Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κεράλαιο
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ&ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
Περίοδος Β' Αριθμός φύλλου 542. Σάββατο 4 Απριλίου 2020
Τράπεζες: Πς θα "
συμβάλουν στο
restart, τι θα κάνουν
με τα κόκκινα δάνεια
Τμή 2,5ε
Πετρέλαιο:
Τι σηματοδοτεί
η κατάρρευση
των τιμν
>Οπόλεμος ΗΠΑ-ΣΑραβίας
- Ρωσίας , ηΠαρέμβαση Τpαμπ κα.
ηΠρτη χρεοκοπία στο shale oi .
ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΗ
αθα δσουμε μάχη για
να ανακάμψει ο Τουρισμός
1310 υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θε0Χήρής, μλάστο Κγία
τα μέτρα που λαμβάνονται στε να στηριχθεί η τουριστική αγδρά. .ΕAT
>Σημαντικό ατού η απόκτηση
Σμανικό ατούηατοoιη ΑNK
επενδυτικής βαθμίδας 18 μήνες
νωρίερα από το αναμενόμενο.
ΠΣΕΛ. 6
ΣΕΛ. 21
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΕΙΛΑΡΙ ΤΩΝ 36 ΔΙΣ.
Τα 2 σενάρια για
την επόμενη μέρα
ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΤΑΝ ΛΗΞΕΙ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Εχοντας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει,
αν και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, το μαξιλάριν
των 36 δισ. ευρ , με αρχή το σκέλος των 20 δισ.
ταμειακν διαθεσίμων, η κυβέρνηση σχεδιάζει
την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας.
Ο εφιάλυης της Πανδημίας έχει Προκαλέσει μια εξαιρετιά
σημαντική ανατροπήν γα την εγχρια οικονομία , η οΠoia
μπορεί να αναδεχθεί σε καθοριστκό Παράγοντα για τα
δύο σενάρια της επόμενης ημέρας , στα οποίa στηρίζονται
οι επιτελικοίσχεδιασμοί της κυβέρνησης αλλά και του
Eurogroup. Το βασικό σενάριο της Προσδοκμενης
εκτόνωσης της Πανδημίας μέχρι το αργότερο στις αρχές
Ιουνίου και το κάσχημον σενάριο ανατροφοδότησης της
έντασης ενός νέου κύκλου της Πανδημίας μέσα στο 2020.
ΟΔΗΓΟΣ
> Πς θα γίνει
η ένταξη στο
Πακέτο στήριξης
των 6,8 δισ.
Όλα όσα Πρέπει να
γνωρίζουν επιχειρηματίες
και εργαζόμενοι.
>Αποψη
Η ευάλωτη
οικονομία
θα χρειαστεί
θετικό σοκ
ΣΕΛ 4-5
ΣΕΛ. 8-12
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
2304-00
"Τογνωρίζαμε, βεβαίωs, αλλά το έκαναν ακό707
72.36
Ισορροπία τφόμου
στις παγκόσμιες αγορές
> Βυθίστηκε 80%
ο κλάδος
της εστίασης Ε1
44,88
59.76
48-51
67.59
μα Πιο ξεκάθαρο οι στατι67
21.09
στικές. Η τελευταία έκθε35.99
ΣΕΛ. 15
on tou OO2A yıa tis ɛnlππσεις τns κρίσns υγεί.03
>Τ θα γίνει με
uς άδειες για
τα online Παίγνια
as δείχνει Πωs η ελληνική
οικονομία είναι η mο ευάλωτη σε τέτοιου είδους
ΣΕΛ. 23
96 10.09
13.13 1.00o
0.44 0.1
φαινόμενα, λόγω της δομής του ιδιωτικού τομέα.
Τα- αναγκαία-μέτρα περιορισμού προκαλούν
στην Ελλάδα μείωση τηs
ιδιωτικής δραστηριότη13
1.88 02
RESTIVENOTE
0.40 0.98 33
42703207 A
τας Που μπορεί να φτάσει
O Richard Branson
στο Κεφάλαιο
>Περίπου 15 φισεκατομμύρια δολάρια έχουνοβηστεί
από την αξία των παγκόσμιων χρηματιστηριακν αγορν
- Τ φοβούνται, τι ελπίζουν 34 fund managers.
και το 35% του ΑΕΠ. Και
τούτο όταν κατά μέσο όρο
η αντίστοιχη Πτση στα
κράτη-μέλη του 0ΟΣΑ
είναι ίση με το 15% του
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
The New Hork Times
Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ETH NEA ENIXEIPHEH
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ. ΣΑ2
.ΣΕΛ. 24-25
σημαίνει αυτό; ΣΕΛ. 2
Ψίθυροι..
100S898
Bloomberg
Businessweek
ΣΕΛ. 46-47
4 Αντίθετα bets από Goldinan Sachs,
Morgan Stanley, UBS, J.P.Morgan.
Επενδυτική ανάσα)
το Πράσινο φως για
τα πρτα έργα στο Eληνικό
Τομήνυμα του Lay Fink προς
τους μετόχους της BlackRock.
Τογερμανικομόντελο
για επιδότήση μισθν
και αποφυγή απολύσεων
I3 Αντίστροφη μέτρηση για τις κατεδαφίσεις κυρίων
στην έκταση. Πότε μπαίνουν οι μπουηντόζες.
Γιατί το μεγαλύτερο κρατικόjind
παγκοσμίως βγαίνει πωλητής
1D176.700 εταιρείες υπέβαλαν αίτηση στο Πρόγραμμα της
κυβέρνησης για να μηv αυξηθεί η ανεργία . ΣΕΛ 7
. ΣΕΛ. 22