Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, Ε TUΠΟΣ
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιρντής-Ννόλαυς Καραθάνς 1951-1974* δoκτήτρια - Εδότρια Σανρίδου L Συλανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ieplodog B' (1974) Ap. pillov 6880-12.087
0,50 €
& Συνόνταυξη
Οδυσσέας Τοσουνίδης
ο ζωγράφος και γλύππης
με διεθνή φήμη
που δημιουργεί
στην Προσοτσάνη Δράμας
6 Απριλίου 1941
Η Μάχη των Οχυρν
της Μακεδονίας Νέες Θερμοπύλες
Ερτηση x. Κεφαλίδου και άλλων
βουλευτν στη Βουλή
Να συμπεριληφθούν άμεσα
στα μέτρα στήριξης
και όλες οι κατηγορίες
ΚΑΔ που αντιστοιχούν
στον πρωτογενή τομέα
Γράφει ο Ιωάννης Μ. Aaλανίδης
Ανr/γος εα.- Επίτιμος Διουκητής της Σ.Σ.Ε
Νέα επιστολή του ΕΒΕ Δράμας προς την κυβέρνηση | Για 1η φορά στη χρα μας η άυλη ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Αποκατάσταση αδικι ν
και ισότιμη αντιμετπιση
Πληπόμενων επιχει
Με δυο απλά βήματα έρχεται
η συνταγογράφηση στο κινητό
τηλέφωνο των ενδιαφερομένων
ήσεων
ΙΕΑ εστολή προς του υπουργούς Ο- εργαζόμενος οpίεται αυτός που καλύππει
κονομικν k Σταίκούρα , Ανάπτιξης τους όρους της 1 ΕΜΕ
Ι κα Ετενδύσεων κ. Γεωργιάδη, Εργα σίας κα Κοκονκν Υποθέσεων κ. Βρούτση του βοηθήματος πρέπει να είναι όλα τα φυ καβς και στους υφυπουργούς, απέστελε τα
Επιμελητήρω Δράμας , ότου ζητά την ατο - κουν στις Πολύ Μpές Επχειρήσεις (Ως
κατάσταση αδοαν κα σότμη αντμετπιση
πληττόμενων επχειρή εων των ατοφάσεων pήσεις εείνες που ατοσχελούν λιγότερους
που αφορούν τα μέτρα για την προστοσία ατό (10) δ κα εργαζόμενους και των οποίων
anó Tọv Covido.
Oroç emonualvetar vouoeSTNOO epLe
αποpάσες καιτις
χομένου που προβλέπουν μέτρα προστασίας πλειοψηφία οι προσωτικές εταρείες έχουν
ΑΠΡΩΤΗ φορά στην Ελλάδα και εξαιτίας των μεγάλων προβλήμάτων που έχουν προκύψει εξατίας των
έντονων μέτρων προστασίας για την υγεία όλων μας,
εφορμόζεται στην Ελλάδα η λεγόμενη άυλη ηλεκτρονική
συνταγογράφηση
Το νέοσύστημα της "όυλης- συνταγογράφησης nαpoυ
σάστηκε σε τηλεδάσεψη με τον Πρωθυπουργό Κυράκο
Μητσοτάκη στην οπαία έλαβαν μέρος ο Υπουργς Επ κρατείας κα Ψηφακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Περρα κάκης , ο Υφυπουργός παρά τω Πρωουπουργ αρμόδιος
για το Συντονσμό του Κυβερνητκού Εργου Άης Σκέρ
τσος , η Αντπρόεδρος του ΕΟΠΥΥΘεαν Καρποδνη ο Γ νκός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γάννης
Κωτοιόπουλος η Ελπίδα Φωτιάδη προίστάμενη ηλεκτρο νικν εφαρμογν της ΗΔΙΚΑ , και η γιατρός Γιτα Λυμπe ραπούλου.
Το έο ηλεκτροκκό σύστημα στο οποίο θα έχουν πρό - μύρια συνταγές
σβαση όλοιοι ασφαλισμένο, θα ατοφέρα τρmλό όφελος . Η δαδικοσία
Πρτον θα βελτισειτην καθημερνότητα των πολτν ει .
δικά των χροίως πασχόντων , καθς θα εξυπηρετούντα ησή της , οιπολίτες πρέπει να μπουν στο gov.gr α επλέ
εξαποστάσεως , και μάλιστα σε μία εποχή που οι συπαθείς ξουν αρχκά την κατηγορία υπηροσιν Υγeία και Πρόνοα
ομάδες πρέπει να προστατεύονται .
Δεύτερον , θα απολλάξειτους γιατρούς από χρονοβόρες θα βρουν την εφαρμογή για την άυλη συνταγογράφηση,
τυπικές διαδικασίες , επτρέποντάς τους να εστιάσουν σε
περστατικά που χρήζουν της άμεσης φροντίδας τους, ειδικά τη στηγμή που δνεται η μάχη μετον κορονωδ. Τέλος
θα αναβαθμίσει τη δυνατότητα του κράτους να παρακο - μηνύματος) ο αpιθμός κνητού τηλεφνου κα η διεύθυνση
λουθείτην φαρμακευτική δαπάνη, εντοπίζοντας στρεβλ - ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε nολίτη, στε να λαμβά 2 Σης εταιρείες (OE, EΕ, λπ δικαιύχα
ακά πρόσοπα εταίρο, εφόσον αυτές ανήπολύ μκρές επιχερήσεις ορίζοντα α επχαο ετήσιος κύκλος εργααν ή το ετήσιο συ
στην επιστολή , στις νολο ισολογισμού δεν υπερβαbει τα 2 εxα
Στην συνταπτική
ταμμύρια ευρ.
των πληττόμενων εν δαοολ a - εταίρους δύο φυσυά πρόσωπα
επygpήσεων ,
Η πλατφόρμα δήλωσης αναστολής δραστηριότητας, δον πρeβλίπα τα Υπκαταστήματα των .στιχpήνεων άopoρετικού ΚΑΔ
ατό την Κύρα δραστηριότητα , ο αoίος
όμος εντάχθμε υmoχpεωτικά με νόμο από
ζοντα προβλήματα out
καη κα οότηη αντμτηση.
1.Η εξαίρε ση των εαχερήσεων για το βοήr
θηματων (0
μεγολύτερο ατό πέντε (6) θα πρπει να ατ νεξεταστεί τουλάχιστον στη βόση του οpr τις Δημόσιες Αρχές στην Μστα αυτπν που
σμούτων πολύ μρν ετισφήσεων που έχει κλείουν υποχρεωτικά ή ενα πλτόμενες
καθορίσειη ΕΕ. (Ος πολύ μικρές επχερήσεις Τοαπστέλεσμα εha, πολλοί εργαζόμενα στα
opζοντα οι επιεφήσες εκείνες που στοσχολούν ληγότερους από (10 δέκα εργαζόμε - δικαούχι του βoηβή ματος, διοτι θεωρητικά
νους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος λεπουργεί η ετιχείρησηε κύριο ΚΑΔ στην
εργασν ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού 6δρα της.
δεν υπερβανει τα 2 εκατομμύ ρια ευρ. Ως
ο ευρ με αρeμό εργαζομένων
Η νέα δαδικασία ανα προαρετική . Για την ενεργαπο
υποκαταστήματα αυτά δεν μπορούν να ενα
και εν ουνεcία την υποκατηγορία Φάκελος Υγείας, όπου
στην οποία θα είσέλθουν χρησμοnοντας τους κωδικούς
Eνisnet και τον ΑΜΚΑ τους .
Στη συνέχεια θα φπούνται (και θα πιβεβανονται μέσω
Με χρηματο δότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ib
Είκοσι μπλε κάδους ανακύκλωσης
παρέλαβε ο Δήμος
νει τη συντοή με 8MS ήκαι ο- mel .
Ο γιατρός θα μπαίνει στην πλατφόρμα e-presciptongr
OEIÇ.
Μνντας στην τηλεδιάσκεψη ο πρωθυπουργός κ . Μητοοτάκης, συνεχάρη όλους για την πρωτοβουλία noυ ανέ - όπού θα καταχωρεί τη συνταγή με τον ίδιο τρόnο που τ
λαβαν να διεκπερασουν σε χρόνο ρεκόρ το το project έκανε μέχρι τρα . Πληνόμως, όταν πρόκεπαι για πολίτες
της άυλης ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τόνσες
eίvαι μία εξαιρετικά σημαντική μεταρρύθμση που αποδει - ετυπσει θα αποστέλλει τον κωδικό της με SMS ήκαι με
κνύει έμπρακτα ότι το ψηφακό κράτος είναι στην υπηρe - emal . Ταυτόχρονα , η συνταγή θα συσχετίζεται με τον
σία του πολίτη και ειδικά αυτν πουτο έχουν περισσότερο
ανάγκη, Είνα μία πρωταβουλία από την αποία ερδζουν
όλα . Κερδίζ πρτα απ ' όλα ο ασφαλισμένος και ειδικά νεται πάλι μέσω της πλατφόρμας e-prescipton.g μόνο με
οιχρονίως πάσχοντες- γιατί μηορεί να λαμβάνει πια αυτο - τον κωδικό που έχει anoσταλεί από το γιατρό στον
ματαποημένα στο κνητό του
ε ότ nouέχουν επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση, αντί να την
Του Θανάση Πολυμένη
ΚΟΣΙ μιλε κάδους na .
ρλαβς τις προηγούμε-νες ημέρες ο Δήμος
Παρανεστίου, με χρηματοδότηση ατό πρόγραμμα του .ΑΙΚΑ τους
υ ασθενούς.
Η εκτέλεση της συνταγής από τον φαρμακοποιό θα γοι ίδοι οιγατροί δο aeΜuναγη του , Κερδίζουν αοθεν .
τμετωπίζουν πo σοβαρά περιστατικά τα οποία χρεκάζον - ονδήποτε λόγο ο αωθενής δεν έχει πρόσβαση σε αυτό , η
- ατρκή φροντίδα και αποδεσμεύοντα από μία συνταγή θα μπορεί να εντοπίζετα και να ετελείται μέσω
διαδικασία nou είχε τα χαρακτηριστικά ρουτίνας. .
Η συνταγογράφηση γνεται μέσα από την πλατφόρμα πολίτης θα ενημερνεται γα ατό με SMS ή/και e-mail
ehheeltn.goνgr και χρειάζον
ται δύο απλά βήματα πυ
πρέπει να κάνουν οι ασφολ σμένα και οι γιατροί στε η
άυλη συνταγή να καταλήξει
ταχύτατα στο κινητό τηλέφωνο του ασθενή . Η συνταγή θα έχει συγκεκριμένη
χροική ισχύ και θα στέλνε
ται τατκά ,
Ενδεικτικά, το 2019 ασφα
λισμένοι πραγματαποίησαν
5,26 εκατομμύρια επισκέψεις σε γατρούς τη στιγή
που οιγιατροίπου συνταγογραφούν ήταν περίπου
40.000. Káee xpóvo ekőt
δονται περάτου 75 εκατομ
απελευθερνουν χρόνο για να ανΣε περίπτωση, δε , που το μήνυμα έχει χαθd ή για ατοΌπως είτε μλντας στον
Πρωνό Τύπο- ο δήμορχρς
Παραεστίου κ. Κaγιάογου, ο
Δήμος είe μπλε κάδους ανακύκλωσης, πap όλα αυτά
όμος δεν ήταν σε καλή κατάστοση και ρaάζονταν ακόμα
περισσότερο. Εχμε Βλλεψη
μπλε κάδων όλο το Δήμο
και τρα τους ενσχύουμε
Όπως είπεο δος, αρχκά
σεφτόμαστε να εκδουμε δνα ενημερωτικό και στα παδιά και όταν οι συνθήκες το επτρέφυλλάδιο γα τη χρήση του μπλε κάδου και
την ανακίκλωση, στε να περάσε το μήνυμα ενημερωτική ηερίδα στε να εφαμόζετα
του ΑΜΚΑ Μάλις η διαδικασία ολαληρωeεί επτυχς , ο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
ψουν αργότερα , να πραγματοποήσουμε μα
Πάκας-Μασμανίδης
σωστά η ανακίκλωση-.
κΔστυχς, η δαχείριση
των ανοκλσυων υλικν
με τα οργοννά δεν γίετα
ακόμα σωστά στο Δήμο
μας, καπαλλέςφορές βποιμε λάος υλικά να πεTιούντα σπον κάδο ανακ .
κλωσης.
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.Α)
TnÀ: 25210-22112 & 25210-20806
| σελ6η
Νέες υπερούγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:0ο και 17:3020:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τpισδιάστατης οπεκόνσης
η εξέλιξη στη εξέταση του μαστού
. Υπέρnχος Μαστού
MENOYME
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
AOINA TMHMATA:
. Μονητκός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρηχo-iplex oγγείων
Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
. Οpθonaντoηράφος
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Tiávca Sinda Gaç ažıomeca,
ye ardpuómvo rpósano
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Tnh: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
EMHNH SHMOKATIA

Τελευταία νέα από την εφημερίδα