Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-ΝικΟλαος Καραθόνος 1951-1974 * Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδον Ι. Σπλιανή
APAMA, TPITH 7 AIPIAIOY 2020
Ilepiodog B' (1974)* Ap. qlov 6880-12.088
0,50 €
Ας αφουγκραστούμε
τους υπερασπιστές
των Οχυρν
της Μακεδονίας μας .. .
Απομακρυσμένη
εξυπηρέτηση
του Δήμου Δράμας
για πιστοποιητικά
OTO 15180
Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
κ. Τόσσου μιλάει στον Π.Τ
Φόλες κυανίου
στο Μεσοχρι Παρανεστίου
Νέο περιστατικό
δηλητηριασμένων
δολωμάτων με θύμα
θηλυκό σκυλί
που εγκυμ ονού σε
Αρχίζει από
την Πέμπτη
το συσσίτιο
σε 80 πρτους
ωφελούμενους
από το Δήμο Δράμας
Γράφει ο Ανηγος (κα )
eεόκλητος Ρου σάκης
| Επίrμος Διουικητής Β Εύμαως Σφατού σελ. 3η
Εκβιασμούς από εμπόρους καταγγέλλει στον Π.Τ ο πρόεδρος Κτην οτρόφων Προσοτσάνης
Μεγάλη η συμμετοχή Δραμινν
εκπαιδευτικν και μαθητν
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι Τιμές στα αμνοερίφια για το Πάσχα!
Σε ιστορικό χαμηλό λόγω κορωνοϊού
356 τάξεις και 700 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια με 4.350 μα
θητές
> 2.500 τάξεις και 776 καθη γητές στη Δευτεροβάθμια με 23.000 μα θητές
>3,80 το κιλό σφάγιο στο αρνί και 4 ευρ στο κατσίκι
Κίνηση κτην οτρόφων με το Σύλλογο Κρεοπωλν Ν . Δράμας στε οι Δραμινοί να προπα ραγγείλουν αμνοερίφια για το Πάσχα
Του Θανόση Πολυμένη
EMΜ ημαντική Μνηση στε
να μεισουν κατά το δυνατόν
η ζημιά που έχουν υποστεί
προχρησαν οι Κτηνοτροφικοί
Σύλλογοι Αν. Μακεδονίας-Θράκης , σε συνεργασία με το Σωμα.
τείο Κρeoπωλν Ν. Δράμας.
Με μια καμπάνια που έχουν δημουργήσει και μα αφσα που έχουν
κυκλοφορήσει στο διαδέτυο , ζητουν από τους Δραμνούς καταναλωτές , να καταναλνουν τοπκά
προόντα κρέατος από τα κρεοπωλεία της τοπυκής αγοράς του
Νομού Δράμας: Κατσκάκι, αρνάκ
και μοσχαρά γάλακτος , για την
ενίσχυση των κτηνοτρόφων παραγωγν . Μόλιστα, μέσα από αυτή
την καμπάνα , ζπούν από τους
Δραμινούς καταναλωτές να προ
βούν από τρα σε πραταραγγe
λέες για το Πάσχα , στε να
ενισχυθούν οικτηνοτρόφοι της πe
ριοχής μας και να υπόρξει κατανάλωση στα τατικά αμνο- αλό το σφάγια Συμφωνες που είχαν πολλοί συνάδελφοι
epipa.
Η ομπόνια
Πατην σημαντική αυτή καμπάνα, μλησε στον Πρωνό στηκε και με το κλείσμο των σφαγείων, γιατί α έμποροι
Τύπο- ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Προσο - μας έλεγαν από πο μπροστά ακόμα ότι θα κλείσουν τ
τσάνης , κ. Κωνσταντίνος Ακριτίδης, ο οποίος εξηγεί ότι σφαγεία .
eίναu μια πρωτοβουλία των Κτηνοτροφοκν Συλλόγων
Αν Μακεδονίας-Θράκης με το Σωματείο Κpeοπωλν Ν.
