Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
Διoφων μο oυ ..
Γσαwνστ όμως
| μέχρι θανάτου y.
vo exopolis
(Ω) e6θερo/
| την όrο
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 5985
Tyuń púh.: 0,50 €
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αναλυτικά η εξέλιξη
των κρουσμάτων κορωνοϊού
από τα νοσοκομεία της Περιφέρειας
Σελίδα &
Με . χαρτί
Στον πάγον
αντικειμενικές και ΕΝΦΙΑ
1Οι νέες αντικεμενικές αξίες θα τεθούν εκτός απροόπτου
σε ισχύ από τις ορχές του 2021
Σελίδα 10
η έξοδος των ηλικιωμένων
Νέα μέτρα ρίνει στο τραπέζι
η κυβέρνηση με σκοπό
να ανακόψει την διασπορά
του κορονοίού nou nαγκοσμίωs
έχει Προκαλέσει Πάνω
από 50.000 θανάτοus
Ηλεκτρονικά
οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ
Σελίδα 7
Γραφεία
Ψυχολογικής υποστήριξης
της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας
Μεγάλος
κίνδυνος
για ελλεί .
Σελίδα 6
AHOU EIE
- Πού μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες
Σελίδα 9
Ηχαριστική βολή
στον Ερντογάν.. .
τροφίμων
Kai avatiΗλίρα ανοδεικνύεται στην αχίλλειο πέρνα , της Τουρκίας στον
κόλεμο της Συρίος , έγροφε npooφατα ένας αναλυτής σ
| Τούτο υσχύει αλλά δεν είναι τimoτa μpοστά στο rφόβλημα nou
Τpοκαλεί το κροχnou δημιουργεί στη δυθνή οικονομία η επδημία
|του "κορονοϊού" .
Η τουρκική λίρα pρίσκεται στη χομηλότερη oοτμία nou έχει
γράψει roτe Η οτμία χθες έναντι του δολαρίου ήταν στις 6,67
| λίρες έναντι 2.63 λίpος nριν aπo μια rενταετία .
| Ταχαμηλά τα co δοκιμάσει και το 2018 όταν είxε βρεθεί στις
16.5 λίρες ανά δολάριο tπιδή cic aυξηθείο κίνδυνος χρcοκοrίας.
| όταν τα αμερικάνικα επτόκια βρέθηκαν στο υψηλότερο oημείο
| των τελευταίων ετν .
οι τουρκικές tnχειpήoεις διαθέτουν μεγάλο χρέος σε δολάρα
με αποτέλεoμα όταν ανεβαίνουν τα επτoκια να δυοκολεύονται !
uters.
μήσεις
SOS και από τους έλληνες
αγρότες λόγω έλλεψης
εργατικν χεριν στη συγ.
κομιδή των προϊόντων
Σελίδα 4
συνέχειο στη σελίδα 4/