Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ποιοι φορολογικοί έλεγχοι παγώνουν λόγω Covid-19
Newspaper website WebsiteRecognized text:
*H NAYTEMIIOPIKH
9 772529
029152
Παρασκευή 3 Απριλίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου: 27.191
Ποιοι φορολογικοί έλεγχοι
Παγνουν λόγω Covid-19
Πρτη αναθερηση
του Προϋπολογισμού
Στην πρτη τροΠοnoίηση του φευνού προϋπολογισμού προχρησε χθες η κυβέρνηση καταθέτοντας σχετική τροπολογία στη Βουλή. Με συμ
Πληρωματικό Προϋπολογισμό, αυξήθηκε το όριο
δαπανν κατά 5 δισ. ευρ. Το Ποσό αυτό
ορίζεται για να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στή ριξης Που αφορούν τόσο τα φυσικά όσο και τα
νομικά πρόσωπα ου τυχόν Πλήττονται από ην
Πανδημία . σελ. 2
ΠροΤι αλλάζει στις Προθεσμίες της εφορίας με τmν εφαρμογή της σχετικής ΠΝΠ
Πολιτικοί αρχηγοί
ΚΟΙΝΗ <ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΗΝ ΥΓΕΙΑ,
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
TIA THN OIKONOMIA
Αναστολές και παρατάσεις από έναν έως και τέσοερις κορονοϊού. Επιλέον, με το ίδιο άρθρο αναστέλλεται δικαιολογητικά έγγραφα στους ελεγκτές , λόγω της
μήνες σε χρονικά Περιθόρια και προθεσμίες διενέρ - για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά τα δικαστήρια απαγόρευσης των επαφν , ούτε υπάρχει πλέον η
γειας και ολοκλήρωσης φορολογικν ελέγχων, σε
προθεσμίες επιβολής φόρων και προστίμων στα
πλαίσια φορολογικν ελέγχων , καθς επίσης και
σε Προθεσμίες για την άσκηση δικαιομάτων των φορολογουμένων κατά των αποφάσεων της Φορολογικής μαντικού ύψους . Στην ουσία παγνουν) οι φορο - λυσης Διαφορν (ΔΕΔ ) , στην οποία προσφεύγουν
Διοίκησης τέθηκαν σε ισχύ με το έκτο άρθρο της λογικοί έλεγχοι Που βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν ξέ οι φορολογούμενοι όταν αμφισβητούν το αποτέλεσμα
Πρόσφατα εκδοθείσας Πράξης Νομοθετικού Περιε
χομένου για τα μέτρα αντιμετπισης της κρίσης του χόμενοι δεν έχουν πλέοντη δυνατότητα να υποβάλουν Διοίκησης, σελ.3
η επιβολή δεσμεύσεων σε καταθέσεις, τραπεζικές δυνατότητα υποβολής των αντιρρήσεων εντός 20
θυρίδες και περιουσιακά στοιχεία ειχειρήσεων και ημερν από την επίδοση του φύλλου ελέγχου. Οι
φυσικν ποσπων στα οποία διενεργήθηκαν έλεγχοι παρατάσεις καταλαμβάνουν και τις προθεσμίες άσκηκαι διαπιστθηκαν Παραβάσεις φοροδιαφυγής ση
σης ενδικοφανούς Προσφυγής στη Διεύθυνση Επ
Ηνωμένα Έθνη
ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΘΑ ΕΞΟΝΤΩΣΕΙ
25 ΕΚΑΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σπασε η Πανδημία του κορονοϊού , καθς οι ελεγ φορολογικού ελέγχου ή άλλη Πράξη της Φορολογικής
Fitch Ratings
ΠΡΟΣ ΒΑΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΦΕΣΗ ΤΟ 2020
Δάνειο έως 100 δισ. ευρ
Προς συγκράτηση ανεργίας
ΣΤΑ 6,65 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΠΑΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Tη διάθεση μέχρι 100 δισ. ευρ μέσου αλληλεγγύης , το οΠοίο
στα κράτημέλη υπό μορφή δα νείων , Προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μέτρα συγκράτησης ντερ Λάιεν, θα ζητηθούν από τα
της ανεργίας, όπως η εργασία κράτη μέλη εγγυήσεις χρέους
με μειωμένο ωράριο ή άλλες δρά - ύψους 25 δισ, ευρό , προκειμέ
σεις, Πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή
ΕπιτροΠή με τη διαδικασία του
επείγοντος, εν διευκολύνσεις
Προβλέπονται για τους αγρότες , χρηματοδοτικό αυτό μέσο θα
τους αλιείς και τον κλάδο της Παρέχει κατόπιν αιτήματος των
υδατοκαλλιέργειας. Στόχος της
είναι να Προλάβει τα χειρότερα τήρηση των θέσεων εργασίας ,
από την εκτίναξη της ανεργίας δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό
σε ιστορικά υψηλό επίπεδο στο
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης . βέρνηση με τη χορήγηση τν
Είδικότερα ,n Eπτpon προτείνει 800 ευρ για αναστολή των συμ
στα κράτημέλη τη θέσπιση ενός βάσεων εργασίας. σελ. 5
ονομάζεται SURE. Όπως επισήμανε η Πρόεδρος Ούρσουλα φον
ΑΝΑΣΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΩΧΗ
ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ -ΡΩΣΙΑΣ >7
νου στησυνέχεια να συγκεντρω
θεί μέσω μόκλευσης στις αγορές
το Ποσό των 100 δισ. ευρ . Τ
Ντόκο δίνει η Ελλάδα
στα κρουαζιερόπλοια
Ανοίγει ο δρόμος Προκειμένου κρουαζερόπλοια
να έρθουν στην Ελλάδα για Παροπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες της N, ήδη 5 κρουαζε ρόπλοια ελληνικν συμφερόντων έχουν λάβει
το Πράσινο φως από τις Αρχές. σελ. 10
Οι5 επικρατέστερες θεραπείες κατά του Covid-19
κρατν μελν δάνεια για τη διαΣύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕMA) , μεταξύ των Πιθανν θεραπειν για
το Covid-19 Που υποβάλλονται σε κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητάς τους έναντι της νόσου Πέντε εξαυτν είναι επικρατέστερες . Συγκεκρμένα, το Remdesivir, ο συνδυασμός Ιopinavir / ritonavir, ο συνδυασμός χλωροκίνης και
υδροξυχλωροκίνης, οι συστηματικές ντερφερόνες και τα μονοκλωνικά αντισματα. σελ.6
Που έκανε στην Ελλάδα n κυΑιγοπρόβειο κρέας-αυγά
Απογραφή προς εξασφάλιση
επάρκειας αποθεμάτων
Την απογραφή των αποθεμάτων σε αιγοπρόβειο
κρέας και αυγά προβλέπει τροπολογία του υπ.
Ανάπτυξης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, με
την οποία προβλέπεται η ένταξη των επιχειρήσε
ων χονδρικού εμπορίου κρέατος αιγοπροβάτων
και αυγν , λιανικού εμπορίου κρέατος αιγοπροβάτων και αυγν και αποθηκν κρέατος αιγοΠροβάτων και αυγν στην υποχρεωτική διαδικασία απογραφής αποθεμάτων , με στόχο την εξασφάλιση της επάρκειας αποθεμάτων. σελ. 11
Οδικός χάρτης Εισροή
για αναστολή
Πληρωμν
επιταγν
5 δισ. ευρ
στην οικονομία
ΥΠό εξέταση
ηΠαράτασn
καταβολής
800 ευρ
Κοινοτικοί Πόροι
ΥΠ. Εργασίας
Ηαναστολή των Πληρωμν των
επιταγνγια 75 μέρες αφορά μό
νο επιχειρήσεις συγκεκριμένων
κλάδων Που Πλήττονται, εν η
ένταξη στο ευνοϊκό καθεστς
απαιτεί συγκεκριμένη διαδικασία
την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέ συγχρηματοδότηση. Η μεταφορά είναι εθελοντική και
Πει να τmρήσουν. Η ΕEΤ αΠοκω
δικοποιεί το άρθρο 2 ης ΠΝΠ
(PEK 75/30/03/2020). oeA. 4
Η Κομισιόν με μια πρωτοφανή απόφαση, ενδεικτική
της σοβαρότητας της κατάστασης της ευρωπαϊκής
οικονομίας λόγω κορονοϊού , στην ουσία ανοίγει τα
κοινοτικά ταμεία, Προτείνοντας στις κυβερνήσεις να
κάνουν χρήση των Ποσν Που αναλογούν σε κάθε
χόρα, όπως κρίνουν αναγκαίο και χωρίς εθνική
Την επέκταση του επιδόματος
των 800 ευρ και μετά τις πρτες
45 ημέρες εξετάζει η κυβέρνηση
ανάλογα με την Πορεία εξάπλωσης
του κορονοϊού . Υπολογίζεται Πως
σε αυτή τm φάση 8 στους 10 μι
σθωτούς θαα πάρουν το επίδομα ,
εν ήδη Πάνω από 80.000 εργα
ζόμενοι έχουν μπει στην Πλατ
φόρμα, Που άνοιξε 14. σελ .4
Ελληνικό
Κωστής Χατζηδάκης
ΥΠουργός Ενέργειας
Ένα βήμα Πιο κοντά
στην έναρξη των έργων
Ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας για την
ιδιοκτησιακή ωρίμανση του ακινήτου του Παλιού
αεροδρομίου στο Ελληνικό ολοκληρθηκε χθες
με την έγκριση από τα αρμόδια όργανα του υπ.
Πολιτισμού των κατεδαφίσεων των κτηρίων Που
δεν θα Παραμείνουν ως διατηρητέα. σελ. 14
ρευστότητας
στην αγορά
ενέργειας σολ
αφορά Πόρους Που είναι διαθέσιμοι για τον
Προγραμματισμό του 2020-οι ΟΠοίοι για την Ελλάδα
δυνητικά κυμαίνονται σε 4,5 με 5 δι ευρ. σελ.5
oEr. 11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα