Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Tpítn
3ΙΡΩΙΝΗ Σ
Απριλίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7482
Τιμή Φύλλου 0.506
ΚΑΔΙΚΟΣ
Συνεδρίαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
Δυτικής
Εοναδάγραμα
Μακεδονίαs
των πληρωμν για τα 800 ευρ
ην Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
νΠότε ξεκινούν
οι πληρωμές και
| ποιές είναι οι τρείς
φάσεις υποβολής
των αιτήσεων
Συνέχεια στην 10
Συνέχεια στην 6
Παράδοση απαραίτητου
εξοπλισμού
στην Διευθύντρια
του Κέντρου Υγείας
Δεσκάτης Γρεβενν
Εξαποστάσεως εκταίδευση
Χωρίς χρέωση δεδομένων
η πρόσβαση στις πλατφόρμες
Συνέχεια στην 5
Συνέχεια στην 7
ΠΑΝ.ΣΕ.Κ.Τ.Ε
Άνοιξε η πλατφόρμα
υποβολής αίτησης
για κρατικό δάνειο με
πολύ ευνοϊκούς όρους
TNERTE OUMB)
ΤΑΝΣ.ΕΚ.Τ.
Eπίσημos Συνεργάηs ΜEEA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σας περιμένουμε
Συνέχεια στην 4
Τα νέα μέτρα για
TPEBENA
μη έξοδο το Πάσχα
- Τι θα κρίνει την Πιο σκληρή
απαγόρευση κυκλοφορίαs
13nç OKTuppiou 15120
Συνέχεια στην 12