Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΤΙΚ-ΑΘΛΗΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΠΕΡΟΥ) ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡ ΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. -ΔΕΥΤΕΡΑ 6 Απριλίου 2020-Αρ. φύλλου 832-Τιμή 0,80
E. KAPANTINA TA XOPIA MAZ!
Ο τηγορενμέκες ο Πίpο οι επισκέψος πν οποδήμαν ια νομια φρό
σηνε άπλωση του ορνοίού που πλιστζμισην κορύρισή του
Ρno συστηροίοι έλεγχοι σε δλους τους δρόμους] από Την πανδημία του κορωνοϊού!
Στην Ήπειρο ο πρτος νεκρός
. Λίες μέρες σπομένουν για
Το Πάσχα την μεγαλύτρη γιορrή
mς Οpθοδοξίας , Την οποία για
πρτη φορά θα γιορτάσουμε μέ.
σα στα στίπα μας! Η επέλαση Του
κορωνοίού και στη χρα μας δεν
θα επιτρέει στους Ελληνες να
πάνε σταχωριά rους για να ψά .
Πρόκειται για 3χρονο με καταγωγή από τα Γιάννενα που διέμενε στην Κέρκυρα
Πανελλαδικά, 73 έως χθες οι θάνατοι και 1.735 τα χρούσματα . .
. Τον πρτο νεκρό από Τον
κορωνοίό epηνεί η Ήπειρος , κα6ς ένας 75xoνος όφησε χθες
την τελευταία rou πvοή στο Πα VET. Noooropeio luavvivuv. O dΤυχος άνδρας με καταγωνή από
TIv NE. luavvivuv, mou dtuevE
PENOPTA
λουν όλοι μαί στις εκκλησίες Το
Χροστός Ανέστη . Ούτε να στή σουν σούβλες στην ύπαυθρο για
Το ψήσιμο rou παραδοσιακού ο: και να γορrάσουν με συγ
PENOPTAZ
Bekia
γενείς και φίλους στα ουνήθως
μεγάλα τραπέζα που στρνονται
σης συλές Των σπιΤν rους , .
Οι συνθήκες που επκρατον
φέτος ενα πρωτόγνωρες κθς
καθημερινά χάνοντα συνάνθρωποί
μας από τον φονικό ό, ο
πολλές χρες κυρκλκτικά θερζε.
Aυτό σημίν ότι η προστασία της
δημόσιος υγείας επβάλλε τον πε
popισμό ΟΛΩΝ στα σπίτια Τους
στα αστικά κέντρα , ακόμη και γα Τις
Αας ημέρες του Πάσχα, κάι εξάλ - λούς έχη κουράσε ο παρατεταμέστην Κέρκυρα και είχε μεταφερθεί
στο Πανεπ. Μοσοκομείο δεν Τα
κατάφερε βυθίζοντας στη Ολίμη
την οικογένεnά Τoυ Σύμφωνα με
rV Emionun Evnutpuan o 75xp0νος έπασχε και από άλλα υποκεί
μενα νοσήματα, εν στη Μονάδα
Aoprubuv rou NocoKopriou voσηλεύεται και η σύζυγός rοu, η οποία επίσης βρέθηκε θεική στον
Kopuvaiá.
Το Πάσχα φέτος θα εναι για όλους διαφορεπικό, όpως ο
παραδοσιακός οβελίας μπορεί να ψηθεί και στο φούρνο
Του σπιΤού μας Οι Κρεοπλες Ιωαννίνων διαβεβαινουν :
: όπ υπάρχει επάρκεια κρεάτων , αλλά και η δυνατότητα μεταφοράς τους στα σπrτa .
6nστορς σε
Πέντε αοθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται στη Μονάδα
Λοιμωδν του Πανεπ Νοσοκομείου Ιωαννίνων
.-------------λου που και ο δοι οι κάτοικοι των
χωριν μας επανειλημμένα έχουν
ζητήσει, με δηλίσες aκόμη και των
νος περιοροσμός Των μετακνήσεων.
