Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Επτά μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
γλυκές αλχημείες
ΤΑΞΙΔΙΑ
HRAGHEMEPINH
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 771109 004206"
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο Αρ. φύλλου 30.388-Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΚΥΡΙΑ ΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr Με τις προσφορές 6400
Δραματική κατάσταοση στη Νέα Υόρκη Πρτο φως
Επτά μέτρα
επανεκκίνησης
OIKOVouiaç
Δραματική κατάσταση στη Νέα Υόρκη
στο τούνελ
της οικονομίας
πανδημίας
Μείωση φόρων-εισφορν ρύθμιση
οφειλν σε πολλές δόσεις, ρευστότητα
Ωστόσο, εγρήγορση ακόμη
και μετά τη λήξη της καραντίνας
την παροχή ρευστότηταs στην
πραγματική οικονομία. Επίσns ,
αναζητείται κάποιαs μορφής κρα
έωs τρα πορεία τns επιδημίas
στη χρα , αλλά προειδοποιούν
για τον κίνδυνο η θετική αυτή
εικόνα να οδηγήσει σε χαλάρωση τns εφαρμογήs των μέτρων
από τον πληθυσμό . Παράλληλα,
Ενα σχέδιο για τηV επανεκκίνηση
τns οικονομίas, όταν θα έχει κοπάσει η θύελλα που έχει προκα λέσει ο κορωνοϊόs , επεξεργάζεται τική στήριξη στην έκδοση ομολόήδη το οικονομικό επιτελείο. Η
τελική μορφή του συναρτάται με
την πορεία τns υγειονομικής κρί- μέτρων , στο σχέδιο επανεκκίνησns. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε
πρόσφατη κυβερνητική σύσκεψη παρεμβάσειs για να καταστεί ελμε θέμα την οικονομία μετείχε και
ο λοιμωξιολόγοs καθηγητήs Σωτήρns Τσιόδραs προκειμένου να
καταθέσει τιs εκτιμήσειs του για
την εξέλιξη τns πανδημίαs. Πάντωs, οι βασικοί άξονεs του σχεδί- λειτουργία τns οικονομίαs αφαι
ου είναι η περαιτέρω μείωση του
φόρου των επιχειρήσεων και των
ασφαλιστικν εισφορν, η επιτάχυνση των αποσβέσεων με στόχο
την ενίσχυση τωνεπενδύσεων, η
ρύθμιση των οφειλν σε εφορία επιστροφή στην κανονικότητα.
και ασφαλιστικά ταμεία που θα Οικονομική Κ, σελ. 3 , 5
συσσωρευθούν αυτή την περίοδο
σε πολλές δόσειs και η αξιοποίηση
όλων των διαθέσιμων εργαλείων,
κυρίωs ευρωπαϊκν πόρων , για
Φως στο βάθος του τούνελ τns
προσπάθειαs για την ανάσχεση του κορωνοϊού διαβλέπει η
κυβέρνηση με βάση τα στοιχεία
που παραθέτουν οι ειδικοί , παρά
το γεγονόs ότι επιθυμεί οι τόνοι
να παραμείνουν χαμηλοί , στε υπογραμμίζουν πωs κλήξη συνα να μη σημειωθούν φαινόμενα γερμούν , με την έννοια ότι επιμαζικής απειθαρχίas των πολιτν έναντι των περιοριστικν νήθειεs , δεν πρέπει να υπάρξει
μέτρων, ιδιαίτερα κατά την πασχαλινή περίοδο. Σε κάθε περί- βλεπτεs, τονίζουν, καθς αρκούν
πτωση εκτιμάται ότι η Ελλάδα λίγοι υπερμεταδότεs τns νόσου
έχει αποφύγει εκρηκτικέs % κα ταστάσειs , όπωs εκείνες που βι- κή ανατροπή όσων κατακτήθηνουν με δραματικό τρόπο η Ιταλία, η Ισπανία, αλλά και οι ΗΠΑ.
Ομωs, όπωs αναφέρουν στην Κ)
η καθηγήτρια Πνευμονολογίas-σταθερή , διαχρονική και σημαΕντατικήs Θεραπείαs Αναστασία
Κοτανίδου και η καθηγήτρια Υγι- καταλήγουν οι δύο καθηγήτριεs.
εινήs και Επιδημιολογίαs Πγνα Λάγιου, δεν πρέπει επ' ουδενί
να υπάρξει εφησυχασμός. Και οι
δύο , συγκεκριμένα, εκφράζουν
συγκρατημένη αισιοδοξία για την
γων από επιχειρήσειs . Ειδικά για
τον τουρισμό, πέραν των γενικν
σns θα υπάρχουν στοχευμένεs
στρέφουμε στιs παλιέs μαs συκυστικότερο το τουριστικό πακ
το , όπωs η κατάργηση του τέλουs
διανυκτέρευσηs. Το πλήγμα
στην οικονομία είναι βαρύ. Κάθε μήναs με περιορισμούs στη
ποτέ . Οι επιδημίεs είναι απρόγια να οδηγήσουν σε δραματι ρεί περίπου 2% του ΑΕΠ και
δημιουργεί μια δημοσιονομική τρύπα τns τάξεωs των 6 δι σεκατομμυρίων ευρ, αυξάνοντas κατακόρυφα τ1s πιέσειs για
κανν το προηγούμενο διάστημα.
Η σταδιακή άρση των απαγορευτικν μέτρων προϋποθέτει μια
Με τους χειρότερους οιωνούς ξεκινάει η Εβδομάδα των Παθν γα
την Αμερική, όπου ο COVID-19 θερίζει Πάνω από 1.200 ζωές κάθε ει κοσιτετράωρο τις τελευταίες ημέρες. Δραματική διαγράφεται η κατάσταση στη Νέα Υόρκη. Τα νοσοκομεία βρίσκονται στο όριο της κατάρρευσης και οι Αρχές της πόλης εκπέμπουν εναγνιες εκκλήσεις για
βοήθεια . Μαζί με την υγειονομική κρίση κορυφνεται η κοινωνική,
καθς περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε δύο εβδομάδες, Σελ. 22, 23
ντική μείωση των κρουσμάτων ,
ο1 4 ασωματοφύλακεςν
του Μητσοτάκη
Βασίλης Κικίλιας στην αKοε
Κερδίζουμε χρόνο,
ανοίγουμε ΜΕΘ
Σελ. 16
Σελ. 4, 16, 17
Πιέσεις από Ευρπm
να αδειάσουν τα νησιά
«Fast track» diKɛEg
επενδυτικού ενδιαφέροντος
KYPIO APOPO
Κληρονομιά
Από πρόσφυγες και μετανάστες, λόγω των συνθηκν
Με σκοπό την ανάταξη της οικονομίας
Η πανδημία έχει φέρει στην
επιφάνεια άμυνεs του πολιτικού συστήματ0s που πρέ
πει να αφήσουν κληρονομιά
για το μέλλον. Το επίπεδο
τns αντιπαράθεσηs που εί δαμε στη Βουλή δείχνει ότι
οι πολιτικές δυνάμειs μπορούν να διαφωνούν για τα
εθνικά διακυβεύματα χωρs
να αναλνονται σε μικροπολιτικό σπαραγμό. Η μάχη
Yia tnv ETavEKKivnon tns
οικονομίαs είναι , βεβαίωs .
ευθύνη τns κυβέρνησns. Θα
χρειαστεί όμωs και η ωρ μότητα τns αντιπολίτευσηs
προκειμένου να μη σπαταληθεί πάλι ενέργεια και χρό
VOS. Η xρα δεν θα άντεχε
νέο καντιμνημόνιον.
Αδειάστε τα νησιάν από πρόσφυγes και μετανάστες, οι συνθήκες
στα κέντρα υποδοχήs και διαμονής τύπου Μόριαs αποτε
λούν υγειονομική βόμβα που εάν
εκραγεί , λόγω του κορωνοϊού, η
κατάσταση θα τεθεί εκτός ελέγ - χρα . Σελ. 7
χου. Είναι το πιεστικόν μήνυ
μα τns Ευρωπαϊκήs Επιτροπής
προs την Ελλάδα προκειμένου
να προχωρήσει σε γενική απο
συμφόρηση και μαζικέs μετε
γκαταστάσεις προs την ενδοΗ Δικαιοσύνη, μέσω του θεσμι - μάτων που θα δικάζουν κfast
κού τns ρόλου, καλείται να εν
σχύσει την προσπάθεια ανάταξns τns οικονομίαs υπό τη σκιά
των νέων συνθηκν . Πs; Το
αρμόδιο υπουργείο δρομολογεί μεis αναφοράs παρουσιάζει η
σχέδιο ίδρυσns ειδικν τμηtracky υποθέσειs σημαντικού
επενδυτικού ενδιαφέροντοs.
Τα προβλεπόμενα του σχετι
κού νομοσχεδίου και τουs τοprotergia
Το μέλλον της ενέργειας
.K . Σελ 17
Οι ρυθμίσεις και οιαλλαγές στις εργασιακές σχέσεις
Τα αμυστικά για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος των 800 ευρ για μισθωτούς , ελεύθερους επαγγελματίες
ΓΡΑΦΟΥΝ-ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Κ
Ποτέ στο παρελθόν μια κρίση δεν ευρείαs κλίμακαs μέτρα στήριξηs τάται από τη διάρκεια τηs πανδημί - σns, καταγράφει τα μυστικάν για
προκάλεσε τόσο ραγδαίεs αλλαγέs εργαζομένων, αυτοαπασχολουμέ
στιs συνθήκες εργασίαs εκατομμυρί - νων και επιχειρήσεων . Τηλεργα- στην πραγματική οικονομία . Η Κ)
ων Ελλήνων και ποτέ μια κυβέρνη- σία, αναστολή συμβάσεων, ειδικές αποκωδικοποιεί, με τη βοήθεια ε
ση δεν κλήθηκε να σχεδιάσει και να αποζημισειs συνθέτουν ένα νέο δκν, τιs έκτακτεs ρυθμίσειs που
εφαρμόσει σε τόσο μικρό διάστημα τοπίο , η διάρκεια του οποίου εξαρ- ισχύουν στην αγορά εργασίas. Επί- τίes. Οικονομική Κ, σελ. 2,4
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΧΗΣ
as και τα τραύματα που θα αφήσει τηχορήγηση του ειδικού επιδόματ0s των 800 ευρ, τόσο για τουs μ
σθωτούs του ιδιωτικού τομέα όσο
και για τουs ελεύθερουs επαγγελμαΔιευθύνων σύμβουλος του ΔΑA
Οικονομική Κ , σελ . 7
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
Τέως επίτροπος
για την Ανθρωπιστική Βοήθεια
και τη Διαχείριση Κρίσεων
Η θεία αφωνή> της Αγίας Σοφίας
Σελ. 13
Το απαραίτητο
διαπολόγιο
της καραντίνας
Οι απανταχού
ΜΑΡΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
Διευθύνων σύμβουλος
της PwC Ελλάδας
Ισιόδρες>
του εξωτερικού
Οι εθνικοί επιδημιολόγοι
Οικονομική Κ , σελ. 6
ΣΤΕΛΛΑ ΡOΝEPΓΚΡΟΥΜΠΑΣΙΤΣ
Πρέσβειρα της Ολλανδίας
Αμυνα κατά του ιού
Η άμυνα κατά του κορωνοϊού
περνάει και από το στομάX.
Ειδικοί επιστήμονε s εξηγούν
στην Κ) τα γιατί και πs, στρνονταs ένα τραπέζι υγείas με το
διαιτολόγιο τns καραντίνas. Το
μενού συμβουλν τοus κατατείνει στην ενίσχυση του ανοσοΜπαίνουν στα σπίτια των Vοικοκυστην Ελλάδα
ριν κάθε βράδυ και ενημερνουν
για τη μάχη κατά του κορωνοίού.
Εκατομμύρια άνθρωποι κρέμονται
από τα χείλη τουs . Ο λόγ0s, για του
απανταχού συναδέλφουs και ομολόγουs του Σωτήρη Τσιόδρα, που
σε πολλέs χρεs έχουν αποκτήσει
ανάλογη επιρροή και απήχηση με
τον δικό μαs εθνικό λοιμωξιολόγο. Το έργο τουs είναι δύσκολο,
ειδικά όταν πρόκειται για περιπτσε1s όπωs n Ιταλία, η Ισπανία και
οι ΗΠΑ , που έχουν πληγεί με τον
χειρότερο τρόπο από τον κορωνοίό. Σελ. 21
Σελ. 10
ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Πρέσβης της Ελλάδας στο Πεκίνο
Σελ. 8
ΚΑΟΥΣΙΚ ΜΠΑΣΟΥ
Καθηγητής Οικονομικν
στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ και πρην
επικεφαλής οικονομολόγος
στην Παγκόσμια Τράπεζα
ποιητικού, με τήρηση παράλ ληλα των κανόνων κοινωνικής
προστασίαs, φωτίζοντas την ευεργετική δράση τns βιταμίνηs
C και του σεληνίου. Μπρόκολο,
πιπεριέs , θαλασσινά, συκτι,
μανιτάρια και αυγοτάραχο στα
υπ' όψιν μαs. Σελ. 25
Η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Stanford των ΗΠΑ Μπισέρα Πέντσεβα ολοκλήρωσε μια Πρωτοποριακή
μελέτη Που έχει οδηγήσει, με τη βοήθεια προηγμένων υπολογιστικν συστημάτων , στην πιστή αναδημιουργία του ήχου της Αγίας Σοφίας , φέρνοντας στο σήμερα κάτι που μέχρι Πρότινος έμοιαζε να έχει χαθεί οριστικά: την εμπειρία της συμμετοχής στον Ορθρο και στον Εσπερινό, σαν να βρίσκεσαι στην Αγία Σοφία της βυζαντινής εποχής. Τέχνες & Γράμματα, σελ.3
Σελ. 10
ΜΑΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ
Ηθοποιός
Σελ. 31
A.P. PHOTO / BEBETO MATTHEWS
SHUTTERSTOCK

Τελευταία νέα από την εφημερίδα