Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σε αντίστροφη μέτρηση για το "κορονο-δάνειο"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H NAYTEMIIOPIKH m 14
9"771234 "567164
Σάββατο 4 Απριλίου 2020/ τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο. Αριθμός φύλλου : 27.192
Προς την εντατικήν
η Παγκόσμια οικονομία
Τα πρτα επίσημα δείγματα για τις επιπτσεις
της Πανδημίας του κορονοϊού υποδεικνύουν
πλέον κατάρρευση της Παγκόσμιας οικονομίας,
σε τέτοιο μέγεθος Που ενδέχεται να μην έχει
σημειωθεί ξανά στο Παρελθόν. σελ .7
Σε αντίστροφη μέτρηση
για το κορονο-δάνειο
yia to
ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ESM
AEEI «NAI» H TEPMANIA
Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Ο οδικός χάρτης για την υποβολή αιτήσεων
Διαρροή τζζρου 80%
στη ζήτηση βενζίνης
δύομαθηματικές φόρμουλες. Η πρτη θα καθορίζει
Ποιες επιχειρήσεις θα υπαχθούν τελικς στο Πρό
γραμμα της λεγόμενης επιστρεπέας προκαταβολής
και η δεύτερη Ποιο θα είναι το Ποσό Που θα δι καιούνται να δανειστούν. Το κριτήριο θα είναι να
προκύπτει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα
έχει επιδεινωθεί λόγω κορονοίού και γι' αυτόν τον
λόγο θα παίξει καθοριστικό ρόλο τοπεριεχόμενο
των δηλσεων του ΦΠΑτόσο της περσινής χρονιάς
όσο και αυτν Που υποβλήθηκανή υποβάλλονται
είναι 5ετούς διάρκειας , με τον πρτο χρόνο να
συνιστά περίοδο χάριτος. Πάντως, το ΥΠΟΙΚανοίγειν
τον κατάλογο των επιχειρήσεων Που μπορούν να
Ακόμη και το 80% αγγζει η μείωση της κατανάλωσης στα πρατήρια βεννης της χρας μας και
οι βενζίνοπλες διαμαρτύρονται προς τα συναρμόδια υπουργεία, επειδή είναι ο μοναδικός
Πληττόμενος κλάδος λιανικής Που εντάχθηκε στο
πλαίσιο 3> όσον αφορά τα μέτρα για τον κορονοίο, δηλαδή εξομοιθηκε με τις εταιρείες
διανομής ρεύματος
Έως τις 10 Απριλίου έχουν χρονικό Περιθριο οι
επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 500 άτομα
Προσωπικό να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusiness Support θέσουν υποψηφιότητα. Εκτός από όσους εμπίπτουν
(www.aadegrimybusinesssupport , Προκειμένου στους πλητιόμενους ΚΑΔ,μπορούν να διεκδική σουν
να διεκδικήσουν χαμηλότοκο δάνειο απευθείας
από το κράτοςστο Πλαίσιο του θεσμού της επιστρε- λόγω των αναγκαστικν μέτρων της κυβέρνησης,
Πέας Προκαταβολής. Σύμφωνα με τη σχετική υπουρ
γική απόφαση, οι συνολικές χορηγήσεις θα ανέλθουν
στο 1 δισ. ευρ, εν τομέγιστο Ποσό δανειοδότησης βολής των αιτήσεων η κυβέρνηση θα εκδσει να
θα φτάνει στις 500.000 ευρ . Επίσης τα δάνεια θα
δάνεια και οι επιχειρήσεις Που είτε δεν έχουν κλείσει
είτε δεν αντιμετωπίζονται ως πληττόμενες βάσει του
ΚΑΔ. Μετά την ολοκλήρωση τmς διαδικασίας υπο
φυσικού αερίου . σελ . 11
υπουργική απόφαση Προκειμένου να καθορίσει για το φεινό Πρτο τρίμηνο. σελ. 5
Ρόμπερτ
τζ. Σίλερ
Καθηγητής Οικονομικν
στο Πανεπιστήμιο Yale
Πς θα δοθεί το νοucher
στους επιστήμονες
Οι δύο Πανδημίες
Τιπροβλέπει η δημόσια πρόσκληση
1ο τρίμηνο 2020
BΥΘΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΝΕΟΤΕΥΚΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Υπογράφτηκε και αναρτήθηκε επίδομα θα είναι αφορολόγητο .
η δημόσια πρόσκληση για το ε
δικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης στέο. Το επιστημονικό επίδομα
με Πιστοποίηση για τους Πλητ
τόμενους από τον κορονοϊό επστημονικούς κλάδους της χρας.
Οι 180.342 επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες , οι οΠοίοι
Προς το Παρόν μένουν εκτός της
έκτακτης ενίσχυσης των 800 ευρ, αποκτούν τη δυνατότητα να
εισπράξουν 600 ευρ εφόσον ΗΠροθεσμία υποβολής ενδιασυμμετάσχουν σε Πρόγραμμα φέροντος για τη συμμετοχή στο
κατάρτισης και Πιστοποίησης Πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη
γνσεων και δεξιοτήτων συνολικής διάρκειας 100 ωρν. Το 20 Απριλίου. σελ. 6
ακατάσχετο και μηn συμψηφ1>12
θα καταβληθεί σε δύο δόσεις:
400 ευρ , ως προκαταβολή, με
την ενεργοποίηση της επιταγής,
η ΟΠοία θα καταβάλλεται από
τη Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου
και μετά , εν με τιν ολοκλήρωση
του Προγράμματος θα καταβάλ
λονται και τα υπόλοπα 200 ευρ.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
KATA TOY COVID-19
Βασίλης Ψάλτης
Πήραν και πάλι φωτιά οι τιμές πετρελαίου
CEO Alpha Bank
Η τράπεζα θα στηρίε
την οικονομία
μετά την κφίση
Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε και χθες το ράλι των τιμν , καθς ο ΟΠΕΚ και οι εταίροι του
ετομάζουν μέγα συμφωνία για μία άνευ Προηγουμένου μείωση της Παραγωγής, αντίστοκη με το
10% της Παγκόσμιας Προσφοράς. Καταλυτική Προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η παρέμβαση του
Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τους πετρελαιοπαραγωγούς του Πλανήτη. σελ. 7
9 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη
Χ.Α.: Εβδομαδιαίες
απλειες 1,84%
Η καθίζηση της αξίας συναλλαγν στα 39,96
εκατ. ευρ στη χθεσινή τελευταία συνεδρίαση
της εβδομάδας κατέδειξε την Παντελή έλλειψη
ρευστότητας στο Χ.Α. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο ο
γενικός δείκτης υποχρησε 1,84%. σελ. 17
Νέα μέτρα
Περιορισμού
για ασυνεπείς
Πολίτες
Το Πλαίσιο
διάθεσης 37 δισ.
από την Κομισιόν
Κυβέρνηση
Ρευστότητα στα κράτη μέλη
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Αυστηρότερα μέτρα για την
αντιμετπιση της εξάπλωσης
του κορονοίού θα θέσει σε εφαρ
μογή η κυβέρνηση, εν Παράλ
ληλα επεξεργάζεται το σχέδιο
της επόμενης ημέρας. Οι ρυθ
μίσεις θα εστιάζουν σε όσους
είναι ασυνεπείς και όχι στη συν
τριπική Πλειονόητα των Πολιτν Που κάνει Πράξη το μένουμε σπίτι, σελ , 15
Η προχθεσινή δέσμη μέτρων της Κομισιόν για
την Παροχή μεγάλης ευελιξίας στη χρησιμοποίηση
των Πόρων των διαρθρωτικν ταμείων συμπληρνει
την απόφαση Που λήφθηκε ήδη από το Συμβούλιο
της Ε.Ε. για τmν Παροχή ρευστότητας ύψους 37 δισ.
Προς τα κράτημέλη, εν ολοκληρνει το Πρότο
Πακέτο παρέμβασης των Βρυξελλν στην αντιμε μαδα κρουσης για το ΕΣΠΑ
τΠιση των σοβαρν επιπτσεων στην οικονομία
από ην κρίση του κορονοίού . Η ευελιξία Παρέχεται
στε να καταστεί δυνατή η Πλήρης κινητοποίηση
όλων των μη αξιοποημένων ενισχύσεων . σελ .4
Μιχάλης Τσαμάζ
Επικεφαλής ΟΕ
Ανανέωση
uηις θητείας του
στην ηγεσία
του ομίλου
ομάδα κρούσης για τοΕΣΠΑ
και τα 6,5δισ. στηνοικονομία
Τηλεδιάσκεψη με τον Πρωθυπουργ >14
σελ .4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Σλοβακία: Εξιτήριο πήρε ο πρωθυπουργός Φίτσο
  Εξιτήριο πήρε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, καθώς νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας της 15ης Μαΐου. Μεταφέρθηκε στο σπίτι του στην Μπρατισλάβα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό…Σλοβακία: Εξιτήριο πήρε ο πρωθυπουργός Φίτσο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στα πορτοκαλί «ντύθηκε» το Κοινοβούλιο για την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας
  Η πρόσοψη του Κοινοβουλίου φωταγωγήθηκε με πορτοκαλί χρώμα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας που θεσπίστηκε στις 30 Μαΐου κάθε χρόνο. Ο στόχος Σύμφωνα με σχετική…Στα πορτοκαλί «ντύθηκε» το Κοινοβούλιο για την Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τσεχία: Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ- Τουρκίας
  Στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, πραγματοποίησαν συνάντηση ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν. Τι συζήτησαν Σύμφωνα με πληροφορίες…Τσεχία: Συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ- Τουρκίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γάζα: Ξανά στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων η Χαμάς – Ο όρος που θέτει στο Ισραήλ
  Δεν πρόκειται να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ενόσω συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Χαμάς. Έτοιμη για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» Παράλληλα όμως…Γάζα: Ξανά στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων η Χαμάς – Ο όρος που θέτει στο Ισραήλ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Μητσοτάκης από Πύργο Ηλείας: «Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στις εποχές του 2015»
  «Το 2015 η χώρα παραλίγο να χρεοκοπήσει, θυμάστε τον πόνο αυτής της υπερδεκαετούς κρίσης. Ένας από τους λόγους που η κρίση παρατάθηκε τόσο αχρείαστα ήταν διότι κάποια στιγμή στη χώρα…Κ. Μητσοτάκης από Πύργο Ηλείας: «Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω στις εποχές του 2015» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