ωστόσο ουτός είν ο μόνος αποτλεσματικός . αλλά και
Η Περοφέρεια Ηπείρου και η ΔΗ
εύθυνση Πολτκής Προστοσίας , με
ανακοίνωσή τους εxφpάζουν θερμά
συλλυπητήμα στους οοείους Του .κλπτόντος . Το ενθαρρυντικό από το
χθεσηνό ενημερωτικό δελτίο tίνa
δυο ασθενείς βρίσκονταν στην διαδ
κασία να πάρουν ε4τήριο.
ΦΕνoι κατανοητό βέβακα ότι πο Πλήγμα για τον τουρισμό του Ζογορίου
Πότε θα καταβληθεί
το επίδομα
των 800 ευρ
. Στη σελίδα 12
Τρόφιμα σε φτωχές οικογένειες | μμδομή συνόδαυταν προσφήγμ.
από την Εκκλησία της Αλβανίας
V hnλa τους μεοάiη και στοργή ο Αρχεπίσκοπος Αναστάστος
Η ενημέρωση του Υn . Υγείας
Ο συνολικός αpθμός των επιβεβαωμένων κpουσμά - 11η σελ
*Τoζουν σε ανικοίνωσή τους οι Ξενοδόχοι 1Ιωαννίνων
.Ο Αρχιεπίσκοmoς Αλβανίος Ανα
στάσιος δrνει ιδια
Epn uaioenaia, 6
πως πάνα άλλωστε ,
αυτή την κρίσιμη περίοδο, που και τη γε
Τονική χρα πλήπε
ο κορωνοίός , στα άΤομα που έχουν ο.
νάγκες
Στίκετα μμ αγάπη
και στοργή δίπλα τους,
χωρίς φυσκά , να λαμβάνει υπ' όψην
το Βρήστευμά τους .
.Τουρισμός
και μεταναστευτικό
Bev oupßadikoUV, Kban
Τονίζει η Ένωση Ξ .
vodóyav lwavviνων , εκφράζοντας
την αντθεση ης στη
δημιουργία δομής
φιλοξενίας 40 ασυ νόδευτων ανηλίκων
στους Ασπραγγέ
λους , μια απόφαση
που πάρθηκε εντEλς aιpνιδιαστικά και χωρίς ενημέρωση Των roπιν φορέων.
Κατ' οίκονη αποστολή φαρμάκων
στα χωριά της Βορείου Ηπείρου
*HΟμόνοιαν εημερνει τους συγενες στην Ελλάδα
• Tiç duoxolies
που προκύππουν σε
οικονομικό και κα νωνικό επίπεδο για
τα μέλη Τη Ελην.
κής Εθνικής Μεονό ητας στην Αβανία
με mην απαγόρευση
της κυκλοφορίας σ - 40.
mó Kai mpos mv kard
EAMáda, avadenVÚση Ομόνοι .
Το πρόβλημα για
τα άτομα μεγάλης ηλ κίας ή χρόνια ασθε
νείς που προμηευοντα
κευτική Τους αγωγή απ ' mν Ελλάδα
είναι έντονο . Όπως Τονζεται σε σχεΕ
Τική ανακοίνωση, υπάρχουν περ
ππσεις που η αωή αυτή αn m oμή ψγoαγWII
φύση της κα ό μόνο λόγω κόστους, δεν μποραν αντικταταθα pξις 1306 ελ1
από εγχρια αγορά φαρμάτων.
ETOI, 10 poropeio 2noeh.
Οι Ξενοδόχοι δίνουν έμpαση
στο πλήγμα που θα εmpέpα μια τέ τοα κίησ στον τουρομό του Ζο .
yοpiou, όταν μάλιστα η περιοχή βρίoκεται στην διαδικαισία ένταξης στην
UESCO ως μνημεο 11ησε
Αιγάτερος οι συλήψεις τον Μάρτο
-11n acd.
Επιχείρηση καταστολής
βρησευτικής ελευθηρας την Ηπειρο, μειωμένα και τα τροχαία!
