Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TPTH 7 AIPIAKOY 2000
Eoς Aeύ Που omos | Τuή nou m bp .
www.olympiobima.gr
καΣΤΑΣ KΟκοΔΜΟ
Κανένα πρόβλημα με
Τις μετακινήσεις των
προσφύων
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ:
Εξισφαλίουμε
την προστασία και
τη βισιμη ανάπτυξη
Για νοιοκυριά, επαγγελματί ες
και επιχειρήσεις
- της παραλιακής φνης.
Te p gade
send e kon utog ipes
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΑ
TI ĐA IEPIAAMBANEI
Kavempi vear
Expuis euzis ria Kadd Tldega
Na Kadg Avdrnayt
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΥ ΟMΟΥ
Αποκαθίστανται τα προβλήματα
από την κακοκαιρία
ak na patina Edpae
mpto test eK aenandn
ΕΛΕΧΟΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΗ ΣΤΟΔ ΚΑΤΕRΝΗΣ
baryud nou apoó dva it- mipov aupae nov up
vomm BopanEmatejeeg
mion va tyo unquton, mo
Το ΕΙMEΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑ ΤΕ
naAHEH KONAPCHAANCH
xolowanrapoopi o
ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΙΡΗΣΕΙΣ
GIALENOS AGRO -ABOIT. AMENOY OE ANAKYKDEH
Παράταση 75 ημερν
της λήξης , εμφάνισης
και πληρωμής
επιταγν
untga mo pd dnoma
Tm anaç va wai t a Nainws, ono rpota a
κς μέας σονα απόnς ότοος σηπpή Δρμπο ση Προνοά
Aoopmiç Nipoana or Ia o naiaaada poOma, ono dioç lapanu a
KA EYNAMANMATIKON - NHTEI
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΣMΕPA Η ΠΡΟ 6EIA ΔΗΟΣΕ
Επέμο Γuτmά Εyεδν
Tei au
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗ ΧΑΙ ΑΦΟΙ 6 Σ.
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΗΤΗΣ
| Καλή Ανάσταση!
Καλό Πάσχα!
Kanspivng -Osoouhovi
| Κατερίνη
m 235 102 61
asepe taing
| ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ AGRO
oyla LEO. Kanaing Boalo
teesitp atdasanply
fa2100
XPONIA NOAAA
ΔΡ0ΥΤΚΑΕ
HELLAS
IYNETAIPIEMOE
TEINITON AYTOINHTON
ΜΠΟΥΡΟΝΚΟΣ
Kalri Avdaraan!
A MKANHMATON
MNEPIAI ZYNNE
Mapunpefaanthei To
Τ.ΑΜ.ΠΕΡΙΑΣ
| Κoή Ανοστυτη κι Κιλ άro
ECERIT
Fadó Háoxa
Kadh doáonaon!
ATERETERI
Kriua
Dpovyna
Ka Avaaraan Kalo naes,
ποολΟ ΤΟΝΟ
OAPMAKONOIOE
Kei Avieruny
A Kaii Minya!
Καλό Πάσχα!
Kan Avaotaon Kai Kao laoya ae oÀo
spiti auoc kaupyav epiaç AEB
1κλυ ΠΕΟ κατερίνης Βεoκης -23510 46000
Κατερίνη Ειpήνης 33 τη .2351027910
Ελατοχρι Περίας τηλ.2351062572
www.spitimas gr
(AMBROLIADHI
Αγροτικός Συνεταιρισμός Κτηνοτροφων
Aιγοπpopβατοτροφο Πιεpίας
Sivu alia
Ο ΑΥΡoτικός Συνεταιρισμς
Κτηνoτρoφων Αγοπροβατοτρόφων
Nniepios
σος εύχεται ολόψυχα
Aváotaon
Κaio lάστα!
Καλη Ανάσταση!
AMEPCEAAHI AREE
Kalj Avarenn sa Kahi largat
ΚΑΛΟΠΑΣΧΑ)
Mikel Karepivi.
ONO oam