπτεμβρίου , καβs και
στο τpίμnνo nάγωμα των δανείων
γα τα νοκοκυρά
AANEL
Τέλος η καραντίνα
Σελίδα 7
σε Δραγασιά και Δαμασκηνιά!
Σελίδα 5 ,
Δήμος Κοζάνης:
Υποβολή
τριν προτά
Εξαποστάσεως εκπαίδευση:
Χωρίς χρέωση δεδομένων
από την Τετάρτη
η πρόσβαση στις πλατφόρμες
r oκ ς
ATTOYEIE
για ψηφιακές
υπηρεσίες και
έξυπνες εφαρ- |
μογές στο
προϋπολογι σμού
1.933.738
Δεν θα είναι εύκολα
Σελίδα 5
τα επόμενα 1-2 χρόνια...
Η Ελλάδα αναμένετα, να δεχτεί το ισχυρότερο πλήγμα μετοξύ
| των χωρν του 0ΟΣΑ anό την επδημία του -Corid 19, σύμφωnα
ERBEan Tou lbiou Tou opyaviouod.
Κατά τον οργανισμό το lοδon (καραντίνα) ενδέχεται να οδη
| γήσει σε aπλεια ακόμη και το 85% του ελληνικού AΕn , η χειρό
τερη rρoβλεψη σε σύγκριση με τις χρες nou ανολύει ο!
|Οργανιομός ,
| Το nooστό αυτό δεν αφορά το σύνολο του έτους αλλά την nepίοδο mου διαρκούν οι συνθήκες " καραντίνας, Σε γενές γραμμές!
|θα μrορούοαμε να εκτιμήσουμε πως αν οι συνθήκες διατηρηθούν
| για 1.5 μήνα θα έχουμε ερίτου το 1n0 του μεγέθους , ήτοι rερ l
3.5% ύφεση .
Το νούμερο αυτό συμπίπτει περίnou και με κάπους ηρτες ανε.
Πσημες εκτμήσεις
Η διάρκεια της "καραντίνας όμως δεν είναι κάτι rou μηορεί με,
συνέχεια στη σελίδα 4
του ίδιου του
E-learning
Σελίδα 4
KNAIKOE EO EATA