στη Χιμάρα Β. Ηπείρου
Μες ίσες ια στήρη
ενάλωτων ομίδων
και αδέστοτων ον
νπδείχνουν τα ετίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ
. Αγανάκτηση προκαλείη|
| σημερνή αστυνομική επιχείρηση στη Χιμάρα, κλιμακίου α ω .
| μαπικν ης Κεντρικής Δεύδν| σης της Αστυνομίας rου Κρά.
Τouς (Αντpομοκρατική Υπηρ .
σία) , όπου κατόπιν ελέγχου
σης κατοικίες προ- -11ηoελ
. Μειωμένη καταγράφετα η
εγκληματικότητα Τον Μάρτο ση
χρα μας , καθς η ΕΛΑΣ στην
Ηπειρο προχρησε σε μόλς 193
συλλήψεις ίσως ο μικρότερος ο ριθμός που καταγράφετα στα
σταπστικά rα rελευταία χρόνια.
Στο μεταξύ.
μετακινήσεων , λόγω κορωνοίού , μείωσε και τα τρσχαία ατυχήματα
mv papuaΣελ. 2
taπuγά nλεnή
Titi α μημς ηςλρας μη
wμίτις στμηίποίυη
περιορσμός των
στο οδακό δίκτuο της Ηiπiρou.
Σύμφωνα οπόν
Σελ 2
ΒΟΛΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ. της Δευτέρας
Επισημάνσεις
Αντε πιάστον . .
Επίτάπητος ο σχεδιασμός
της επόμενης μέρας στον ΠΑΣ
V Αγυνιστική απραξία λόγω πανδημίας
Η πρόκληση σήμερα της
εξ αποστάσεως διδασκαλίας
> Tov IIANNH MIIOYITIA*
. Αν δεν ήταν ο Έλληνας τόσο Τολομήχανος , πως θα
ιβίωνε, ανά τους αινες!
Ήταν πάντα πpτος , στη δοληχοδρομία και στην παρα.
νομία! Στους αγνες Της ανέξαρτησίας Του, πρόταξε φυσικά
τα στήθη του, αλλά και m ραδιουργία και έτο κέρδιζε πολ .
λές μαγες! Αλλά και στη ουγγρoνη εποχή, πάντα μηχανευό.
Ταν Τροπους, να.. γλιστpήσει, να ελιχθεί και να αποφύγει τα |
κάθε είδους. . δοκανα!
Έδωσε μαχες με πολεοδομίες και εφορίες, βρήκε μονοπά .
πια διαφυγής ται χαρακτηρίστμε, ωως.ο άρχων της φοροδι
φυγής! ό τον Ελληνα, ήραν μαθήματα και
Του ΝΙΚΟΥ ΣΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
Μορε το παρόν Του ελληνικού ποδοσφαίρου να είναι ζοpερό και Τα πάνα να έ
χουν ανεκpστι λόγω ης πανδημίας Του
κορωνοού, ωστόσο οι άνδρωπου Του ΠΑΣ
Γιάνννα δεν μένουν μα ταχέρια στουρωμένα
και ήδη σχεδιάζουν Την επομένη μέρα Της ο pάδας, όταν με το καλό επιστρέψε το εχ
ριο αλητκό γίγνεσθαι στην κανονικότητα
Aς πάρουμε τα πρόγματα
. Καθς προχωρούμε σταδιακά και ικανοποιητικά στην αντιμετπιση αυτής της παγκόσμιας πανδημίας αλλά και στην επικείμενη
κορύφωση ης μετάδοσης στην κοινότητα αυτού του φονικού ού
COVID-19, που αποτελεί μια σόρατη, κασύμμετρη απτιλή για την
πατρίδα μας , ην ευρωπαϊκή , αλλά και την παγκόσμα κοινότητα
εξελίσσεται παράλληλα, ως αναπόφευκτος μηχανισμός κοινωνικής
προσαρμογής στο θεσμικό επίπεδο της εκπαίδευσης, η εξ αποστάστως διδασκαλία
Η εκπαιδευτική αυτή πρόκληση της προσαρμογής του - Τη σελ
PAL. FIANNINA
11n ord.
- 11n oEA.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα