Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ευρωσυμβιβασμός για την επόμενη μέρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TPODIMA
Η ΚΑΘΗΜΕρΙΝΗ ΦΡOΝΤIΖΕΙ ΓΙΑ.ΕΞΤΡΑ ΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ!
Saper
MAOYS
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MIKY Novalyr
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
9 "771108 "979161
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο . Αρ. φύλλου 30.387- Ιδρυτής: Γ.Α. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ , ΣΑΒΒAΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
www.kathimerini.gr• €1,20
Ποιες επιχειρήσεις
δικαιούνται
κρατικά δάνεια
Από ESM, ΕΤΕT και Κομισιόν η χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη της Ευρωζνης
Τα κριτήρια
Επενδύσεων (ΕΙΕΠ) για δάνεια προs μικροραμένουν στο συρτάρι . Η πρόταση στην
οποία είναι σαφέs πωs συγκλίνουν τα κρά- μεσαίεs επιχειρήσειs. γ ) Χρηματοδότηση Το ερολίνο προτείνει να είναι ίσο με το
ΥΠό τιν Πίεση των δραματικν επιπτσεων στην οκονομία από την εξάπλωση του
κορωνοϊού, οι ευρωπαϊκέs κυβερνήσειs τη-μέλη έχει τρε1s άξονεs: a ) Προληπτική δράσεων για την απασχόληση, μέσω του
βρίσκονται πιο κοντά σε κάποιο συμβι-πιστωτική γραμμή από τον Ευρωπαϊκό σχήματ0s που παρουσίασε η Κομισιόν,
βασμό σε ό,τι αφορά τη στήριξηm κρατν- Μηχανισμό Σταθερότητas (ESM) με όροus ύψοus 100 δισ. ευρ. Υπάρχουν διαφορεμελν τηs Ευρωζνns που έχουν ανάγκη.
Τα σχέδια για εκδοση ευρωομολόγων παφαλαίων που θα διατεθούν από τον ESM .
Ολες οι επιχειρήσει , ακόμη και οι
ατομικές, που απασχολούν έωs 500
εργαζομένοus και έχουν πληγεί από
την πανδημία μπορούν να λάβουν
δάνειο από το κράτ0s με τη μορφη
τns επιστρεπτέas προκαταβολns .
Εκδήλωση ενδιαφέροντοs , στην
πλατφόρμα η οποία άνοιξε χθεs ,
μπορούν να υποβάλουν οι εταιρεί
Es που δε είναι προβληματικέs, δεν
έχουν εξαντλήσει το αντατο όριο
ενισχύσεων από ταΚοινοτικά ταμεί
και δεν είναι σε αδράνεια από τis
19 Απριλίου 2019 και μετά . Σελ. 23
2% του ΑΕΠ των κρατν-μελν, ποσο
που πολλά κράτη-μέλη θεωρούν απολύτωs ανεπαρκέs . Αλλο κρίσιμο θέμα είναι
τι εννοεί ο καθένas us ελαφριά αιρεσι
μότητα . Σελ. 22
που δεν θα είναι μνημονιακού τύπου. β ) τικέs προσεγγίσει σε επιμέροus σημεία
Εγγυήσειs από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
του σχεδίου, με κρισιμότερο αυτό των κΕΜετακίνηση 230 επιβαινόντων από το Ελευθέριος Βενιζέλος Κέντρα Υγείας
24ωρης
λειτουργίας
ΣΗΜΕΡΑ
Για τον κορωνοϊό
Στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγεί as περνάει η σκυτάλη για την
παροχή περίθαλψns στουs ασθε
νεis από κορωνοϊό , οι οποίοι εμ
φανίζουν ηπια συμπτματα και
δεν απαιτείται η νοσηλεία τουs
LENIZELOS
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
Στο Π σε δηλσεις
αλλαγής μόνιμης
κατοικίας
Η ΑΑΔΕ , με απόφαση του επικεφ λής της Γιργου Πποιλή, ανακοίνωσε
ότι Παύει να εξετάζει δηλσεις αλ
λαγής μόνιμης κατοικίας , καθς δια Πιστνονται σχετικά μαζικά απήματα
με Προφανή στόχευση την ΠαράκαμΨη των περιορισμν στην κυκλοφορία ενψει του Πάσχα. Σελ. 5
σε νοσοκομείο . Δημιουργείται
δίκτυο Κέντρων Υγείas 24ωρns
λειτουργίas , αποκλειστικά για
περιστατικά COVID-19 , θα λετουργήσει πλατφορμα τηλεσυμ
βουλευτικής με την εμπλοκή και
ιδιωτν γιατρν , εν προβλέπονται και επισκέψειs γιατρν κατ'
οικον για την παρακολούθηση
ασθενν. Σελ . 4
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Θέλουν απαγόρευση
