Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

13oC, 15:00

18oC, 21:00

€0.80

13oC - Υγρασία 27%-84% - Άνεμοι: Α-Β 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:14 - Δύση ηλίου: 20:10

Áêüìá ôïýôç ç Üíïéîç, ñáãéÜäåò, ñáãéÜäåò

Η κίνηση αναγνωστών στις ενημερωτικές ιστοσελίδες πολλαπλασιάστηκε. Το ενδιαφέρον για την τοπική ειδησεογραφία
τονώθηκε εντυπωσιακά. Οι μετρήσεις το επιβεβαιώνουν. Δεν αφορούν σε ένα ΜΜΕ αλλά σε όλα. Κι αυτά ανταποκρίνονται στη ζήτηση,
καταθέτοντας πολλές ώρες δουλειάς και πολλή δημοσιογραφία. Η «μηχανή» του Δημοσίου δεν ήταν συνηθισμένη σ’ αυτή την πίεση ενδιαφέροντος. Στην αρχή αντέδρασε κατά τα ειωθότα, κρυμένη πίσω από υπηρεσιακές απαγορεύσεις, «δεν είμαι αρμόδιος», «και ‘γω υπάλληλος είμαι». Συν τω χρόνω προσαρμόστηκε, μάλλον ανέλπιστα γρήγορα στις απαιτήσεις, και ανταποκρίνεται. 3»

Τρίτη 7 Απριλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5095

Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ

Óá íá ìðÞêå Ýíá öñÝíï
• Áíçóõ÷ßá
ãéá ôçí óýæõãï
óôç ÌïíÜäá
ëïéìùäþí
• ÌÝ÷ñé áñãÜ
áíáìÝíïíôáí íÝá
áðïôåëÝóìáôá
ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Επιδείνωση παρουσίαζε χθες το πρωί η κατάσταση
της υγείας της συζύγου του Β.
Στασινού, που νοσηλεύεται στα
Γιάννενα.
Ενώ η κατάσταση της υγείας του
πρώτου ασθενούς από την Κέρκυρα έχει σταθεροποιηθεί
Σελίδα 16(8)>>

ÇìÝñá äñÜóçò
ãéá ôçí Õãåßá! 4>>
Ñáíôåâïý
ôï âñÜäõ
óôï ìðáëêüíé,
äßíåé êáé ç
“ÅíçìÝñùóç Áëëçëåããýç”
Covid19
óôçí ÊÝñêõñá
4>>

Την Πέμπτη από το α΄νεκροταφείο στη Γαρίτσα η κηδεία του Βαγγέλη Στασινού σε στενό οικογενειακό κύκλο. 8&9 (6&7) »

Ç ÊÝñêõñá èñçíåß ôïí ÂáããÝëç êáé ôïí ÊÜñïëï
¸ðåóå êé Üëëï
ôï óêïñ
ðáñáâéÜóåùí
ôùí ìÝôñùí
êõêëïöïñßáò
óå ÊÝñêõñá
êáé Éüíéá 3>>

11 (2)>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα