Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ
Καθημερνή Εφημερίδα mns Ηneiρou-δρυτs Eυθ. Τεάλλαs-Έτos 930-Αρ Φύλλου 24730-Τρίη 7 Απριλίου 2020-0,60 e
GL F.C.
NANNIKHE
KAOHMEPINA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
dΗρθα να αnοκτήσω.
εμπειρίες στην Ελλάδα .
Τα αρχαία θέατρα
σε γραμματόσημα
Μια αεμμονικήν ματιά STALK M
στη φωτογραφία
Photemeitia
ΣΕΛΙΔΑ9
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 6
Eμάτα
τα <Ψηφιακάν
αμφιθέστρα
Μείωση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας καταγράφηκε τον Μάρτιο στην Ηπειρο ,
κάτι στο οποίο εκτιμάται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοίό
ΜΕΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙ
KAI OI KAKONOI01
Απροσδόκητο μεγάλη είναι η συμ
μεταχή των φοιmτν στο θεωpn τικό μαθήμοτα του Πανεπιστημοu ωaνiνων nou γνοντα Πλέον
anaκλειστκό εξ anootόσεως, με τη
χpron vέων τεχναλαγιν .
ΣΕΛΙΔΑ 4
Σε ρόλο
κανοχματος
Ένα βήμα μπροστά σε επίπεδο δ ακείρισης ύπonτuν κρούσμότων
βρίοκεται το Κέντρο Υγείας υανi
νων, συμβάλλοντας στην ελεγκάμε
νη-μέχρι στιγμής κατόσταoη nou
υπdρχει στηvHnειρo και σην , δο
το δυνατόν. μεγαλύτερη anoou φόρηoη των νοοοκομείω .
AETYN
HEI2O4O2
ΣΕΛΙΔΑ 5
Τους Πρόλαβαν
Πριν ταξίδέψουν
Αγο nρiv επβιβασταύν οε λευφορείο του Υnεροστικού KTΕΛ Ιωoν
iνων εντοnioηκαν το μεσημέρι
του Σαββάτου 17 Αβοναί, οι ono αι είον Προχωμήσα σην όδοon ειστηρίου με τελικό ηροopοpό
τα Γάννενα και δεν ηληρούοαν tς
nραinaeέoεις της και εξαίρεoη
μετακίνηonς
ΣΕΛΙΔΑ 5
EY. AAZOE
Epuye
ένας Πρωτοπόρος
του βιβλίου
Th σημασία και του ειδικού επΠχειρnoακού σεδιου της Ενικής Περιφερειακής Αστυνομκής Διείθυνοης
Ηπείρου, με συνεχείς ελέγους και περιπολίες που δρα σαφς αποιρεπτικά για τους επίδοξους δράστες
εγκληματικν ενεργειν επιoημαίνει ο Πρoiστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
αστυνομος Β' Ηλίας Μήτσιος
ΣΕΛΙΔΑ 3
Σε ηλικία 81 ετν έφυγε το Σύβ
βατο 4 Anρλίου στό η ωήο Eυ άγγελος Κ Λάζας , ιδρυτής του εκ
6οικού οκου Δωδυνη: και των
outivuuuv ABAonukeluv. Me tov
θόνατό του κλείνει ένα μεγάλο κε .
φάλαιο των εκδόοεων και του β .
βλίου στην Ελλάδα
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΤΟΥ
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΜΕΛΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΥΜΑ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Επιπλέον άμυνα
οι γρήγορες
απαντήσεις
Οδύνη για τον θάνατο του Β. Στασινού
ΣΕΛΙΔΑ 2
αΜένουμε Σnίuν
με το Πνευμαικό
Κέντρο.
0Τ5xρανας ουνταξιούχας εκnoiδευuκός Ευάγγελος Στοσνός, ο οπαίος Είνε καταγωή σό wν ναμό
ωaίνων, αλλά διέμενε οmν Κέρκυρα έμελλε να είναι τα npτα θύμα του κρωναιού σην Ηπειρο
0750ονος,nou έπασxε anό unoκείμενονοσήματο, και έληξε μοή ρα nρiν τα μεοάνιχτα του Σοβ
βότου Στη Μονάδα Λομωδν νοσηλεύεια κα n ούζυγος του θανόντος , n κασταση της υγείος τη
anolας είναι επιδεινούμενη Εξήρpο nήρον την Κυριακή ο για τρός ταυ Ναοακαμείαυ Πρέβεζος, καθές και η 45χρονη αnό την Πρέβεζο, noυ εκε διακαμιστεί αό το ΝοσόκομείαΧοίζηκστα , εν
σε διοδικοίοα aπooλnνωσης βρίσκεται ο Τpovoς σnό την Άρτα
Καθαριστικά στον ταχ τστο ενιοισμό τν θεικν κα αmικν κραυαμότων και oη &oείpon των nερσταικν
με βοεη το anoελέαματα , υμβάλλει το Κέντpo Αναιοράς
κορωνα ού , nou λειτουργε εδ και τρεις εβδομόδες στο
Εργοστήριο Μικροβολογίος του naεnιστμίου Ιoνίνων
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΩΡΕΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Μια νέα ΜΕθ για τον κορωνοίό από τη Χήτος ΑΒΕ
instagram
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 5