αφίξεων ενόψει Πάσχα
Εως αργά χθες το βράδυ αναμενόταν να ολοκληρωθεί η μετακίνηση 230 επιβαινόντων στο πλοίο αΕλευθέριος Βενιζέλος , οι οποίoι βρέθηκαν αρνητικοί στις εξετάσεις ανίκνευσης του CονID-19, σε τρία ξενοδοχεία της Ατικής, στα οποία θα μείνουν σε καραντίνα για δύο εβδομάδες. Στο πλοίο θα Παραμείνουν οικειοθελς , αν και επίσης αρνητικοί στο τεστ, 31 Ελληνες ως πλήρωμα υποστήριξης, καθς και όσοι έχουν
Προσβληθεί από τον κορωνοϊό. Σελ. 4
KYPIO APOPO
Αλληλεγγύn
Να απαγορευθούν όλες οι αφίξεις ενόψει Πάσχα ζητούν δήμαρ χοι μικρν νησιν της χρας μας,
οι οΠοίοι εκφράζουν την ανησυχία
τους για τον κινδυνο διασποράς του
κορωνοϊού. Σελ.4
Ηφόρμουλα για τον κοινό δα νεισμό , μέσω του οποίουηn
Ευρπη θα επιχειρήσει την
οικονομική τns επανεκκίvnσn, έχει μεγάλη σημασία. Αν
η συζητούμενη λύση για τιs
πιστωτικές γραμμέs του Ευρωπαϊκού Mηχανισμού Σταθερότητas συνοδευθεί από
την ηθικολογία και τοUs
όρουs τns προηγούμενηs
κρίσns, θα ανατροφοδοτηθεί η διαλυτική καχυποψία
έναντι τns Ε.Ε., που αδυνατεί
να λειτουργήσει αλληλέγγυα ,
ακόμη και απέναντι σε μιαν
απρόβλεπτη, κοινή απειλή. Η
Ευρπη δεν χρειάζεται μόνο
ρευστότητα . Χρειάζεται, μέσα
από τη δοκιμασία, να επιβε
βαισει και τιs ιδρυτικέs ιδέES TIOU Tn OUVÉXOUV.
Νέο ρεκόρ
θανάτων
Βρετανικό νοσοκομείο σε εννέα μέρες
στις ΗΠΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ζητούν να μην
Πάνω από 1.560
στη Νέα Υρκη
Πληρσουν ενοίκιο
Να μην καταβάλουν καθόλου ενοίκια τον Μάιο εάν δεν αρθούν οι περιορισμοί στη λεπουργία τους, ζητούν
οι επικειρήσεις εστίασης. Σελ. 24
Ραγδαία είναι η επέκταση τηs επ δημίαs στ1s Ηνωμένes Πολιτε
εs, καθs η χρα αντιπροσωπεύει ήδη το ένα τέταρτο των
κρουσμάτων στον πλανητη, που
έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομ
μύριο . Δραματική διαγράφεται
η κατάσταση στn Νέα Υόρκη,
με τα θύματα να έχουν υπερβεί τα 1.550 και τι τοπικέs ap χέs να απευθύνουν εναγνιες
εκκλήσε1s για αποστολή εφοδίων. Σελ . 9
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:
Ε Ελπιδοφόρο χαρακτήρισε
οκ. Τσιόδρας το πειραματικό
φάρμακο που ανακοίνωσε η Kίνα
69 νέα κρούσματα ανιχνεύθη καν χθες στη χρα μας,
ανεβάζοντας τον συνολικό
αριθμό σε 1.613
159 τα θύματα του κορωνοϊού,
6 θάνατοι χθες
Με βιντεο κλήση απότην κατοικία του στη Σκωτία, όπου έχει απομονωθεί αφότου βρέθηκε θετικός στον
κορωνοϊό, εγκαινίασε xθες ο Πρίγκιπας Κάρολος το νέο νοσοκομείο του βρετανικού ΕΣΥ Nightingale, το
οΠοίο δημιουργήθηκε σε μόλις εννέα μέρες και μπορεί να Παράσχει νοσπλεία μέχρι και σε 4.000 ασθενείς
Που Πάσχουν από cονID-19. Σελ . 10
ΣΧΟΛΙΟΟΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣ ΟΥΝΑΚΗ
Ενα ψηφιακό ταξίδι
Σελ.4
ΠΗ Google δημοσιοποίησε έκθεση
για 131 χρες του κόσμου, με
γραφήματα Που συγκρίνουν την
κίνηση στους δρόμους μεταξύ
16 Φεβρου αρίου και 29 Μαρτίου
Σελ. 9
Ενας κόσμος χωρίς τρίτη ηλικία
α0ι ηλικιωμένοι σβήνουν όπως τα κεριάν . Η φράση αυτή, rάλλου διευθυντή
γηροκομείου, στο κεινει. Περισσότεροι
από 570 τρόφιμοι γηροκομείων έχασαν τη
ζωή τους από την αρχή της Πανδημίας στην
ανατολική Γαλλία, με τα δύο τρτα των δομν φιλοξενίας να έχουν πληγεί από τον
κορωνοϊό. Μέχρι Πριν από λίγες ημέρες
στην Ισπανία ο ένας στους τρεις νεκρούς
βρισκόταν σε γηροκομείο. Σύμφωνα με τη
στατιστική , επιστημονική και εμπειρική,
υπολογίζεται ότι το 27% των θανάτων αφορά άτομα ηλικίας άνω των 85 ετν.
