Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΟΣ
HMHEA ANLAPIHIHIIUPLPUAKH LOHMLPAA LIGL HE BED
Fód Aortivo,
inpápa oaç
κOεύγουμε από το άλογο
και ιάμε οtο αυtοκίνηιο.
λήμαρχε, έπαιξες
κρυφτό στο Πάρκο
ΠΛΗΡΟΣΑΝ
AKPIBA TON
KAEIAAPIOMO
Inwne nanhne
H ITACH
NROMANOZ:
Em AEN
elex an ironi
ΠΕΛΕΠΑΗ
ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
TAN X0PAH
ΣΥΝΑΒΡΟΙΤΗ
KATAKPIBHKE
KOMMHMENOI
ΜΕ ΤΟΝ Ι0 ΤΟΥ
PΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
KPYOTHKA
NOTE AND THN
EYBYNH TIA MEPIKA fvk, mw
«WHDANAKIA
EA WAAS att
TINHEAN
ΤΟΥΣ ΗΡΟΕΙ
HOTHAEYONTAI
TT-N ATPA
arailmedat
OPIAEP
NE TZONEOM
nka. Watrer
NTEPMNI
Ζ0ΗΣ ΓΙΑ
ΔΥΟ ΑΣΟΥΣ
H ávoiEn civau tópa mo KOviá
KOMAHEE
KAI TITPH
DE asia ke e
hapnea atet arsgro aatoa Hdunrai.
aanda ier or. a.. a
Η απείθεια των Πιστν "
φέρνει προβληματισμό
Hi e 2610 312530
ai ea 6981 933337 1 lostpst
OMCAONON