Δράμας στε να πάνε όλοι α Δραμνοί στα κρεoπωλεία Ζιμπίδη να προβεί σε κάπαια ανακονωση ότι θαλειτουρ της γετονιάς τους και να πραταραγγείλουν τα αμνοερί Υήσουν κανονκά τα σφαγία , πράγμα που έγινε, στε να
φα για το Πάσχα Τα κρεοπωλεία δεν έχουν κάνει παραγ- καθησυχαστούν οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι καταναλω
γελίες στα επίτεδα που είχαν κάνει όλλες χρονιές , τές Παp όλα αυτά, πόλι βγή καν από την κυβέρνηση,
φοβούμενα όλο αυτό το κλίμα και δεν παράγγελαν περισσότερο από το ένα τρίτο (1 ) όπως άλλες χρονές . του κόσμου πάνω απ' όλα, αλλά όλο αυτό οι έποροι το
Πιστεύω ότι θα πρέπει να μας βαηθήσει ο Δραμνός λαός , έχουν διαμορφσει έτοι στε τελικά πουλάμε τα ζα
όσοι μπορούν να πάνε στα κρεοπωλεία της γεπονάς μας με 2,20 ευρ ζωντανό ζγ και 230 ευρ με το ζφρι
τους, να παραγγείλουν ντόπιο αρνάα και κατσικάα γάλακτος για να μπορέσουμε α εμείς να επβσουμε. Δυστυχς αυτή είναι η πραγματικότηταΑκρπίδης: Εκβιοσμοίαπό τους εμπόρους
Ηκατάσταση που επκρα
τεί αυτή τη στιγμή στην
αγορά , όσον αφορά τους
κτηνοτρόφους και τα αμνοερίφα , είναι τραγική, Σύμ
φωνα με όσα μας λέει ο
πρόεδρος του Συλόγου
κτηνοτρόφων Προσστσά
νης κ Ακριτίδης οιέμπορου
έχουν βρει ευκαιρία να εκ
βιάζρυν τους κτηνοτρό
φους και να κατεβάζουν τις
τμές όσο χαμηλότερα γίe
σφάγιο 3,80 το κλό στο αρί και 4
ευρ το καλό το σφάγιο στο καToka.
Μέχρι τς ημέρες της Τοικνο
πέμπτης , η τμή στα αμνοερίφα
ήταν πάρα πολύ καλή και από τις
περοιές Τμές ήταν ανεβασμένες
κατά 1 ευρ Και ελπαμε ότι το
Πάσχα θα πάναμε μέχρι και 6
ευρ το σφάγο στο αρνί και στο
κατο .
Στο μεταξύ άμως ήρθε η έξαρση
του κορωνοίού στη χρα μας και
οι έμποροι το εκμεταλλεύτηκαν
αυτό, καθς και από ης ατυχείς
δηλσεις που έκανε ο υπουργός
Ανάπτυξης κ Γεωργιάδης, ότ θα
κατέβαε εγκύκλιο γα λείσιμο
οφαγείων κτλ Μάλιστα είe πa ότι
το Πάσχα δεν είναι όπως κάθε
άλλη χρονιά , eίτε ότι θακλείσει τα
oφαγεία, το εxμεταλλεύτηκαν ου
έμποροι αυτό και την eπόμενη
μέρα η τιμή κατέβηκε ένα ευρτο
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Του θανόση Πολυμένη
PKETA υψηλά φανεται να είναι τα ποσοAorá oueTOxhSomy
εξαποστάσεως επαίδευση
στο Νομό Δράμας . Συμφωνα με τα στοιχεία που δε
ΑN. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
μλντας στον
Πρωνό Τύπο. α δύο διευθυντές της Πρωτοβάθμας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης συμμετέχει ήδη
ένα πολύ μεγάλο ποσο στό μαθητν και εκπα
δευτικν και από Τις δύο
βαθμίδες , με τα μόνα
προβλήματα προς το
παρόν , να είναι αυτά που
παρουσιάζοντα στο διαδ .
κτυο λόγω της πανελλαδικής εμβέλεος rου έχει το Πανελλήνο Σχολικο mem (σε πραγματικό χρόνο ) , η
PENOYME
Δηλσεις
των διευθυντν
Πρωτοβάθμιας
& Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Δράμας
στον n.Τ.
καιτάξας σύγχρονης εκ
παίδευσηςς αν καιτοποσοστό συμμετοχής εδ.
