Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Απριλίου
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7028
Τιμή : 1.00ε
Κδιμερινή οικονομική ειδική ερτμερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ - Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Tηλεργασία:
Τι ισχύει
για όσουS
εργαζόμενοus
βρίσκονται σε
αναστολή
mo2.500 αιτήσειs ανά ρα
για τα 800 ευρ
Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον από τους εργαζομένους για την
καταχριση στοιχείων
πλατφόρμα supportem .
ployees.yeka.gr προκεμένου να λάβουν το
ειδικό επίδομα των 800
ευρ . Η πλατφόρμα
άνοιξε χθες τα μεσά
νυχτα και έως το
στις επιχειρήσεις που
έκλεισαν με κρατική
εντολή , καθς και
όσοι εργάζονται σε
επιχειρήσεις που υπο
βάσει
ηλεκτρονική
λειτουργούν
Οι πρτοι θα πρέπει
να υποβάλουν αίτηση
με βάση το τελευταίο
ψηφίο του ΑΦΜ τους,
από χθες 1η Απριλίου
σε αναστολή σύμβα - βράδυ είχαν συμπλη - έως και την Παρα
σκευή 10 Απριλίου,
Μόνο ένας στους
δέκα εργαζομένους
(10%) που βρίσκονται
σης εργασίας θα μπο
ρούν να παρέχουν
πρόσκαιρη εργασία
σύμφωνα με εγκύκλιο
του υπουργείου Ερ
συνέχεια στην 11
ρωθεί τα στοιχεία
50.000 εργαζομένων ,
με εκτίμηση ότι μέχρι
το τέλος του πρτου
24ρου θα είχαν υπο βληθεί 60.000 αιτή.
σεις . Το μεσημέρι ο
εν δεν αποκλείεται ανεργίας, και το ειδικό
από 1η Μαρτίου έως
20 Μαρτίου . Δικαιούνται και το επίδομα
να δοθεί παράταση. Οι
δεύτεροι θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση από
1η Απριλίου έως 30
Απριλίου, αμέσως μετά
αριθμός είχε φτάσει την αίτηση του εργοδότη Ποu θέτει τη σύμβαση εργασίας τους
σε αναστολή . Αίτήσεις
επίδομα των 800 ευρ.
Οπως επισημαίνουν
οι ειδικοί, οι μισθωτοί ανεργίας και τα 800
με λήγοντα αριθμό το
1 στον ΑΦΜ τους μπορούν να υποβάλουν εφόσον δεν έχουν κά
την ψηφιακή δήλωση
και κατά τις επόμενες
ημέρες. Το ότι η πλατεπιχείρηση
τηλεργασίας
ευρ . Πρέπει κι αυτοί
να υποβάλουν αίτηση,
Ανοιχτό το
ενδεχόμενο
να επεκταθεί
το 800άρι
τον Μάιο και
τον Ιούνιο
στις 37.000 και στελέχη του υπουργείου
Εργασίας σημείωναν
ότι η δυναμική είναι μπορούν να υποβά - φόρμα άνοιξε για αυμεγάλη και οι υπεύθυνες δηλσεις έφθαναν μενοι απολύθηκαν ή σημαίνει πως μόνο την
περίπου τις 2.500 την
ποια ενεργή σύμβαση
με άλλον εργοδότη,
δπως διευκρινίστηκε
χθες με εγκύκλιο του
δεν υπουργείου Εργασίας .
Από σήμερα μπορούν
λουν και όσοι εργαζό - τους
παραιτήθηκαν από 1η
ρα . Να σημειωθεί ότι Μαρτίου έως 20 Μαρδήλωση τίου , καθς βάσει των
δικαιούνται,
λουν οι εργαζόμενοι εκτός από το επίδομα
1η Απριλίου μπορού- να κάνουν δήλωση και
σαν να κάνουν δή.
λωση. Το ίδιο ισχύει οποίων ο ΑΟΜ λήγει σε
και για όσους απολύθηκαν ή παραιτήθηκαν
οι εργαζόμενοι των
υπεύθυνη
οφείλουν να υποβά- ΠΝn
2. Αντιστοίχως, για
συνέχεια στην 10
Έρχεται έξτρα
Πακέτο στήριεηs 5Ο H9
σε τουρισμό,
ναυτιλία και
100LURS
" Αν δεν έχου με βγει
από την κρίση στα
τέλη Απριλίου , θα δι ευρυνθεί και η χρονική περίμετρος των
μέτρων. απάντησε ο
υπουργός Εργασίας
Γιάννης Βρούτσης, σε
ερτημα εάν υπάρχει
συνέχεια στην 2
akrakom
OFTAN
ενέργεια
Σελίδα 9