Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Tnà. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Tıpń 0,60 EYPO
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
AP. OYAAOY 27511
Αναβολή
Στην " εντατική" ήδη η αγορά
αποφάσεων από
tnv EKT yia înv
νομισματική
Πολιτική
selation Wart
COVID-19 :
θα καταγράψουν μικρές απλειες, το 5,83% ότι δεν θα υπάρξουν επιπτσεις στα έσοδα, εν το 27,5% δήλωσε ότι
στην παρούσα φάση δεν μπορεί
να γίνει η οποιαδήποτε εκτίΤο Διοικητικό Συμβούλιο της Ενρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να παρατείνει κατά έξι μήνες, έως τα μέσα του 2021, το
χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση της στρατηγικής για τη νομισματική πολιτική του, λόγω
της πανδημίας του κορονοϊού .
Σε ανακοίνωσή της , η ΕΚΤ σημεινει:
ΚΥπό τις σημερινές συνθήκες, τα όργανα λήψης αποφάσεων και το προσωπικό
της ΕΚΤ και των εθνικν κεντρικν τραπεζν του Ευρωσυστήματος επικεντρ
νουν όλες τις προσπάθειές τους στην αντιμετπιση των προκλήσεων
που θέτει η πανδημία του
μηση.
. Σχετικά με τους λόγους,
για τους οποίους θα υπάρξει
πτση των πωλήσεων κατά τις
προσεχείς εβδομάδες , το 70%
των ερωτηθέντων , ανέφεραν
τη μειωμένη ζήτηση των προϊόντωνυπηρεσιν
47,50% την αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές συνεργασίες ή/και επενδύσεις, το
34,17% τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, το 33,33% την έλ λειψη ρευστότητας, το 31,67%
την ακύρωση εκθέσεων και εκδηλσεων
διεθνς , το 16,67% τις ελλείψεις αγαθν
και υπηρεσιν , το 14,17% τις αναρρωτι κές άδειες και το 11,67% τις αλλαγές που
έχουν υπάρξει στην εφοδιαστική αλυσίδα ,
εν το 12,5% δήλωσε ότι επί τους παρόντος δεν είναι δυνατή μια ανάλογη εκτί
τους,
Θα περάσει η
Ευρπη τα βάσανα
της Ελλάδας;
του , σχετικά με τις πρτες επιπτσεις
στην αγορά από την χρίση του κορωνοϊού .
Ενδιαφέρον αποτέλεσμα της έρευνας ήταν και η στροφή που έκανε το 79,17%
των εταιρειν προς την τηλεργασία.
Αναλυτικκότερα, σύμφωνα με τα αποτε
λέσματα της έρευνας:
* Το 94,17% των επιχειρήσεων ήδη ε πηρεάζονται από τον Covid-19.
* Το 56,67% των ερωτηθέντων θεωρούν
ότι οι πωλήσεις τους κατά το 2020 θα παρουσιάσουν σημαντική πτση , το 10% ότι
0 94,17% των εταιρειν έχουν ήδη επηρεαστεί από τον Covid-19, με το 56,67% αυτν να αναμένουν φέτος σημαντικά μειωμένο τζίρο και το
10% μικρές απλειες (66,67% σε σύνολο) , λόγω
της μειωμένης ζήτησης αγαθν και υπηρεσιν ,
της αβεβαιότητας σχετικά με τις μελλοντικές συνεργασίες και επενδύσεις, των ταξιδιωτικν πε
ριορισμν και της έλλειψης ρευστότητας .
Αυτά τα συμπεράσματα προέκυψαν από
έρευνα , που διενήργησε το Ελληνογερμα
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο την περασμένη εβδομάδα στα μέλη
Agogo
του Bloomberg σημεινει ότι με τις οι κονομικές συνέπειες του χορονοίού, ο κόσμος
<θα πάρει μια γεύση απ' όσα " τράβηξε" η Ελλά δαν κατά την κρίση χρέους .
Τα βάσανα της Ελλάδας με την χρίση
χρέους μπορούν να διδάξουν τις χρες
που μάχονται με την πανδημία του κο0ο
νοϊού, αναφέρει σε άρθρο του το πρακτορείο Bloomberg επιχειρντας έναν πα
ραλληλισμό ανάμεσα στην ελληνική κρίση
και τις συνέπειες του κορονοϊού σε όλο
τον κόσμο.
Για έναν οδηγό για τους κινδύνους
που απειλούν μια δημοχρατία της Ευρπης όταν έχει δεχτεί ένα εξουθενωτικό
μηση.
Στην ερτηση, τι μέτρα προστασίας έχουν λάβει για τους εργαζόμενους έναντι του CovidZENAA
100 δις για την απασχόληση στην Ε
μυρίων ευρ στο πλαίσιο των εθνικν
σχεδίων για την υποστήριξη της απασχόλησης που εφαρμόζονται εξαιτίας των επιπτσεων της επιδημίας του κορονοϊού.
Το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει στις χρες μέλη
επόμενος προϋπολογισμός της Ευρωπαί
κής Ενωσης πρέπει να πάρει την μορφή ενός
Σχεδίου Μάρσαλ για να υποστηριχθεί η ανάκαμ
Ψη της Ευρόπης από την κρίση του κορονοϊού ,
δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
<Γνωρίζουμε ότι η χρίση αυτή θα χρεια
σθεί ταχείες απαντήσεις . Δεν μπορούμε
να αφιερσουμε ένα , δύο ή τρία χρόνια
για να εφεύρουμε νέα εργαλείαν, είπε η
πρόεδρος της Κομισιόν κατά την διάρχεια
συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες προσθέτοντας ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο γνωστό ως ΜFF είναι το ισχυρότερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
.Θέλουμε να διαμορφσουμε τι MFF
κατά τέτοιο τρόπο στε να αποτελέσει
σημαντικό τμήμα του σχεδίου ανάκαμ ψης Πολλοί μιλούν αυτήν την στιγμή για
κάτι που αυτό το ονομάζει Σχέδιο Μάρ σαλ. Θεωρ ότι ο ευρωπαϊκός προυπολογισμός πρέπει να είναι το Σχέδιο Μάρ σαλ που καταρτίζουμε ως Ευρωπαϊκή Ε
νωση για τους ευρωπαϊκούς λαούςν, είπε
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την
δημιουργία ενός εργαλείου που θα αποτελεί εγγύηση για δάνεια ως 100 δισε κατομΣΕΛ Α
οικονομικό ΣΕΑ 2
Το ηθικό δίλημμα του αναπνευστήρα
Tov Philip Stephens (*)
Οδυνηρές
επιπτσεις στην
οικονομία από το
Covid-19
lοιος αποφασίζει λοιπόν μεταξύ ζωής και θανάτου; Η επιδημία του Covid-19 δεν απειλεί μόνο να
διαλύσει τα συστήματα υγείας, θέτει και ανθρπινα διλήμματα. Το είδαμε στην Ιταλία . Και το σχήμα εί
ναι περίπου το ακόλουθο.
Ο δόκτωρ Α έχει έναν αναπνευστήρα και δύο ασθενείς σε χρίσιμη χατάσταση. Ο ασθενής Β, ένας 65χρονος συνταξιούχος με μικρές, αλλά όχι αμελητέ ες, πιθανότητες επιβίωσης , έχει φτάσει πρτος και έχει τοποθετηθεί στον ανε μιστήρα . Ο ασθενής Γ, ένας
35χρονος δάσκαλος που έφτασε αργότερα, χειροτερεύει διαρκς , αλλά χρίνεται ότι έχει
μεγάλες πιθανότητες να επιβισει αν τοποθετηθεί εκείνος στον ανεμιστήρα.
Αν τεθεί το δλημμα με αυτόν τον θεωρητικό τρόπο , η απάντηση για τους περισσότε ρους είναι προφανής: ο γιατρός θα πρέπει να αλλάξει τους ασθενείς και να τοποθετήσει
στον ανεμιστήρα τον ασθενή Γ. Δείτε το τρα με διαφορετικό τρόπο , Ο ασθενής Β είναι
ένας από τους γονείς σας . Ο γιατρός ζητά την άδεια της οικογένειας να αποσυνδέσει τον
ασθενή Β από τον ανεμιστήρα στε να τον διαθέσει στον ασθενή Γ. Αν δεχθείτε , αφαιρείτε από τη μητέρα σας ή τον πατέρα σας τις λίγες , αλλά υπαρΑφότου ο νέος κορονοϊός <φρέναρεν απότομα
την παγκόσμια οικονομία, τα τρομακτικά στατιστικά στοιχεία και οι αστρονομικοί αριθμοί διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Ιδού ορισμένα από αυτά
τα δεδομένα, από τα Χρηματιστήρια μέχρι τις α
ερομεταφορές και την απασχόληση, που καταγρά .
φουν το ιστορικό σοκ στην παγκόσμια οικονομία .
Μηδέν
Ούτε ένα αεροσκάφος της Easjet στους
ουρανούς αφότου η βρετανική εταιρεία α
ποφάσισε να καθηλσει όλο τον στόλο
της . Κανένα εμπορικό αεροσκάφος δεν απογεινεται από το Ορλί
αφού το αεροδρόμιο, στα
www.dimoprasion.g
ΣΕΛΛΑ 4,

Τελευταία νέα από την εφημερίδα