προς το παρόν , είναι αp
κετά χαμηλό, μέρα με τη
μέρα όμως αυξάνεται
Όπως εξηγεί ο κ Σαλπιγγ
δης , όσον αφορά την σύγχρονη εκ
KATANAAONOTME TOIIKA IPOÏONTA KPEATOE
ATIO TA KPEOTOAEIA TIE TOIKHE ATOPAE N., APAMAE
KATEIKAKI, APNAKI & NOEXAPAKI TAAKTOZ
TIA THN ENIEXYEH TON KTHNOTPOOON NAPATOON
Ναεξηγήσουμε ότι η σύγγρονη εαταί, oποία τρα άρχσε να υλοποείται , την
δευση cίναι αυτή πουγίεται σε πραγμα συγκεκριμένη σηγμή έχουμε 95 τάξεις
ικό χρόνο και η ασύγχρονη εκπαίδευση συγχρονης οταίδευσης , στην οπαία
εναι αυτή που ο μαθητής μηορeί να pe συμμετέχουν 129 εκπαιδευτικοί και π πειτα μαθήματα που αναρτά στο Σχοικό ρακολουθούν 1233 μαθητές . Επίσης
Δέτυο ο επαιδευτπικός , οποαδήποτε να όλο σημαντικό σταχεο , είναι ότι τη
να φορτσουν σε 2.60 ευρ ζωντανό ζγ, ξαφικά τους
είπαν στα 2, 30 εuρ και αν eέλουν. Ο εpασμός συνεχ
ρα της ημέρας
Στην Πρωτοβόθμια Εκποίδευση
Αναλυτικότερα , ο διειθυντής της Πρωτοβάθμας Εσταίδευσης Δράμας κ . Ανδρέας Σαλπιγγίδης μας εξηγί ότι
έχουμε τρeις άξονες τηλεκταίδευσης:
συγκεκρμένη χρονκή στιγμή στην πλατφόρμα του ΠανελληνΜου Σχολικού Δκτύου , η Δεύθυνση Πρωτοβάθμας
Δράμας προσφέρει 2.334 μαθήματαΣε δήλωσή του στον Πρωινό Τύπο ο
κ. Σαλπιγγίδης τονίζει : Τις τελευπαίες
Όπως σημεινει ο κ . Ακραίδης, εe ζητηθεί από τον
θεματικό αντπεριρερεορχή ΑΜΘ Αγροτυκής πολιτικής κ.
Ενα η σύγχρονη η ασύγχρονη καιη ε δύο εβδομάδες , έχe Yνeι μια πραγματοκή επανάσταση στον χρο της εξ aποστόσεως εταίδευσης Πa την
τη μαθησιακή δαδασία , τους εταδευ πραγματοοίηη αυτού του τόσο σημαν
ικους κα τους συμμαθητές τους, και η τικου εγχερήματος θα πρέπει να συγχαενπαιδευτκή αlonoηση του χρόνου που ρούμε τους δευθυντές και δευθύντριες
των σχολικν μονάδων της περιοχής
παιδευτική τηλεόραση . Στόχος είναι η
διατήρηση επαφής των μαθητν μας με
είπαν ότι θα κλείσουν δράμους για το Πάσχα γα το καλό
και 3,80 ευρ σφάγιο το αρνί και 4 αυρ το καπούα Εν
σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχαμε 2 ευρ πάνω απ'
αυτές τις τμές σίγουρο.
είναι στο σπίι τους.
Σύμφωνα με τον κ Σαλτιγγίδη, "στο μας καθς επίσης και όλους τους εκτα διάστημα αυτό έχει υλοποιηθεί σε με , δευτικούς , οι οποίοu το τελευταίο διά
γόλο βαθμό η ασύγχρονη δδασκαλα Τη στημα έχουν υπερβάλει εαυτόν και
συγοκρμένη στιγμή, έχουν δημουργη ανταποκρίθηκαν στις εξελίξεις Η προθεί 356 τάξεις στις ατοίες συμμετέχουν σπάθεια που έχει γίει απ όλους μέσα σε
700 περίπου εταδευτοοί σε σύνολο πολύ μικρό χρονικό διάστημα είναι τερά 800 στο Νομό Δράμας, και 4350 μαθη , στια , καθς υλοπαιήθηκαν rpογράμματα
τές σε σύνολο περίπου 4900 μαθητν τα ατοία ήθελαν πολύ περισσότερο
Τις τελευταίες ημέρος έχουν ξεκνήσει Χρόνο να πραγματοπαηθούν υπό άλλες
συνθήκες. Και βεβαίως, αυτό που έχει
δημουργηθεί είναι tνα
υλκό που μετά το τέλος
της κρίσης θα μπορούν
τόσο οι eταιδευτικοί
όσο και οιμαθητές να το
έχουν στη δάθεσή τους
| σελ.4η |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
και να το χρησιματοι
Όπως ο διος εξηγεί,
αυτή τη στιγμή φητάνε το
σελΑη |
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερνά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης αnεκόνσης.
ηελίξη στην εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
MENOYNE
ZINTI
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογρόφος
• Ynépnxor-Triplex ayyeíwv
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσυκής Πυκότητος
. Ορβonαντοηρόφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Távca Snda Gaç ažıombca,
ye avdqéómvo rpócano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
CAIMH MOKPATIA
Tyeie Tyeies
8 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα