Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε |
EABBATO 4 AIPIAIOY 2020 AP. OYAMOY 1385 O ETOE 320 O THAL: 26510 22044 O FAX: 26510 79437
TIMH OYAMOY: 0,80 EYPA • e-mail: [email protected]
Εναντίον του κορονοϊού
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
H NEPIOEPEIA
HNEIPOY
Ποικιλότροπη η
φροντίδα της στα εδ.
νοσοκομεία μας,
ΣΕΛΙΔΑ 15
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Χρηματοδότηση
TWV õúpwv yra
Την αντιμετωΠΟη
Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΝ
FLASH
ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σεκίνδυνο η υγεία των δημοτν
ΜΕ ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ
TON KOPONOÏO
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Οι Γερμανοί δεν ασκούν ευρωπαϊκή πολιτιχή , Δεν είναι οπαδοί της λογικής . Εφαρμόζουν όσα τους παγορεύουν τα εθνικά Τουκορογοιου
στερεότυπά τους, Είναι ίδιοι και απαράλλα χτοι στο πέρασμα του χρόνου , χαι το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι η χυριαρχία .
Το ευρ είναι ένα
από τα όπλα που Νέα της Ηπείρου
χρησιμοποιούν για Σ
να επεκταθούν και ημ9ΕΡΑΙΣΗnL
να υποτάξουν τους !ΕΜΟ ΑΙΤΙΑΣΤΕ
άλους, Την Ελ - ή
λάδα δεν την υποΣελίδι 8
Σελετοτμγα
anλατρόρμα για
Tν αποζημωση
Twv 800 eupó
Ev Tia iet
Επιστημονικά αποδε χνύεται ότι οι κάδοι
Γράφει ο
| Φότης
Ζ. Πανταζής
Δικηγόρος
| αποροιμμάτων ( ακόμα
και αυτοί της αναχύκλω
σης ) είναι κεστίεςν μο λύνσεων που μπορουν
εύχολα να μεταδσουν
διάφορα νοσήματα όπως
και την πρόσφατη νόσο
του covid-19 (κορονοί ού ) . Συνίχτυ στη σελίδα 14
χρέωσαν με τα
Μνημόνια να προσαρμοστε, σε χάποια τραγματικό τηταν , αλλά την τιμρησυν για τη στάση
της στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο , η οποία, σε συνδυασμό με λους
παράγοντες, τους στέρησε τη νίκη . Όλα αυτά τα έγραφαν και τα
γράφουν τα .ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ μας από το 2010.
Σελίδα 8
Συνέχεια στη σελίδα 15