Μήπως ακάνουμε φασαρία για λίγους
ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρό .
νια συμπολίτες μας) ; - όπως ομολόγησε
ο Σωτήρης Τσιόδρας ότι σχολίασε συνάδελφός του από το εξωτερικό . Ο ίδιος
τότε, Πριν από μερικές ημέρες, ανέλαβ
να του απαντήσει δημοσίως , αφήνοντας
τα συναισθήματά του να εκδηλωθούν:
κΤο θαύμα της Ιατρικής του 2020 είναι
η nαράταση της επιβίωσης αυτν των
ατόμων , Πολλοί από τους οποίους είναι
μανάδες και Πατεράδες μας , γιαγιάδες
και Παππούδες μας . Η απάντηση είναι ότι
τιμάμε, σεβόμαστε και Προστατεύουμε
όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς . Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε
ταυτότητα χωρίς αυτούς
Μέσα στον κυνισμό Που, μεταξύ άλλων ,
και οι μεγάλες κρίσεις εκτοξεύουν στα
ύψη, ο κ . Τσιόδρας έφτιαξε ένα μικρό
αλλά στέρεο ανάχωμα . Συζητήθηκε βέ βαια περισσότερο το φορτίο της συγκίνησής του, η κατάποση του λυγμού, Πou
ήταν σαφής έστω και υποβόσκων , Παρά
η ουσία της δήλωσης του.
Οι Πρτες Πληροφορίες για τον κορωνοΤο είχαν κάτι σχεδόν ομολογημένα ακαθησυχαστικόν . Πλήττει κυρίως την τρίτη
ηλικία . Οταν όμως άρχισε να γίνεται σα φές ότι Πρόκεται για ανεξέλεγκτη μεταβλητή χωρίς- ακριβς-ηλικιακές Προτι
μήσεις, εμφανίστηκε η καλλιεργημένη
εδ και χρόνια κοινωνική αναισθησία
Που συνοψίζεται εύκολα στο μότο κΟι
γέροι είναι γέροι . Δπλαδή , στις έκτακτες συνθήκες η αεπιλογήν, γενικς (ιατρική φροντίδα, Προσοχή, συναισθημα .
τική επένδυση ) , στρέφεται στους νέους,
ενεργούς και μάχιμους.
Στην Ευρπn, με το οξύτατο δημογραφικό Πρόβλημα, ο γηράσκων Πληθυσμός ,
από ανησυχητική καταγραφή, έγινε εύκολη λεία του κορωνοϊού. Σε αυτή την ψυχκή στενότητα και ξηρότητα ο κ . Τσιόδρας
κέσταξε μιαν υπόμνηση: Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτό τητα χωρίς αυτούς . Που σημαίνει, ίσως ,
ότι δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να
φεύγουν σαν να μην υπήρξαν Ποτέ . Αρ κεί γι' αυτό, στην (α)φιλόξενη απομόνωσή μας, να κάνουμε μια σύντομη άσκηση:
να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς την
τρίτη ηλικία.
Αν το πείραμα του Ορμπαν
Πετύχει, τότε και άλλες
αντιφιλελεύθερες χρες θα
ακολουθήσουν το Παράδειγμά
του , Προει δοποιεί ο ούγγρος
ακαδημαϊκός Πέτερ Κρέκο
Σελ. 10
Ε Να μάθουμε από τα λάθη της
Ιταλίας μάς καλεί ο γενικός
διευθυντής της ActionAid στην
Ιταλία, Μάρκο ντε Πόντε, σε
συνέντευξή του στην α Κο
Σελ. 11
Τζέφρει Πάιατ: Η ουάσιγκτον
στηρίζει Πλήρως τους χειρισμούς της
ελληνικής κυβέρνησης στην πανδημία, αλλά και στο Προσφυγικό, είπε
χθες ο Αμερικανός Πρεσβευτής Τζέ
φρεϊ Πάιατ. Σελ. 7
Τρισδιάστατη αnοτύπωση και ανακατασκευή Πολύτι
μων αντικειμένων , μνημείων και Περιοχν, ψηφιοnoin
ση αρχείων και κειμηλίων, αναδημιουργία Πραγματικν
και εικονικν ψηφιακν κόσμων . Το Ινσττούτο Πολτστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη θράκη, το
oπoio εντάχθηκε στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά , είναι
ένας από τους Πρτους χρους όΠου αναπτύχθηκε η
Ψηφιακή αρχαιολογία. Σελ. 14
SMIN IMILNI
CLARENCEHOUSE/HANDOUTVIA REUTERS
INTIME NEW S/TZAMAPE NANATIOTHE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα